Orman varlığımızı arttırdık

‘Bölgemiz ve Ötesinde Ormancılık Toplantısı’ bugün İstanbul’da başladı.

İki gün sürecek toplantıya Çevre ülkelerden ve BM’den Çevre ve Orman’la ilgili temsilciler ve uzmanlar katılıyor. Toplantı, Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF), New York dışında ilk defa İstanbul’da 8-19 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini hatırlatan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Eroğlu, “Birleşmiş Milletler Orman Forumu 10. Oturumu öncesinde düzenlediğimiz “Bölgemiz ve Ötesi Ormancılık Toplantısı’nın; öncelikle sürdürülebilir orman yönetimi kapsamında ulusal, bölgesel ve uluslararası faaliyetlerimize katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

GÜÇLÜ MESAJLAR VERMELİYİZ
Bugün gerçekleştirdikleri toplantıyla ormanların sürdürülebilir yönetilmesi, korunması, işletilmesine dair bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmayı, küresel iklim değişikliği ile mücadelede anahtar role sahip ormanların önemi ile alakalı Dünya’ya güçlü mesajlar vermeyi hedeflediklerini söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, ” Yenilenebilen bir tabii kaynak olan ormanlar, yapılan usulsüz müdahaleler ve tekniğe uygun olmayan uygulamalardan menfi şekilde etkilenmektedir. Bu uygulamalar çok sayıda ekonomik, ekolojik ve sosyal değer kaybına sebep olabilmektedir. Ormansızlaşma ile ortaya çıkan hava, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesi, çölleşme, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin yok olma tehlikesi, açlık gibi meseleler, ormancılığı, 20. yüzyılın sonlarında sürdürülebilir kalkınma sürecinin odak noktasına yerleştirmiştir” şeklinde konuştu.

NUH’UN GEMİSİ PROJESİ
Bakanlık olarak sloganlarının “Orman, Su Varsa Hayat Var” olduğunu söyleyen Eroğlu, “Çalışmalarımızı da bu anlayışla yürütüyoruz” dedi.Bakan Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Ülke olarak zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahibiz. Bu zenginliğimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı plan ve program dahilinde yürütüyoruz. 2007 yılında Bakanlığımız tarafından başlatılan “Nuh’un Gemisi Projesi” ile dünyada bir ilki gerçekleştirerek biyolojik çeşitliliğin anında izlenmesine imkân sağladık. Bakanlığımız, coğrafi bilgi sistemi ile biyolojik çeşitliliğin korunması çalışmalarını Nuh’un Gemisi Veri Tabanı ile kayıt altına almaktadır. 2012 yılı itibariyle Nuh’un Gemisi’nde 500 bine aşan veriye ulaşılmıştır.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE EN BAŞARILI ÜLKELERDENİZ
Orman yangınlarının orman alanlarını tehdit ettiğini ve önemli derecede ekolojik ve ekonomik kayıplara sebep olduğunu belirten Eroğlu, ” Orman yangınlarıyla daha etkin ve başarılı mücadele edebilmek için Araç Takip ve Yangın İzleme Sistemi’ni kurduk. Bu sistemle yangına dahil olan bütün araçları uydudan takip edebiliyoruz. Bu başarılı uygulamamız diğer ülkeler nezdinde de yakinen takip edilmekte ve düzenlenen çeşitli faaliyetlerde dile getirilmektedir. Orman yangınlarıyla mücadelede yangına ilk müdahale süresini 18 dakikaya indirdik. Orman yangınları zararlarının azaltılması ve yangın çıkmasını önleme gayesi ile Yangına Dayanıklı Ormanlar (YARDOP) kuruyoruz. Türkiye olarak dünyada orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülkelerden biriyiz” şeklinde konuştu.

