Modüler Çok Katmanlı Döşeme Endüstrisi İnovasyon Yoluyla Büyümeye Devam Ediyor

Çok katmanlı segmentteki ürün geliştirme, yüksek hızla ilerliyor. Bu ürünlerin pazarı ve gelişim standartları üzerine kurulan Avrupa MMFA Birliği Domotex 2018 kapsamında gerçekleştirdiği konferansta sektör temsilcilerini ve basın mensuplarını ağırladı. GET Yayıncılık olarak katıldığımız bu toplantıda Türk sektörel basının tek temsilcisi olarak önemli temaslarda bulunduk ve sektörün gelişimiyle ilgili değerli bilgiler edindik.

“Modüler çok katlı döşeme sektörünün hızla büyümesi ve yeni ürün çeşitleri, kısa sürede uluslararası döşeme pazarını belirgin bir şekilde değiştirdi. Bununla birlikte, perakendecilerin ve döşeme teknisyenlerinin güvenliği ve tüketicilerin memnuniyeti için gelecekte güvenilir niteliklere sahip çok katmanlı modüler döşemelerin pazara hakimiyeti devam etmelidir. MMFA’daki işimiz tam olarak da budur” diyen MMFA Başkanı Matthias Windmöller, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren derneğe katılan yeni isimler; Decoflooring GmbH (Troisdorf), Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau (Bielefeld), Proline Systems GmbH (Boppard) ve Schoeller Technocell GmbH & Co. KG (Osnabrück) ile birlikte 22 olağan, 24 yardımcı ve 2 sponsor üyeye sahip bulunduklarını belirtti.

MMFA, ürün standartlarının sürekli gelişimini destekliyor. Bu nedenle dernek, EN 16511’e ek olarak kendi araştırmalarının yeni sonuçlarının dahil edildiği bir başvuruda bulunmuş. MMFA ayrıca, çok katmanlı modüler levhaların ek yer mukavemetini ve sıcaklık direncini test etmek için yeni parametrelerin geliştirilmesi adına da çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. AB tarafından finanse edilen “sıcak nokta” araştırma ürünü kapsamındaki test serisi, IHD Dresden Ahşap Teknolojisi Enstitüsü’nde sürüyor. Bu projenin amacı çok katmanlı modüler döşemenin yüzer kurulumu için yeni ve pratik test yöntemleri geliştirmek. Çeşitli kilit sistemleri ve farklı taban malzemeleri de konu kapsamında inceleniyor.

MMFA’nın 2017 yılı için yaptığı değerlendirmelere göre modüler çok katmanlı döşeme satışları artış trendini sürdürüyor. MMFA’nın tahminlerine göre, önümüzdeki üç yıl içinde genel piyasada yıllık % 10-15’lik artış oranları da mümkün. Orta Avrupa’da MMFA Sınıf 1’deki yer döşemeleri, odun esaslı panellere (HDF) dayanan ürünler pazarını belirlenmeye devam ediyor. 2017’de bu sınıftaki MMFA üreticileri Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki satışların % 80’inden fazlasını oluştururken, diğer Batı Avrupa ülkelerinde % 14 daha fazla bir oran açıklandı. MMFA Yönetim Kurulu Başkanı ve Pazarlama Atölyesi Organizatörü Sebastian Wendel, “2017’de MMFA Sınıf 1’deki üyelerimiz ilk kez on milyon metrekare satışa ulaşmış olabilir” açıklamasında bulundu.

MMFA ayrıca, MMFA Sınıf 2 ürünleri (polimer veya polimer yüzey tabakası ve / veya lake ile polimer kompozit alt tabaka) için yıllık satış rakamlarını artırdı. Bununla birlikte, üye sayısı arttıkça, daha fazla üretici, şimdi Sınıf 2’deki miktarlarını bildiriyor. Sınıf 1’e kıyasla, Sınıf 2’deki bölgesel dağılım farklı görünüyor. Üyeler tarafından dünya çapında satılan rakam 50 milyon m2’nin üzerinde. MMFA’nın açıklamalarına göre 2017’de yaklaşık 23 milyon m2 Kuzey Amerika’da, 22 milyon m2 Batı Avrupa’da satıldı. Böylelikle Batı Avrupa’da MMFA üyeleri, 2. Sınıf ürünler için toplam pazarın yaklaşık % 40’lık bir bölümünü oluşturdu.