Ormancılık sektörü neleri içeriyor? Neleri içermeli?

1 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’ de ormancılıkla ilgili önemli bir Tebliğ yayımlandı.

Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan “ İHRACAT 2015/1” Nolu Tebliğ ile “Ağaç Mamulleri Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birlikleri” nin unvanları “Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği”  haline getirildi.  Bu çerçevede;

 • Ankara’da  “Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçılarıBirliği”;
 • İstanbul’da  “İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği”;
 • İzmir’de “Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçılarıBirliği”;
 • Mersin’de ise  “Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçılarıBirliği” oluşturuldu.

İhracatçı Birlikleri; 3 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5910 sayılı “TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN” çerçevesinde yapılıyor. Bu Kanunun 3. Maddesinde “Birlik; TİM’in teklifi, Müsteşarlığın uygun görüşü ve Bakanlık onayı ile kurulur, ilgili tebliğin Resmi Gazete ’de yayımlandığı tarihte tüzel kişilik kazanır”  hükmü yer almaktadır.

Tarafımızca bunun son derece olumlu bir karar olduğu değerlendirilmektedir.

Bunun devamında Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyinde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde var olan “Türkiye Sektör Meclisleri” nde de buna benzer değişikliklerin yapılmasının gündeme gelebileceği düşünülmektedir. Halen TOBB bünyesinde 59 adet Türkiye Sektör Meclisibulunmaktadır.  Bunlardan;

 • Ambalaj Meclisi,
 • Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi,
 • Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi,
 • Enerji Meclisi,
 • Gıda Sanayi Meclisi,
 • Hayvancılık Meclisi,
 • İlaç Sanayi Meclisi,
 • Küçük ve Orta Ölçekli Müteahhitlik Meclisi,
 • Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi Meclisi,
 • Madencilik Meclisi,
 • Mobilya Ürünleri Meclisi,
 • Orman Ürünleri Meclisi,
 • Sivil Havacılık Meclisi,
 • Tarım Meclisi,
 • Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi
 • Turizm Meclisi bir şekilde ormancılıkla ilgili Sektör Meclisleridir.

 

Ama bunlardan özellikle;

 • Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi Meclisi,
 • Mobilya Ürünleri Meclisi,
 • Orman Ürünleri Meclisi bir bütün olarak hareket etmesi gereken sektörlerdir.

Zaten bu konular 4-6 Ocak 2013 tarihlerinde Bolu’da yapılan Ormancılık Sektörünün Geleceği’ Konulu Arama Konferansı  esnasında detaylı şekilde müzakere edilmiştir. Burada Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman tarafından yapılan açılış konuşması son derece önemli ve vizyoner hususlar içermektedir.

bolu1

 

Bu konuşmada da dile getirildiği gibi;

