Orman ürünlerinde ithalat ihracat durumu…

“TOBB Orman Ürünleri Meclisi Başkan Yardımcısı Sabri Avcı, Kereste ithalatımız ve KDV Tevkifatı’ndaki son durumu anlattı.”

2013 yılı ilk çeyreğinde ekonomik büyüme, hedeflenenin altında olup, 2013 tamamında GSYH artış oranının %3 civarında olması muhtemel görünmektedir. 2013 yılı nispeten daha iyi olması beklenmekte ise de ihtiyat elden bırakılmamalıdır.

2012 yılı son çeyreğinde ve 2013 yılı ilk çeyreğinde inşaat sektöründeki yavaşlamaya bağlı olarak, inşaat sektöründe çalışan bütün alt iş kollarında daralma ve buna bağlı olarak gerek iç üretimde ve gerekse ithalatta yavaşlama yaşanmıştır.

12013 ilk çeyreği ile 2012 son çeyreği inşaat olarak karşılaştırıldığında, ilk çeyrekte yapı izin belgeleri sayı olarak %4.8 düşüş ve alan olarak %3 düşüş göstermektedir. Daire satışlarında %1 den %18’e yükselen KDV oranlarındaki değişiminde yavaşlamaya ciddi etkisi vardır.

2012 Mayıs ayında Kereste ve endüstriyel odun hammaddesine getirilen gözetim, KDV tevkifatı; orman ürünleri ticaretini ve sanayisi ile uğraşanları kısmen olumsuz etkilemiştir. Olumsuzluk finansman sıkıntısı çeken ve kredi ile çalışan firmaların daha çok paraya ihtiyaç duymasına ve kredi kullanmasına yol açmıştır. Karlılığın azalmış olması ve rekabetin artmış olması ve dolayısı ile finansman sıkıntısı içinde olan ticari işletmelerde istihdam kayıplarına, yatırımların yavaşlamasına ve başka arayışlara yol açmıştır. Özellikle 2012 yılında KDV tevkifatı uygulaması sonucu olarak, Bulgaristan’dan ucuz kereste ithalatı ve hazır palet ithalatı piyasaları olumsuz etkilemiştir. Ayrıca, Genel ihracat artış oranındaki yavaşlama da paletçileri olumsuz etkilemektedir.

2

Özellikle 2011’de başlayan Arap Baharı ile 2012’de İran, Irak ve Suriye üçgeninde yaşanan konjonktürel durum ve Türkiye’nin bu Ülkelerle siyasi ilişkilerinin ticaretimize özellikle ihracatımıza oldukça olumsuz etkileri olmuştur. Özellikle orman ürünlerinin en çok ihracatı olan bu ülkelere olan satışlarının azalması sonucu ciddi bir daralma yaşanmış ve içerideki inşaat sektöründeki daralma ile birlikte  stoklarda artış, fiyatlarda gerileme ve sonuç olarak zorluklarla geçen bir dönemi işaret etmektedir.

Örneğin, Orman Genel Müdürlüğü 1996 dan 2013’e, en çok stok devir ettiği yıl 2012 yılı olmuştur. 2012’de gerçekleşen üretim miktarı endüstriyel odunda 19.093 milyon m3 ve stoklar ve fiyatlardaki düşüşler nedeni ile 2013’de hedeflenen ise 17.200 milyon m3 üretimdir. Yaklaşık 2 milyon m3 daha az bir üretim hedeflemekte ve gelir aynı seviyede tutulmak sureti ile piyasalara denge getirilmeye çalışılmaktadır. Böylece, içerideki arzın düşürülmesi ile birlikte fiyatların yerinde kalması düşünülmektedir.

2008’de Amerika’da başlayan ve bütün Dünyayı etkisi altına alan Global Kriz  henüz Avrupa kıtasını terk etmemiştir.  Avrupa’da devam eden kriz,  özellikle orman ürünleri ve mobilya sektörünü oldukça olumsuz etkilemekte ve ithalat baskısı altındaki sanayi kuruluşlarımız için rekabette ciddi  zorluklarla karşılaşılmaktadır. İthalatın baskısı yukarıdaki tabloda gözlenmektedir.

3

Kuzey Afrika ile olan ticaretimizi de değerlendirmek gerekirse; Tunus ve Mısır’da sular durulmamış ve Libya’da da henüz müteahhit  firmalarımızın alacakları tahsil edilmemiştir. Ancak, 2013 ikinci dönemi ile birlikte Kuzey Afrika’daki olumlu gelişmelerle birlikte ekonomide hissedilir şekilde iyileşmeler olacaktır.

1 Mart 2013 tarihinden itibaren KDV tevkifatında üreticilerin lehine  yapılan düzenleme ile finansman sıkıntısını kısmen azaltan ve mahsuplaşmayı kolaylaştıran yeni düzenleme ile bir nebzede olsa piyasalarda bir rahatlama yaşanacak ve ekonominin dinamiklerindeki iyileşmelerle birlikte ihracat, verimlilik ve karlılık artışlarına yol açacaktır. KDV Tevkifatında yeni düzenlemenin yapılması için rol alan ve mücadele eden TORID, Türkiye Orman Ürünleri İhracatçıları, İthalatçıları ve Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Kenan Saraç”a, TORID Yönetim Kuruluna, Ak Parti Bursa Milletvekili Sayın Hüseyin Şahine ve emeği geçen her kişi ve kesime çok teşekkür ederiz.
Her şeye rağmen, ekonomide sağlanan değişiklik ve yeniliklerle Türkiye ekonomisini değerlendirmek gerekirse, son 11 yılda büyük başarılara imza atılmış olup, halen büyüme devam etmektedir.  Coğrafyamızdaki en güçlü ekonomi Türkiye’dir.  Bölge ülkeleri içinde model ülke olduğumuzun altını çizmek gerekir.

Son seyahat yaptığım Ülkeler; Libya, Türkmenistan, Almanya ve Cezayir. Bu Ülkelere yaptığım seyahatlerde, Türk ekonomisinin ve Türkiye algısının çok iyi yönde seyrettiğini, resmin iç açıcı olduğunu ve geleceğin Türkiye ile şekilleneceğini, gelişen Ülkeler olarak, sonuna T geldiği BRİCT Ülkeleri Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye olduğu gerçeğini unutmamak ve hatırlatmak isterim.
Değerlendirmelerimin Sektörümüze, Ülkemize hayırlar getirmesini dilerim.

Saygılarımla

Sabri Avcı
Orman Yüksek Mühendisi, İş Adamı,
TOBB Orman Ürünleri Meclisi Başkan Yardımcısı