Mobilya fabrikaları için Üretim Süreci Denetimi

Mobilya fabrikalarının çoğunun maddi durumlarını kontrol etmek ve şirketin performansını gözden geçirmek için mali denetimi üstlendiğini gözlemliyoruz. Bu, onların gelecekteki eylem ve projeksiyonlarını planlamada onlara yardımcı olur. Ayrıca, fabrikanın ana geliri, kurmuş oldukları üretim tesisinden üretildiği için bunun şirkete genişlemelerde ve büyümede çok yardımcı olduğu farkedilir.

Ne yazık ki “İmalat İşlemlerini” denetleyen çok az fabrika var. 

İmalat Süreci Denetimi, mobilyaların imalatı sırasında yapılan, küçük veya büyük işler için yapılan her işin sistematik bir çalışması anlamına gelir. Bu daha sonra etkin, karlı ve hızlı doğru standart işlemle karşılaştırılır. Son olarak, üretim programının operasyonel gerekliliklerine uygunluk derecesini bağımsız olarak değerlendirmek ve raporlamak için, kalite-üretkenlikten sorumlu kişiler tarafından verilen fiil ve kararları inceler.

Tüm prosesin asıl amacı, planlanan üretim sürecine ve kapasitesine ne derece ulaşıldığını belirlemektir. Bu aynı zamanda yönetimi, fabrika zemininin tam olarak çalışıp çalışmadığını ayrıntılarıyla, gelişime ihtiyacı olan süreçler, zaman ve malzemenin boşa harcanması, çalışmayı artıracak kaçınılabilecek herhangi bir süreç hakkında bilgilendirir. Genel olarak gözlemlenen kusurlu işlemler aşağıdaki gibi listelenebilir.

İşlemlerin dengesizliği:
Mobilya fabrikalarının makine üreticileri ile olan ihtiyaçlarını tartıştığı ve sipariş edilecek makine seti hakkında nihai bir sonuca varacağı genel olarak gözlemlenmektedir. Maalesef, operasyonların dengelenmesine ilişkin herhangi bir husus görülmemektedir. Çoğu kez kurulan bazı makinelerin çok yüksek kapasiteli olduğu ve işlem zincirinde gerekli olan bazı makinelerin eksik olduğu görülür. Bu nedenle, doğramacılık fabrikalarında yüksek kapasiteli otomatik makineler satın almış olsalar bile elle yapılan el işleri çok buluyoruz. Bu, işçinin becerisine ve darboğazlara, mobilyaların teslimatındaki gecikmelere bağlı olarak sonuçlanır.

Makine ve Aletlerin Zayıf Bakım
Durumu: Makine koşullarının çok zayıf olduğu ve kesici aletlerin çok sayıda reçine yatağı ile kör olduğu görülmektedir. Zayıf aletlerin bitirme ve yeniden işleme için çok çaba gerektirdiğini anlamalıyız.

Yapıştırıcıların israfı ve hatalı bitirme: Birçok kez fazla yapışkanın uygulandığı görülür ve ardından yapışkan izleri bırakarak kanayan yapıştırıcı temizlenir. Burada kanayan pahalı tutkalı kaybettik. Boşalan tutkalın miktarı, doğramacılıkta kullanılan tutkaldan daha fazla. Bu yine temizlik için fazladan emek gerektiriyor. Maalesef bu hususlar dikkate alınmıyor ve ciddiye alınmıyor. Teslimatlarda ve düşük teslimatlarda gecikme olması durumunda yalnızca ek personel talepleri yönetime gönderilir. Yönetim köşeye sıkıştıkça, ekip seçmekten başka seçeneği yok. Bu, düşük karlılıkla sonuçlanır.

Bu hatalı süreçlerin örnek bir listesidir & ve ayrıntılı incelemeden sonra gerçek rapor fabrikadan fabrikaya değişiklik gösterebilir. 
Bu nedenle birçok şirket Aşırı personelten kurtulmak ve karlılığı işe geri getirmek için Üretim Süreci Denetimi’ni tercih ediyor. Bu denetim, fabrika yönetimine, yerdeki ciddi sorunları ve yerdeki emeğin optimize edilme şeklini getirecektir.

Üretim Süreci Denetiminin Faydaları:

  • İmalat Süreci Denetimi Fabrikaların arızalı süreçleri bulmasını ve sorunları ortadan kaldırmak için gereken düzeltici eylemleri izlemesine yardımcı olur.
  • Fabrikalara, imalat sürecinde yeni bir sorun çıkmayacağını görmesini sağlar.
  • Fabrikaların sorunlar için bir çözüm bulmasına yardımcı olur.
  • Çalışma standardını geliştirir ve imalat sürecini geliştirir.
  • Sürekli gelişim için güçlü bir araç olarak davranır.
  • Fabrikanın genel performansını değerlendirmesine yardımcı olur.