Orman Genel Müdürlüğü yayınladığı duyuruda 9-1-Ö Bendine göre yapılan tahsisli dikili satışların Danıştay tarafından durdurulduğunu bildirdi.

Tahsis çerçevesinde yer alan dikili satışları danıştay tarafından durduruldu.

Orman Genel Müdürlüğü yayınladığı duyuruda 9-1-Ö Bendine göre yapılan tahsisli dikili satışların Danıştay tarafından durdurulduğunu bildirdi.

Duyuru Metni Şu şekilde ;

“Türkiye Ormancılık Kooperatifleri (ORKOOP) Merkez Birliği tarafından, Başbakanlık ve Bakanlığımız aleyhine, açılan dava neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, “Orman ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin Birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan” ve 6831 sayılı kanunun 27’nci maddesi uyarınca belirlenen dikili ağaçlar” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda yıllık odun hammadde işleme kapasitesi yirmibeşbin metreküp ve üzeri olan her türlü fabrika ve tesislere yönetmeliğin (ö) bendine göre yapılan tahsisli dikili satışlar durdurulmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.”

Konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan bilgi alışverişinde, konunun Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu’nun bilgisi ve gündeminde olduğu, Danıştay ile gerekli görüşmelerin yapıldığı ve kısa zaman içerisinde bu sorunun çözüleceği öğrenildi.