ERKEN UYARI SİSTEMİ
Başta Afrika ülkeleri olmak üzere Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinden yüzlerce katılımcıya her yıl düzenli olarak ormancılık, çölleşme ve erozyonla mücadele alanında eğitim verdiklerini aktaran Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2010 yılında Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Katar heyetlerinin katılımıyla İran’da yapılan “Çevre ve Meteoroloji Alanında İşbirliği Eylem Planı” konulu toplantıyla Bölgesel Çevre ve Hava Kalitesi Yönetimi, Toz ve Kum Fırtınası Erken Uyarı Merkezi, Bölgesel Hava ve İklim Tahmin Merkezi ve Bölgesel Çölleşme ve Toz Fırtınası Mücadele Merkezi oluşturulmasına karar verildiğini hatırlattı.

ORMAN VARLIĞINI ARTIRAN NADİR ÜLKELERDENİZ
Dünyada orman varlığının azalmasına rağmen, Türkiye’nin orman varlığını arttıran nadir ülkelerden olduğunu belirten Bakan Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Dünyada orman varlığı azalırken, orman varlığını arttıran nadir ülkelerden olduk. Orman varlığımızı hem alan hem de odun serveti olarak arttırdık. Yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla ülkemizin, dünyada en çok ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasında yer almasını sağladık.Cumhuriyet tarihimizin en büyük ağaçlandırma hamlesini 2008 yılında başlattık. 2008-2012 yıllarını kapsayan Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında 2 milyon 300 bin hektar alanı ağaçlandırma taahhüdünde bulunmuştuk. Hedeflerimizi aştık 2 milyon 420 bin hektara ulaştık ve 2 milyar adet fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırdığımız alan, hemen hemen Belçika’nın yüzölçümü kadardır. Fidan üretimimiz 2002 yılında 117 milyon adet iken 2012 yılında 512 türde 470 milyon adede çıkarttık. Ayrıca 280 ton tohum üretimi gerçekleştirdik. 512 türün içinde asli orman ağaçları yanında köylülere gelir getirici ceviz, badem, kestane, ıhlamur türlerin yanında özellikle biyolojik çeşitliliğin devamı ve yaban hayatı için önem arz eden alıç, ahlat, kuşburnu, üvez, at elması, muşmula vb. gibi türlerin üretimi ve araziye dikimi artırılmıştır.

Orman ekosistemini bir bütün olarak ele aldık ve etkinliğini arttırmak maksadıyla orman yönetim anlayışında köklü değişimler başlattık ve uygulamaya koyduk.

EROZYONLA MÜCADELE
Erozyonla mücadele çalışmalarını da sürdürdüklerini söyleyen Bakan Eroğlu, ” 2012 yılında rekor kırarak 80.000 hektar alanda erozyonla mücadele çalışması yaptık. 2013-2017 yıllarını kapsayacak “Erozyonla Mücadele Eylem Planını” uygulamaya koyduk. Beş yılda 1.4 milyon hektar alanda erozyonla mücadele çalışması yapacağız” şeklinde konuştu. Hedeflerinin, çölleşme, erozyonla mücadele ve ormancılık konularının daha etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak, küresel çapta ağaçlandırma, ormanlaştırma, çölleşme ve erozyonla mücadele konularında Türkiye’nin tecrübelerini diğer ülkelere aktarmak olduğunu belirten Eroğlu, ” Ülke olarak orman alanlarımızın arttırılması, korunması ve rehabilitasyonu konularında büyük gayret sarf etmekteyiz. Aynı zamanda, ormanların bir dünya mirası olduğuna inanıyor, dünyanın neresinde olursa olsun ormansızlaştırmanın durdurulması, ormanların korunması ve geliştirilmesi için uluslararası işbirliği yapılması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

FAKİR ÜLKELERE FON
Orman varlığı az olan, çölleşme ile mücadele eden az gelişmiş ülkelerde ağaçlandırma ve ormanlaştırma çalışmalarının yapılması maksadıyla gönüllülük esasıyla bir “Orman Fonu” oluşturulması gerektiğini söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ” Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu 10. Oturumunda bu konuda destek bekliyoruz” dedi. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Bölgemiz ve Ötesi Ormancılık Toplantısı Bakan Eroğlu’nun konuşmasıyla bugün başladı. Çok sayıda ülkeden ve BM’den temsilcilerin katıldığı toplantı bugün ve yarın yapılacak çeşitli oturumlarla devam edecek.