MuuM’dan Temelini Geleneksel Mimariden Alan Çağdaş Tasarımlar…

 Tasarımlarında geleneksel mimarinin kavramlarını, şemalarını, detaylarını referans alan MuuM, hem iç mekanlarda hem tekil yapı düzeyinde hem de kentte nefes alan boşluklar tasarlıyor. Bütün projelerinde kamu adına kazanımlar elde etmeye çabalayarak insan odaklı tasarım yaklaşımıyla fark yaratıyor.

 1468855603_MuuM_Avlu138__4_

Ulusal ve uluslararası ölçekte ödüllü mimari ve iç mimari projelere sahip Y.Mimar Murat Aksu ve Y.Mimar Umut İyigün ortaklığındaki MuuM, tasarımlarında insanı odak alan, sürdürülebilir ve çağdaş bir tavır sergileyerek tek bir yapıdan büyük ölçekli planlama projelerine kadar çeşitlenen mimari ve iç mimari tasarım hizmetleri sunuyor. Avlu, taşlık, cumba gibi geleneksel mimari öğeleri kullanarak çağdaş ve yenilikçi çözümler sunan MuuM, fonksiyonel, estetik ve sosyal sorumlu çevreler üretmek amacıyla tasarım sürecinde konunun etki alanındaki tüm kesimleri dikkate alıyor.

1468855648_MuuM___RonesansBIZ_Mecidiyekoy___4_

Ele aldığı bütün projelerde kamu adına kazanımlar elde etmeye çabalayarak “İnsan odaklı çevreler yaratmak” mottosuyla hareket eden MuuM, yapıların içerisinde nefes alan boşluklar yaratıyor. Böylelikle mekan kalitesini artırıyor, kullanıcılar için daha yaşanabilir mekanlar tasarlıyor ve kent içerisinde de nefes alan boşluklar yaratıyor.

1468855578_MuuM_Avlu138__3_

Tasarımlarının ana ilkelerini; yapıldığı yerel kültüre uyumlu, somutlaştığı döneme uygun olması ve zamanın getirdiği çağdaş talepleri cevaplıyor olması olarak ifade eden MuuM, yapıların daha sürdürülebilir, doğaya daha az etki edecek şekilde tasarlanması konusunda teoriler geliştirmeye ve bunları işlerinde uygulamaya çalışıyor. Bu bağlamda geleneksel mimarinin kavramlarını, şemalarını, detaylarını referans olarak kullanan MuuM, çağın şartlarıyla yorumladığı bu öğeleri geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe taşıyor.

1468855698_MuuM___RonesansBIZ_Mecidiyekoy___2_

Hem dünyadaki hem de yereldeki mimari, teknolojik, sektörel gelişmeleri takip eden ve dünyada doğru olan bir şeyin burada da doğru olacağının söz konusu olmadığını düşünen MuuM, bütün bu araştırmalarını bir potada eriterek, kendi evrensel doğrularını buluyor.

1468855696_MuuM___RonesansBIZ_Mecidiyekoy___3_

Mekanın Bir İletişim Aracına Dönüşmesi: Türkiye Noterler Birliği Binası

Projelerinde mutlaka bir avlu ya da hacimsel boşluk yaratmaya çalışan MuuM, geleneksel mimari öğelerin modernize edilerek yeniden yorumlanması gerektiğini, en doğru çözümlerin yerel öğeler üzerinden yeniden kurgulanarak oluşturulabileceğini söylüyor. Böyle bir bakış açısıyla 2003 yılında Türkiye Noterler Birliği Merkez Binası Proje Yarışması’nda dört kişilik bir ekiple birinci olan MuuM, avlu etrafında gelişen, geleneksel kervansaray plan şemasının modern bir yorumu olarak ele aldığı yapıda kullanıcılar için çağdaş ve verimli bir çalışma ortamı sağlamayı hedeflemiş.

1468855677_MuuM_Murat_Aksu

Tasarım felsefesinin temeli kullanıcıları için bir “iletişim ortamı” olması üzerine kurulan Türkiye Noterler Birliği Binası’nda iç ve dış mekanlar arasındaki bağlantılar noterler ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirirken aynı zamanda, sosyal bir çalışma ortamı yaratmış.

1468855674_MuuM_Umut___yigun

Kurgunun temel unsurlarından birisi olan ve dış mekanlardaki zenginliğin iç mekanlarda da devamlılığını sağlayan “iç bahçe”, yeşil unsurlarla desteklenerek toplantı salonu fuayesi, sergi holü, kafe-restoran bağlantı köprüleri ve galeri boşluklarından oluşan bir bütün olarak tasarlanmış. Bahçe ile kapalı alanlar arasında bir geçiş alanı tanımlayan “iç bahçe”, çalışma mekanları ile sosyo-kültürel mekanlar arası görsel ve eylemsel kademelenmeyi sağlarken aynı zamanda da, verimi arttırıp çağdaş bir çalışma ortamının elde edilmesine katkı sağlamış.

1468855663_MuuM_Avlu138__8_

Kente Nefes Aldıran Küçük Bir Kent Parçası: Avlu 138

Projelerinde gün ışığı, doğal havalandırma, yerel ürünler ve doğal malzeme kullanımını çok önemseyen MuuM ekibi, ölçekten bağımsız olarak tasarladıkları her şeyi bir kentsel peyzaj unsuru olarak görüyor. Nispeten küçük bir parselde de olsa, kentsel dönüşümün yoğunlaştığı bir bölgede tasarladıkları Avlu 138 de bu tür kaygılarla ele aldıkları; yatırımcı, tasarımcı ve uygulayıcı uyumu ve işbirliği ile insan odaklı bir çevre oluşumunda pay sahibi olması açısından çok önemli bir proje.

