MMFA Derneği Büyüyor!

Çok Katmanlı Modüler Döşeme Derneği MMFA, geçtiğimiz günlerde sektörün 30’dan fazla profesyonelinin yer aldığı ilk ‘Genel Kurul’ toplantısıyla Berlin’de biraraya geldi. Yönetim kurulu başkanı Matthias Windmöller bu vesileyle, Lüksemburglu üretici firma Tarkett GDL SA’nın başvuru mektubunu aldı. Ayrıca Dai Nippon Printing Europa GmbH (Almanya) ve NMC Deutschland GmbH (Almanya) şirketleri, olağanüstü üyeler olarak Berlin’deki dernek toplantısına katıldılar. İsveçli firma Välinge Innovation Sweden AB toplantının öncesinde derneğin yeni olağanüstü üyesi olmuştu. Yine Berlin’deki toplantıyı takiben, Avusturyalı üretici Tilo GmbH olağan üyelik sıfatını aldı. Böylece MMFA derneği yeni kurulan bir organizasyon olmasına rağmen, son bir yıl içinde üye sayısını 23’e çıkararak hızlı bir büyüme sağlamış oldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Windmöller konuyla ilgili şöyle konuştu: “MMFA ilk yılının hakkını verdi: 2012 Ekim ayında yedi üretici ile başladı. Şimdi 13 Avrupalı zemin üreticisi firma olağan üye, 10 tedarikçi firma olağanüstü üye olarak MMFA’yı oluşturuyor. Dahası yeni üye adaylarıyla müzakereler devam ediyor. Bu bizim için iyi bir temel ve gelecek adına büyük bir başarı anlamına gelir.”

Kurulduğu günden bu yana MMFA, teknik terimler ve ürün gereksinimleriyle ilgili çalışmalarıyla sektöre katkıda bulunuyor. Amaç, gelecekte standart ürün yapısına özel ürün testleri ve gereksinimler açısından uygun entegrasyonu gerçekleştirmek. Dahası, altlık malzemelerin farklı kalite düzeyleriyle, tüm sistemler için uygulanabilecek kıvama getirilmesi gerektiğidir ki, MMFA bu noktada da devreye giriyor. Dernek, zemin döşeme kavramının tümüyle bir sistem olarak ele alınması gerektiğini savunuyor: Zemin inşaatı sadece ve sadece, alt katman materyallerindeki doğru kombinasyonla bütünüyle ve güvenli bir hizmet sağlayabilecektir.

Toplantıda açıklandığı üzere, MMFA tarafından oluşturulacak özel bir çalışma ekibi sistem içerikleriyle ilgili çalışmalara başlamak üzere görevlendirileceklerdir. Döşeme, koruma, temizleme gibi başlıklar da toplantı ajandasında yer alıyordu. İşte MMFA bütün bunları dikkate alarak, uzun vadede alt zemin döşeme materyalleri için pratik önerilerini yayınlayacağını bildirdi. Berlin’deki toplantıda “Pazar Geliştirme” komitesi de yoğun bir program üzerinde çalışmak zorunda kaldı. Tüketici toplumun  sektrödeki genç ürünler hakkında hızlı bilgi alması gerekmektedir. Komite, bağımsız ürünler hakkında da kapsamlı bilgi ve tavsiyelerin alınmasıyla yenilikçi zeminlerin pazara başarıyla sunumunun sağlanmasına dikkat çekti.

MMFA, sektördeki tüm ilgili şirketleri üyeliğe davet ediyor. Avrupa ülkesi olarak ticaret siciline kayıtlı ve çok katlı modüler zemin kaplamaları üreten ve satan şirketler olağan üye olabilirler. Ancak, malzeme üreticileri, tedarikçileri, sistem ortakları veya test ve araştırma enstitülerine sektör için ekipman erişim izni verilir. Danışman bir oy yardımıyla, diğer üyelerin oylaması yapılmadan olağanüstü üyelik de sağlanabilir. Olağanüstü üyelerin her türlü fırsata tam katılım hakkı ve MMFA içinde yapılacak genel kurul toplantılarında seslerini yükseltmek haklarına sahiptirler. Genel kurul toplantısı sonunda, MMFA yapısı hakkındaki bu kısa bilgileri de tekrarladı.