ORSİAD Gazetesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bilim Kulübünü destekliyor

Orman Endüstri Mühendisliği Bilim Kulübü, kamu ve özel sektör ile orman sanayi ve hizmetler kesiminin yapısını işleyişini araştırmak, incelemek; Orman ve Orman Ürünleri ile bunların alt dallarında araştırma ve incelemeler yapmak; bu konularda uzman kişi ve kuruluşların deneyimlerinden faydalanmak; üyeleriyle takım çalışması içinde birlikte proje üretip gerçekleştirme, bilgi ve becerilerini geliştirme, öğrenciler arasında dayanışma ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek üniversitenin sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacını taşır. KTÜ OEM BİLİM KULÜBÜ yenilikçi, çağdaş ve evrensel eğitim için mühendislik çalışmaları ve projeleri gerçekleştirecek Orman Endüstri Mühendislerine ilim ve bilim yolunda yardım edecek bir kulüptür.Orman Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileriyle birlikte yeni döneminde eski dönemlerinde de olduğu gibi ilmin ve bilimin yolunda parlak bir ışık olmaya devam edecektir!

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Tevhid CEYHAN