“Mobilya İhracatımız Yükseliyor”

Mobilya İhracatımız Yükseliyor
Mobilya İhracatımız Yükseliyor

“ 2011 yılında dünya mobilya ihracatı 136 milyar dolardır. Kriz yılları bir kenara bırakıldığında, dünya mobilya ticareti yılda yüzde 10 ile 11 arasında büyüme göstermektedir ve dünya büyüme trendinin yüzde 7’ler civarında olduğu düşünüldüğünde, mobilya ticaretindeki bu artış çok önemlidir. Merkezi İtalya’da bulunan Csil adındaki bir araştırma kuruluşunun verilerine göre, gelişmiş ülkelerdeki kişi başı mobilya tüketimi ile gelişmekte olan ülkelerdeki kişi başı tüketim arasında dağlar kadar fark vardır. Örneğin; ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İtalya gibi ülkelerde kişi başı mobilya tüketimi 250 $ (Amerikan dolarının) üzerindedir ve bu ülkelerde mobilya değişim süresi ortalama 5 yılın da altındadır. Diğer taraftan Çin, Türkiye, Polonya, Malezya, Vietnam gibi mobilya üreticisi ülkelerde ise bu rakam kişi başına 70 $’ın da altındadır. Gelişmiş ülkeler mobilya üretiminden çıkıp, ihtiyaçlarını gelişmekte olan ülkelerden karşılamaktadırlar ve burada önemli olan şudur; Gelişmekte olan ülkelerin iç tüketimi gittikçe artmaktadır. Aynı zamanda tüketimdeki mobilyayı değiştirme hızı da 10 yılın altına düşmüştür ve dünyadaki bu eğilim bize önemli fırsatlar sunmaktadır. İşte bizim bu pastadan pay almamız için, innovasyona, tasarıma ve markalaşmaya çok önem vermemiz gerekmektedir. Geleneksel yani alıştığımız tarzda üretime devam etmek devri sona ermiştir. İnnovasyonu sadece mobilyanın kendisi açısından değil malzeme teknolojileri açısından da düşünmeliyiz. İnnovasyon ve tasarım konusunda üniversitelere ve üniversite sanayi işbirliğine çok önem vermeliyiz. Üniversitelerimiz sanayiye sıcak değil ve sanayi de üniversitelerle işbirliğine gitmiyor. Üniversiteler sanayi ile içiçe çalışmalı ve sanayi de üniversitelerle birlikte çalışırken öğrenciler için staj imkanlarını arttırmalıdır. Mobilyada bilindiği gibi Türkiye’nin 2023 ihracat stratejisinde, ihracat hedefi 6 milyar dolardır. Şu andaki 1,7 milyar dolarlık ihracat, dünya pazarlarını oldukça gerisindedir. Halbuki mobilyanın alt ana hammadesi olan yonga levha ve mdfnin üretimi yıllık 10 milyon m3’e doğru yükselmektedir. Yani mobilyanın kullandığı hammadde olan yonga levha ve mdf üretimi ihracat hedefimiz mobilya için şimdiden hazırdır. 2011 yılında Polonya tek başına 6,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Dünya ihracatı yükselmeye devam ediyor. Eğer 2023 hedefimiz olan 6 milyar dolarlık ihracatımızı gerçekleştirirsek biz de dünyada yüzde 2 ‘ik paya ulaşmış olacağız. Mobilyada bu hedefe ulaşmak için de Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika ülkelerinde daha aktif olmak zorundayız. Mobilya sektörü 180 ülkeye ihracat yapmıştır. ABD’ye FSC (Orman Güvenlik Kurulu Sertifikası) belgesi dolayısıyla ihracat yapamayan Türkiye bundan sonra, Bolu Aladağ işletmesinin vereceği FSC sertifikası ile ihracat yapmaya başlayacaktır. Ama bu belgenin Türkiye’de 5 bölgede de olması gerekmektedir. FSC sertifikası dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini ve bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan bir paydaşlar sistemidir. Kaliteli orman yönetimi ile birlikte ağaç ürünlerinin tanınmasını amaçlayarak kaçak kesimi önlemeyi hedefler. FSC, 70 ülkede bulunan ulusal örgütleri kanalıyla çalışmalarını sürdürmektedir ve Avrupa’da merkezi Bonn’dadır. Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz sebebiyle de bu ülkelere ihracat yapmakta zorlanılmaktadır. Burada açığı kapatmak için Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’ya yönlenilmelidir. Mesela 2011 yılının Haziran ayında ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatımız 277 milyon dolarken, 2012 yılında ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatımız 330 milyon dolar civarında olmuştur. Dolayısıyla ihracatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 18,9 artmıştır. Şu anda mobilya ihracatında Irak, Almanya ve Libya en önemli ihracat yaptığımız ilk üç ülkedir. Sene sonuna kadar tesisleri çalıştırmak için ana hammadde olan odunun, gerek iç üretim ve gerekse ithalatın kolaylaştırmasıyla da mobilya üretimi ve ihracatı çok yükselecektir.”