ORMANCILIK VE SU ŞURASI 2013

“Ormancılık ve Su Şurası 2013” 21-23 Mart 2013 tarihleri arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından “Geleceğimiz İçin” sloganıyla Ankara’da gerçekleştirilecek.

“Ormancılık ve Su Şurası 2013” 21-23 Mart 2013 tarihleri arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından “Geleceğimiz İçin” sloganıyla Ankara’da gerçekleştirilecek.

“Ormancılık ve Su Şurası 2013”, ülkemizin orman ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularında milli politika ve stratejilerin geliştirilmesi, küresel gelişim ve değişimlere uyum sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek. Şura ile yapısal, mevzuat, kaynak yönetimi, uygulama, izleme ve değerlendirme gibi konularda karşılaşılan problemlerin çözümü için görüş ve tavsiyelerin ilgili tüm taraflarca müzakere edilmesi ve uygulama odaklı kararların alınmasını amaçlanıyor.

Şura hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için Şura Yürütme Kurulu ve Şura Sekretaryası görevlendirildi ve şuranın teknik çalışma konularının müzakere edilebilmesi için 11 adet Çalışma Grubu oluşturuldu.

 

Çalışma gruplarının konu başlıkları şunlardan oluşuyor;

 • Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Çalışma Grubu
 • İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi: Taşkın ve Kuraklık Çalışma Grubu
 • Su Kalitesi Yönetimi Çalışma Grubu
 • Havza Yönetimi ve Su Bilgi Sistemi Çalışma Grubu
 • Sürdürülebilir Biyolojik Çeşitlilik Yönetimi Çalışma Grubu
 • Korunan Alanlar ve Yaban Hayatı Yönetimi Çalışma Grubu
 • Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Çalışma Grubu
 • Ormanların Korunması Çalışma Grubu
 • Ormanların Geliştirilmesi Çalışma Grubu
 • Ormanlardan Faydalanma Çalışma Grubu
 • Meteoroloji Gözlemleri ve Erken Uyarı Sistemleri Çalışma Grubu

Ormanlardan-faydalanma-grubuOrmanlarin-gelistirlimesi-grubu

Ormancılık ve Su Şurası’na kamu, özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşları ve üniversitelerden yaklaşık 420 civarında uzman, akademisyen ve yöneticinin katılması bekleniyor. Şurada alınacak kararların, ülkemizin orman ve su kaynaklarının yönetimi ile ilgili politika, strateji ve faaliyetlerin planlanmasına ve uygulanmasına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.
Ayrıntılı bilgi için; http://sura.ormansu.gov.tr

 

Haber: Şahnur Karaağaç
Orsiad.com.tr