OMSİAD (OFİS MOBİLYALARI SANAYİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ) Başkanı ERCAN ATA

OMSİAD (OFİS MOBİLYALARI SANAYİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ) Başkanı ERCAN ATA, ORSİAD Gazetesi’nin sorularını içtenlikle cevapladı.

Günümüzde Türk Mobilya sektörü ne durumdadır?

Türk Mobilya Sektörünün mevcut üretim potansiyeli, kapasitesi, iş yeri sayısı ve yarattığı istihdam bakımından ülkemiz için çok önemli bir sektördür. Mobilya imalat sektörü 158.213 kişiyi istihdam etmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren işletme sayısı ise 32.106‘dır. Perakende firma sayısı 32.382 olup, bu sektörde 100.000 çalışan olduğu düşünülmektedir. Mobilya sektöründe toplam firma sayısı 61.728, çalışan sayısı ise 258.213 kişi olduğu bildirilmektedir. Sektörün son 18 yılda işyeri sayısında yaklaşık %19’luk bir artış istihdamda ise yaklaşık %17 bir artış olmuştur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kapasite raporları verilerine göre firmaların istihdam ettikleri eleman sayısı esas alındığında, 250 ve üzeri eleman çalıştıran firma sayısı 40, yüz ve üzeri eleman istihdam eden işletme sayısı ise 155‘dir. Türk ofis mobilyaları endüstrisi 9 milyar dolarlık genel mobilya sektörünün yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor. Türkiye’de istihdam kapasitesi en yüksek sektörlerden biri olan mobilya sanayii, yurt genelinde her ile ve ilçeye dağılmış durumdadır. 1980’lerden sonra Türkiye’deki ekonomik ve sosyal gelişmeler, özellikle büyük metropollerde kaliteli, fonksiyonel ve modern mobilya taleplerini artırmış, bu gelişmeler sektöre ve ülke ekonomisine ivme kazandırmıştır. Derneğimizin çatısını oluşturduğu ofis mobilya üretimi 19. yüzyılın sonlarında, İstanbul’da, bazı mobilya atölyelerinde çekmeceli masaların imal edilmesi ile başlamış ve günümüze kadar gelinen süreçte ofis mobilyalarında arz-talep arttıkça üretim sanayinde ciddi gelişmeler yaşanmış ve sektör oluşmuştur.

 

İthalat ve ihracat oranlarını değerlendirir misiniz?

2012 TÜİK ve Trademap verilerine göre 1,9 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirilmiş, yine TÜİK verilerine göre 821 milyon dolar, Trademap verilerine göre 817 milyon dolar mobilya ithal edilmiştir. 2010 ve 2011 büyümeleri dikkate alındığında 2011 yılı mobilya üretiminin 11,6 milyar lira olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede, yapılan ihracat, üretim ve ithalat rakamları dikkate alındığında yaklaşık 10,3 milyar lira mobilya tüketimi söz konusu olmuştur. Türk mobilya endüstrisi, toplam üretim kapasitesi ile dünya mobilya üretiminin yüzde birden fazla pay almasına rağmen bu pay istenilen düzeyde değildir. Sektör, 2012 yılı değerlerine göre; 214 ülkeye yaklaşık 1,9 milyar dolar ihracat, 114 ülkeden ise 817 milyon dolar ithalat yapan sektör olmuştur. Hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde olan sektör, 2023 yılı için 25 milyar dolar üretim ve 10 milyar dolar ihracat beklentisi ile dünyanın ilk 10 Avrupa’nın ise ilk 5 büyük mobilya üreticileri arasında olmayı hedeflemektedir.

Türkiye mobilya sektörü ürün gruplarına göre değerlendirildiğinde, yıllar arasında anlamlı bir artış eğilimi vardır. 2013 yılı 9 aylık verileri yine 2012’nin 9 aylık verilerine göre bu anlamlı artışın devam ettiğini göstermektedir. Genel toplamda 2012 yılında 1,9 milyar dolar mobilya ihracatı gerçekleştirilirken 9403 numaralı ürün grubu 1,1 milyar dolarlık hacim ile en yüksek, 9402’nolu ürün grubu ise en düşük ihracat hacmini oluşturdukları görülmektedir. Türkiye’nin ürün gruplarına göre ihracat oranları anlamlı artış gösterse de dünya mobilya ihracatını gerçekleştiren ülkeler listesin de önünde bulunan rakip ülkelere göre, hacmi düşük kalmaktadır. Kapasite artırımı ile ihracat hacminin artacağı tahmin edilmektedir. Türk mobilya sektörünün 2012 yılı 1,9 milyar dolar ihracatının 159.192.823 doları ofis mobilya sektörüne aittir. Bu rakam 2013 yılının ilk 9 ayında geçen yılın ilk 9 ayından %23 artarak 155 milyon dolara ulaşmıştır.

 

Ofis Mobilya Sektörünün ihracat ve ithalat rakamları yıllara göre;

2010 yılında ithalat 37 milyon dolar, ihracat 140 milyon dolar,

2011 yılında ithalat 44 milyon dolar, ihracat 139 milyon dolar

2012 yılında ithalat 38 milyon dolar, ihracat 159 milyon dolar

2013 yılının ilk 9 ayında ithalat 44 milyon dolar, ihracat 155 milyon dolar

olarak gerçekleşmiştir.

Rakamlar ile baktığımızda; Ofis Mobilyaları Sektörünün, Avrupa ve dünyadaki ekonomik krize rağmen üretim, ithalat ve ihracat hacmi artmakta ve sektör öncüleri ile uluslararası rekabette başarı ile ticarete devam edilmektedir.

 

2014 yılından beklentileriniz nelerdir?

TUİK’ in ekim ayı verilerine göre ülkemizde sanayi üretim verilerini açıklaması üzerine takvim etkisinden arındırılmış endekse göre imalat sanayi alt sektörleri için geçen yılın aynı ayına göre en hızlı artış yüzde 17.1 mobilya sektöründe gerçekleşti. Buna göre mobilya sektörü üretimde gösterdiği büyümeyi ihracatta da gösterdiği için bizim sektörümüze bakılarak bizim için 2014’de daha da iyi rakamlara ulaşılmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtebiliriz. Ekonomi Bakanlığımızın “2023’te 500 milyar dolar ihracat“ hedefleri doğrultusunda, önümüzdeki dönemde çıtayı daha da yükselten Türk Mobilya Sektörü, orta vadede ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşabilmek için üretici firmalar olarak; üretim kapasitesi, fiyat, garanti süreleri, teslimat süreleri vb. konularda belli bir standartı yakalamamız gerekiyor.

omsiad LOGO