 • Türkiye sahip olduğu toplam 21.6 milyon hektar orman alanı ve 1.4 milyar metreküplük orman serveti ile önemli bir güce sahiptir. Ancak ormancılık sektörünün milli ekonomiye olan katkısının tam olarak bilinmemesi büyük bir problem olarak karşımıza çıkmakta, bu yüzden hak ettiği maddi ve manevi desteği alamamaktadır.  Hâlbuki gerek ihracat ve ithalat yapan, gerekse ülke içinde çalışan binlerce özel sektör firması bulunmaktadır.  Diğer taraftan başta madencilik olmak üzere, turizm, ambalaj, ahşap pelet, enerji, mobilya, kâğıt, ilaç gibi sektörler doğrudan veya dolaylı olarak ormancılıkla ilgili faaliyetlerdir. Ormanla bir şekilde bağlantılı olan tüm bu alanlar büyük bir ekonomik potansiyele sahiptir, bu potansiyelin ortaya çıkarılması ve iyi yönetilmesi gerekmektedir.
 • Ormancılık; kağıt, ahşap ve mobilya sektörlerinin yanı sıra madencilik, hayvancılık, bitkisel üretim, ilaç sanayi gibi alanlar için de önemli bir ekonomik potansiyele işaret etmektedir.Ülkemiz bugün levha ürünleri üretiminde dünyanın ilk 10 ülkesi içerisine girmiş durumdadır. Mobilya sektörü dünya ile rekabet eder, hatta liderlik yapar hale gelmiştir. Ormanlar gıda güvenliğinin temel unsurlarındandır. Mesela ülkemiz için son derece önemli bir gıda ürünü olan balın %80’i ormanlar ve orman sayılan alanlarda üretilmektedir. Çam balı tamamıyla kızılçam ormanlarından elde edilmektedir. Defne, kekik, kestane, ıhlamur, sakız, çam fıstığı, mantar gibi ürünler eklendiğinde ormanların katkısı daha iyi anlaşılmaktadır. Orman yangınlarının söndürülmesinde görev alan uçak ve helikopterler önemli bir “sivil havacılık” faaliyeti olarak değerlendirilmektedir.
 • “Orman ürün ve hizmetleri” ile “ormancılıkla ilgili sektörler” tanımlanırken, her kurumun kendi sınıflamasını kullandığı, bunun, sektörün kümülatif ekonomik değerinin değerlendirilmesinde bir engel olduğu düşünülmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Ormancılık Komitesi tarafından 2012 yılı Ekim ayında yayımlanan “Orman Ürünleri 2011-2012 Pazar Değerlendirmesi orman ürünleri için 7 maddelik bir çerçeve çizmiştir. Buna göre ham madde olarak odunun yanı sıra, yonga-levha, kağıt, odun enerjisi, karbon, mobilya-ahşap sektörleri de sayılmaktadır. Bu çerçevede dikkat çekten bir madde de “Biyoplastik, Biyolojik tabanlı ürünler, Biyorafineri-biyogaz” gibi yenilikçi ürünlerdir.
 • Türkiye için bir sınıflandırma yapıldığında  bu sayılanların yanı sıra; bal, kekik, defne, keçiboynuzu ve benzeri ürünlerin yer aldığı odun dışı orman ürünleri de listeye eklenmelidir. Bu toplantıdan sonra umuyorum ki öncelikle ormancılıkla ilgili sektörler net bir şekilde ortaya çıkacak ve bu şekilde ülkeye getirdiği katma değer daha gerçekçi bir şekilde görülecektir.
 • Malumları olduğu üzere 2023 yılında yılda 500 milyar dolarlık ihracat hedefimiz bulunmaktadır. Bu meyanda Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde; fındık ve narenciye tanıtım gruplarında olduğu gibi, TOBB’ un ilgili sektör meclisleri, Orman ve Su işleri Bakanlığı ve üniversiteler ile birlikte “Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri” adı altında veya başka bir isimle bir Tanıtım Grubu teşekkülünün elzem olduğunu, sektörün böyle bir vizyonu ve hedefi hak ettiğini düşünmekteyiz.

bolu2

=====================================================

Ortak Akıl ile Geleceğe” sloganıyla gerçekleştirilen toplantıya TOBB´nin Orman Ürünleri, Ambalaj, Çimento ve Çimento Ürünleri, Enerji, Gıda Sanayi, Hayvancılık, İlaç Sanayi, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri, Madencilik, Mobilya Ürünleri, Sivil Havacılık, Tarım, Toprak Ürünleri Sanayi ve Turizm Sektör Meclisleri ile kamudan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yanı sıra ilgili  Bakanlık, kurum ve kuruluşlar katılım sağlamış ve sonuçlar bir rapor haline getirilerek yayınlanmıştır.

Bununla ilgili daha fazla bilgiye 2 Ocak 2015 tarihinde www.gonder.org.tr adresinde yayınlanan “Çölleşme ile Mücadele Taraflar Konferansı ve Özel Sektör başlıklı yazıdan ulaşılabilir.

Netice olarak 1 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğin ormancılıkla ilgili yeni bir trende işaret etmekte olduğu değerlendirilmektedir.

İsmail Belen-Orman Yüksek Mühendisi