Önemli bir konu : Silvikültür Nedir?

Silvikültür; Latince kökenli bir kelime olup “Silva=orman” ve “Kültüra=yetiştirmek” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur… Anlamı orman yetiştirmek’tir.

SİLVİKÜLTÜR = ORMAN YETİŞTİRMEK

Silvikültür; yeni ormanların planlı olarak kurulması ve bunların doğal olarak kurulmuş ve varlığını sürdüren ormanlarla birlikte yetiştirilmesi (bakımı), gençleştirilmesi ve varlıklarının en iyi şekilde devam ettirilmesi ile uğraşan bir bilim dalıdır…

Silvikültürün esas amacı, Ormandan en az masrafla en yüksek kalite ve kantitede çok yönlü ürün elde etmek , ülkemiz ekonomisinin orman ürünleri ihtiyacını sürekli karşılayacak nitelikte, dış etkilere dayanıklı verimli ormanlar meydana getirmektir.

Özetle;
Ormanların devamlılığının (sürdürülebilirliğinin) sağlanması, belirlenen görevleri yapabilecek biçimde işletilmesi silvikültürel uygulamalarla gerçekleştirilir…

Silvikültürel uygulamalar, ormanın tesisinden itibaren başlar, bakımlar (Gençlik, sıklık bakımları, aralamalar) ile devam eder, yeniden gençleştirme çalışmaları ile sona erer.

kastamonu-orman-bolge-mudurlugunde-dikili-satis-basarisi

Ülkemiz Silvikültür Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi

Henüz genç olan Ülkemiz silvikültür çalışmalarının tarihsel gelişimini irdelediğimizde ;

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kırsal kesimdeki cibal-i mübaha zihniyetine karşı koruma ağırlıklı düzensiz seçme işletmeciliği dönemi yaşanmıştır.

1963 yılında Ülkemizin planlı kalkınma dönemine girmesiyle 1963-1972 yılları arası Ülkemiz ormanlarının tümünün Amenajman planlarının yapılması ile birlikte , ormanlarımızı oluşturan ağaç türlerimizin meşcere kurma özelliklerine uygun silvikültürel işlemler, ülkemiz ormanlarında da uygulanmaya başlanmıştır.

ORMAN MUHENDİSİ2

Son 30 yıl içinde Orman Fakültelerimizin, Ormancılık Araştırma Enstitülerinin başlattıkları araştırma çalışmalarının sonuçlarının peyderpey alınması , uygulamada çalışan teknik elemanların deneyim ve gözlemlerle bilgi ve birikimlerinin artması sonucunda bugün sürdürülebilir orman yönetiminin gereği gençleştirme çalışmaları ve ormanlarımızın kalitesini artıran bakım çalışmaları başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.

OGM’ NİN YAYINLADIĞI SON SLVKÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKNK ESASLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