Yerli ağaç satışlarının düşmesi sebebiyle, yurt dışından ağaç hammaddesi ithalatının antidamping yoluyla azaltılması hedefleniyor.

Bu duruma sebeplerden biri de, Ocak ayında yerli ağaç hammaddesine gelen % 5’lik zammın ardından yerli üreticilerin yurtdışından odun hammaddesi ithal etmeye başlamaları ve gittikçe artan bir yükselişle yerli ağaç hammaddesinden uzaklaşmalarıdır. Yurt dışındaki ağaç fiyatlarının 5 yıl öncesiyle aynı fiyatta kalması, yerli üreticinin bu yöneliminde birinci faktördür.

Yetkililer bunun üzerine, Mayıs ayında yerli ağaç hammaddesi fiyatlarına %10’luk bir indirim yapılmasını sağlamışlar ama ne yazık ki, bu iskonto bile yerli üreticileri yerli ağaç hammadde alımlarına geri döndürememiştir.

Yurt dışındaki ağacın ucuzlamasındaki ana sebep, Avrupalı üreticilerin ağaç alımlarını, üretimlerinin azalmasından kaynaklı olarak azaltmış olmalarıdır. Yerli üreticiler ise, yerli ağaç hammaddesine gelen zam sebebi ile, dünya ile rekabet edebilmek için, yurt dışı ile daha uygun hammadde tedariği sağlayan 2 yıllık anlaşmalara imza atmış durumdalar. İşte bu yüzden, yerli üreticilerin iç piyasalardan gerekli miktarlarda alımları, ancak 2014 yılından sonra yapabilecekleri gerçeği de gün gibi ortadadır.

Yetkililer ise, yerli ağaç hammaddesi satışlarını artırmak için, yurt dışından ağaç hammaddesi ithalatına antidamping uygulayarak, ithal ağacın önünü kesmek ve yerli ağaç satışlarını artırmak için düğmeye basmaya hazırlanmaktadırlar.

Peki bu nasıl bir sonuç doğurabilir?

Yerli üreticilerin, hem dünya piyasalarına göre ağaç hammaddesini pahalıya almalarına, hem de yurt dışı ile yaptıkları anlaşmalar gereği çok ağır tazminatlar ödemeye mahkum edilmelerine sebep olabilir… Tabii, hammaddeyi aldıkları fiyatların artması, MDF SUNTA PARKE fiyatlarına da yansıyacaktır. Yerli üreticilerimiz Ortadoğu’da, Çin gibi büyük bir ekonomi ile fiyat rekabeti içindeyken, hammadde zamları yüzünden, ihraç ürünlerine gelen zammın neleri tetikleyebileceği ise herkes tarafından bilinmektedir…

Bu noktada durum her açıdan, eskilerin tabiriyle ”aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık” hali yaratacaktır…

Çözüm için bir kaç ihtimalden başka seçenek yoktur.

Ya yerli ağaç satışları artırılarak, tutturulması gereken satış kotaları tutturulacak, ya da yerli üreticilerin yapmış oldukları dünya anlaşmalarının bitimine kadar sabredilecek.

Veyahut, her iki taraf birlikte masaya oturup başka bir çözüm yolu bulacaklar.

Çünkü aksi halde BİZ KAYBEDERİZ.

Saygılarımla,

 

Fikret Demir.

Editör