Orman Varlığımız Büyüyor…

Orman Varlığımız Büyüyor
Orman Varlığımız Büyüyor

* Sayın Bakanımız öncelikle başarılarınızdan dolayı sizi tebrik etmek istiyoruz. Dünya’da orman varlığı azalırken biz orman varlığını arttıran nadir ülkelerdeniz. 1973 yılında 20,2 milyon hektar olan orman varlığımız, bugün 21,6 milyon hektara ulaşmış. Bu gelişimleri sağlayan çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Prof. Dr. Veysel Eroğlu: Cumhuriyet tarihimizin en büyük ağaçlandırma seferberliğini başlattık ve seferberliğin ilk 4 yılında hedeflerimizi aştık. 2008–2012 yıllarını kapsayan Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde 2.3 milyon hektar alanda ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve iyileştirme çalışması yapılması planlanmıştır. Sonuçta toplam 1 milyon 929 bin hektar alanı ağaçlandırdık ve 1 milyar 50 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bugün Türkiye, dünyada en çok ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasında yer almaktadır. Diğer yandan 2002 yılında 117 milyon adet olan fidan üretimini, 2011 yılında 519 milyon adede çıkarttık. Böylece fidan üretiminde 5 kat artış sağladık. 2015 hedefimiz ise 700 milyon adede çıkartmaktır.

* Ülkemizde ormanlarımız sadece alan olarak değil; servet değeri olarak da artış göstermiş durumda. Bu konuyu açıklayabilir misiniz?

Prof. Dr. Veysel Eroğlu: 173 yıllık bir kurum olan Orman Genel Müdürlüğümüz, kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin orman varlığını alan ve nitelik olarak sürekli arttırmaya devam etmektedir. 1963-72 döneminde yaklaşık 935 milyon m3 olan ormanlarımızdaki servet; son ölçümlere göre yaklaşık 1 milyar 400 milyon m3’e yükselmiştir. Ormanlarımız tabii güzellikleri, sağladığı temiz hava, oksijen, yakaladığı karbon, rekreasyon, tıbbi ve aromatik bitkilerin yanı sıra, üretilen odun miktarı ile ülkemiz ekonomisinin lokomotiflerinden biridir. Her yıl ülkemiz sanayinin ihtiyaç duyduğu 25 milyon m3 endüstriyel odunun 13 milyon m3’ten fazlasını sağlamaktayız. Kalan kısım ise özel sektör ve ithalat yolu ile karşılanmaktadır. Orman Genel Müdürlüğümüz, son yıllarda yaptığı atılımlarla piyasa talebine bağlı olarak endüstriyel odun üretimini %75 oranında arttırmıştır.

2011 yılında 13 milyon m3 olan üretim hedefimiz, yılsonunda 13,5 milyon m3 ile hedeflenenin üzerinde gerçekleşmiştir. Hedefimiz 2015 yılında 16,4 milyon m3’e çıkartmaktır. Orman ürünlerinin satışlarından sağlanan yıllık gelir 2011 yılında yaklaşık 1,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı programımız olan 13,4 milyon m3 endüstriyel odun üretiminin, Mayıs 2012 sonu itibariyle yaklaşık 5,5 milyon m3’ünü üretmiş olup, bunun 3,2 milyon m3’ünün satışı neticesinde yaklaşık 510 milyon TL gelir elde ettik. Orman Genel Müdürlüğü 2003 yılından bu yana gelirlerini 3 kat arttırmıştır.

* Bakanlık hammadde ihtiyacını karşılamak üzere de bazı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bunları anlatır mısınız?

Prof. Dr. Veysel Eroğlu: 2012-2016 yılları arasını kapsayan Genç Meşcere Bakımı Seferberliği için 4.200.000 ha alanda çalışma yapılacaktır. Böylece hem ormanların bakımı sağlanacak, hem de çıkan orman ürünleri, ülkemiz orman sanayi hammadde ihtiyacını karşılayabilmek üzere kullanılacaktır. Ayrıca lif yonga sektörünün hammadde gereksinimleri de karşılanacaktır. Hali hazırda ülkemiz kurum ve kuruluşlarının 100.000 m3 maden direği, 57.000 m3 tel direği, 353.000 m3 kağıtlık odun ihtiyacı karşılanmıştır. Lif-yonga kuruluşlarının hammadde ihtiyacının ise %70’i karşılanmıştır. Piyasanın taze mal ihtiyacının karşılanması ve maliyeti azaltıcı olması sebeplerinden dikili satışlara ağırlık verilmiştir. 2000’li yıllarda 200.000 m3 olan dikili satış miktarımız 2011 yılında 3,8 milyon m3’e çıkartılmıştır. 2012 yılı hedefimiz 5,3 milyon m3 tür. Dikili satış yöntemi ile ahşap sektörü atılım yapmış ve istediği boyda, tazelikte, miktarda ürünü hızla ülkemiz ekonomisine katmıştır.

* Orman Genel Müdürlüğü başlattığı yenilikçi projeler ile de birçok orman köylümüze yeni iş imkanları oluşturuyor. Bu alandaki çalışmalar da devam edecek mi?

Prof. Dr. Veysel Eroğlu: Tabii ki sürdüreceğiz. Orman Genel Müdürlüğümüzün bu çalışmaları sayesinde köylülerimizin gelirleri artmış ve bazı köylerimizde de köye dönüş başlamıştır. Üretim, taşıma işleri, ağaçlandırma gibi bütün ormancılık faaliyetlerini orman köylüleri ve kooperatiflerine yaptırarak yılda ortalama 500.000 aileye iş sağlamaktadır. Orman Kanunu gereği, orman köylülerinin zati yapacak ve yakacak ihtiyaçları ve orman üretimini yapmalarından doğan köylü pazar satışları, %25 tomruk ve sanayi odunu satışları ile %10 istihkak fazlası karşılığı olarak 2011 yılında, orman köylülerine 205 milyon TL’lik sübvansiyon yapılmıştır.

* Sertifikalı orman alanlarında ne gibi gelişmeler söz konusu?

Prof. Dr. Veysel Eroğlu: Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sertifikalı orman alanları artmaya devam ediyor. İlk sertifikayı Bolu-Aladağ ormanlarında aldık. Muğla ve Kastamonu ormanlarında çalışmalarımız devam ediyor. 2012 yılı sonuna kadar 1,8 milyon hektar, 2015 yılı sonuna kadar 3 milyon hektar orman alanımız sertifikalı hale getirilecektir.

* Son olarak diğer projelerinizden de kısaca bahseder misiniz?

Prof. Dr. Veysel Eroğlu: Ormana yakın yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi ve ülkemizin bal üretiminin artırılması maksadıyla Bal Ormanları Projesi’ni geliştirdik. Proje çerçevesinde şu ana kadar 109 adet bal ormanı kurduk. Bal ormanı oluşturma çalışmalarımız hızla devam ediyor.

Ayrıca ilk defa 2003 yılında Kent Ormanları Projesi başlattık. Bugüne kadar toplam 110 adet Kent Ormanı kurduk.

BM Dünya ormancılık zirveleri ve forumu şimdiye kadar New York’ta tertip edilmiştir. Zirve ilk defa 2013 yılında Türkiye’de yapılacaktır. Böylece 10. Ormancılık Zirvesi 2013 yılında İstanbul’da gerçekleştirilecektir.