ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ KİMDİR ?

Orman endüstri mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Kimya, Fizik, Odun Anatomisi, Mekanik Ağaç Teknolojisi, Ekonomi, Orman Ürünleri Kimyası, Lif Teknolojisi, Kağıt-karton üretimi, Kereste Endüstrisi, Odun Zararlıları, Lif ve Yonga Levha Endüstrisi, Fabrika Planlaması, Maliyet Muhasebesi, Üretim Planlaması, Yüzey İşlemleri, Mobilya Endüstrisi ve kültür dersleri verilir.

Orman endüstri mühendisi ; bedence sağlam, üstün bir genel yeteneğe, üstün matematik ve fen bilimleri yeteneğine, bir işi planlama ve yürütme gücüne sahip, ekonomi ve ticarete ilgi duyan, uzak görüşlü, yaratıcı ve yeniliklere açık, kapalı alanda özellikle fabrika içinde çalışmaktan hoşlanan, işbirliği yapabilen ve başkalarını yönetebilen kimselerdir.

 

Orman endüstri  mühendisleri , orman ürünlerini işleyecek tesislerin tasarımı, kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür , orman ürünlerini işveren adına satın alır , işlenecek orman ürünleri için standartlar saptar ve ürünlerin kalitesini denetler , tomruğu keresteye dönüştürmede planlayıcı ve yürütücü olarak hizmet verir , kesme ve soyma, kaplama üretiminde teknik hizmet verir , levha üretiminde çalışmaları koordine eder, gerekli çizim teknikleri ile mobilya tasarımı gerçekleştirebilir, CNC makinalarını koordine edebilir.

 

Orman endüstri mühendisleri, orman mühendislerinin ürettiği odun hammaddesi ve odun yan ürünlerini fayda yaratmak amacıyla tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda hammaddeleri teknolojik yöntemler ışığında mamule dönüştürmektedir.

ORMAN MUHENDİSİ1

Odun mamul ve yarı mamullerinin verimliliğinin artırılması, kullanım özelliklerinin iyileştirilmesi vb. amaçlarla odunun anatomik yapısını, fiziksel ve mekanik özelliklerini, lifsel ve kimyasal yapısını, kurutma ve kurutma özelliklerini, emprenye özelliklerini araştırmaktadır. Bu araştırmalar ışında odun hammaddesini levha ürünlerine, doğrama ve mobilyaya, keresteye, kağıda ve daha birçok mamul ve yarı mamule dönüştürülmesinde görev alırlar.

ORMAN MUHENDİSİ2

Orman endüstri mühendisleri;  üretim sorumlusu, vardiya mühendisi, üretim şefi, üretim müdürü, tasarım, insan kaynakları , ar-ge , planlama , satın alma,  gibi pozisyonlarda çalışırlar.

ORMAN MUHENDİSİ

 

CİHAN SEMİH ÜNER

[email protected]

0542 605 29 13