1468855634_MuuM_Avlu138__7_Yoğun bir yapılaşma bölgesi içerisinde kalan Avlu 138, bina programının yoğunluğu ve imar kısıtları nedeniyle iki ana blok ve bir iç bahçe kurgusu ile ele alınmış. 7.000 m² inşaat alanına sahip yapının avlusu, alternatif sosyal alan olarak tasarlanmış. Avluya açılan kat holleriyle güneş ışığı koridorlara yansıtılmış ve böylece yaşayan mekanlar daha da belirginleştirilmiş.

Her daim yeşil kalacak bir soluklanma mekanı olması istenen avlunun doğu sınırını oluşturan sağır komşu duvarının tırmanıcı yeşillikler ile kısa sürede yaşayan bir yeşil duvara dönüşmesi planmış.

 

1468855529_MuuM_Avlu138__1_

Yerel Mimari Öğelerin Çağdaş Yorumu: Rönesans Mecidiyeköy Ofisi

 

MuuM tarafından tasarlanan ve Mecidiyeköy’de Büyükdere Caddesi ile Profilo Alışveriş Merkezi’ni bağlayan ana ulaşım aksı üzerinde konumlanan Rönesans Mecidiyeköy Ofisi, bölgenin aktif yoğunluğu içerisinde nefes alabilen ve yakın çevresindeki yoğun ve düzensiz yapılaşmaya nitelikli alternatif oluşturabilen bir yapı olarak ele alınmış.

 

Yaklaşık 4000 metrekarelik arsa üzerinde konumlanan yapı, bir kütlenin içinin boşaltılarak oluşturulan iç avlu ve cumba gibi mimari eklentilerle bütünleşmesi üzerine kurgulanmış. Geleneksel Türk yerel mimarisinin modern bir yorumu olan Rönesans Mecidiyeköy Ofisi’nde, yapının geniş bir alana yayılmış kütlesinde, doğal havalandırma ve ışık olanaklarının zorluğundan yola çıkarak +5.50 kotu altında kalan büyük kütlede boşaltmalar yapılmış. Bu şekilde kazanılmış olan iç avlu-bahçe hacmi, ana kütleden yapılan çıkmalarla zenginleştirilmiş ve bu çıkmalar çeşitli mekan kullanım olanakları dahilinde kullanıcılara sosyal alanlar olarak sunulmuş. Yapının iç ve dış mekan ilişkisi fiziksel ve görsel süreklilik içinde birbiriyle bütünleştirilerek, kullanıcı algısının olabildiğince geniş ve ferah tutulmasına çabalanmış. Bu bağlamda da, ofis birimlerinin ve ortak alanların çoğu iç avluya ya da peyzaja yönlendirilmiş.

 

MuuM tasarımı Rönesans Mecidiyeköy Ofisi, doğal ışık ve havalandırmadan maksimum derecede faydalanabilme, yerel malzemelerin yerinde kullanımı gibi birçok özelliği göz önünde tutularak LEED Gold sertifikasına layık görülmüş.

 

Murat Aksu ve Umut İyigün, yerel mimari öğelerin sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda, çağdaş bir dille yeniden yorumlandığı Rönesans Mecidiyeköy Ofisi’ni “Hem net tanımlanmış kütle geometrisi ve modüler cephesiyle çevresinden farklılaşan, hem de iç avlu kurgusu ve geniş teraslarıyla kullanıcılarına peyzajla iç içe çalışma olanağını getiren bir yapı” olarak tanımlıyor.

 

MuuM* Hakkında:

Tasarım odaklı bir mimarlık ofisi olarak Y. Mimar Murat Aksu ve Y. Mimar Umut İyigün tarafından 1998’de, İstanbul’da kurulan MuuM, mimarlık, iç mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

İşverenleri için en çağdaş teknikleri kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefleyen, ölçek gözetmeksizin tek bir binadan büyük ölçekli planlama projelerine kadar çeşitlenen bir yelpazede mimari tasarım hizmetleri sunan MuuM, fonksiyonel, estetik ve sosyal sorumlu çevreler üretmek amacıyla tasarım sürecinde konunun etki alanındaki tüm kesimlerin sesini duymaya çalışıyor. Her birini “kentsel peyzaj” yaklaşımıyla, kenti ve şehircilik ilkelerini koruma çabasıyla ele aldığı tüm projelerini, sosyal, kültürel ve çevresel bağlamları gözeterek tasarlayan MuuM, sanat, bilim, teknoloji ve ekonomiyle harmanlanmış, araştırmacı ve yaratıcı bir yaklaşımla, “insan odaklı çevreler” yaratmaya ve kamu adına kazanımlar elde etmeye çabalıyor.

Tasarımlarında avlu, taşlık, cumba gibi geleneksel öğeleri kent ölçeğinde yeniden yorumlayan, mimarlığın ve şehirciliğin temel ilkelerine sadık kalarak “tutarlı ve samimi” bir anlayışı sürdüren MuuM, yapı enformasyon modelini (BIM – Building Information Modelling) proje üretimlerinde kullanıyor ve Türkiye’de yakın gelecekte BIM konusunda bir platform oluşturmayı planlıyor.

Bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmasında ödüller alan, son olarak dünyaca ünlü mimarlık, iç mimarlık ve tasarım portalı Architizer’ın dördüncü kez düzenlediği “2016 Architizer A+ Awards”da RÖNESANS BİZ binası ile “Mimarlık + Sürdürülebilirlik Mansiyon Ödülü’ne layık görülen MuuM kurucuları Murat Aksu ve Umut İyigün, eğitime katkıda bulunmayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak benimsiyor ve üniversitelerin mimarlık bölümlerinde proje yürütücüsü ve davetli jüri üyesi olarak görev yapıyor.