EPLF Üyelerinden 460 milyon m² satış

Batı Avrupa Satışlar 2012

2012 Satış İstatistikleri:
EPLF Üyelerinden 460 milyon m² satış

Avrupalı Laminat Parke Üreticileri Derneği EPLF’nin üyelerinin bazı ülkelerdeki durgun satışlarının, sadece ekonomik krizden kaynaklandığını fark eden dernek yönetim kurulunun keyfi yerine geldi. Laminat parke zeminin yerine alternatif döşemelerin olduğu her yerde yine yeni marketlere sıfırdan yatırım yapan EPLF üyelerinin üretimlerini görüyoruz. Sonuç itibariyle, özellikle Güney Avrupa krizine rağmen, EPLF üyeleri tarafından 2012 yılında satılan laminat döşeme hacmi, sadece bir marjinal bir yüzdesi olarak azalmıştır.

EPLF derneğinin 22 sıradan üyesi, Avrupa’daki üretim tesislerinde imal ettikleri ürünlerinden 2012 yılında, dünya genelinde 460 milyon m² (bir önceki yıl 468 milyon m² olarak belirtilmişti) satış yaptılar. Bu da satış hacminde % 1,7 bir düşüş anlamına geliyor. Boyutları ve aralarında mutlak mesafeleri önemli değişimler gösterdiyse de, Batı Avrupa ulusal piyasalarının liderleri arasındaki sıralama değişmedi. 298 milyon m²ye (önceki yıl 299 milyon m²) yaklaşan bir kapanışla, pazarın bölgedeki geneli göreli istikrar (-% 0,6) gösterdi.
Almanya 76 mil. m²ye (önceki yıl 80 mil. m²) düşmesine rağmen hala Batı Avrupa pazarının en güçlüsü olarak sıralamadaki birinciliğini koruyor. Uzmanlar bu gelişmeyi, EPLF’nin ekonomiden ziyade zeminlerdeki yeni sistemlerden kaynaklanmasına bağlıyorlar.

66 Milyon m² ile Türkiye Yükselişte!
İkinci sırada gelen Türkiye ise, EPLF tarafından Batı Avrupa bölgesinin parçası sayılırken, önceki yıl 54 milyon m² olan satışlarını 66 mil. m²ye yükseltmiş olarak büyük bir başarıya imza atıyor. Ülkenin büyümeye devam eden ekonomisi, artan nüfusun kentleşme eğilimleri sonucu gerçekleşen inşaat patlamasıyla birlikte, Türk üyelik sürecinin gelişimine dair sağlam bir gelecek ortamı sunuyor.

Batı Avrupa Satışlar 2012
Batı Avrupa Satışlar 2012

Fransa ise ülkede laminat parke 0.5 mil. m² kaybetmesine rağmen, pazar hacmi 40 milyon m²yi geçerek (önceki yıl 41 mil. m²ye yaklaşıyordu), üçüncü sırada yer alıyor.
Yıllarca devam eden büyük düşüşlerin ardından Büyük Britanya konsolidasyon göstererek 29 mil. m² (önceki yıl 30 mil. m²) ile dördüncü sıradaki yerini alıyor Batı Avrupa’da.
Hollanda ise geçmişte istikrarlı bir yapı çiziyordu. İşte yine 2 mil. m²lik bir düşüşle (önceki yılki rakam olan 21 mil. m²den 19 mil. m²ye inmiş) 5. Sıradaki yerini korusa da, EPLF yönetim kurulu gözünde bu düşüş, Almanya’nın benzeri olarak benzer ürünlere doğru kayışın ilk işaretlerini anlamına geliyor.
İspanya da kayda değer iki haneli milyon miktarlarıyla ( önceki yıl 18 milyon m² , 2012’de 15 mil.m²) 6. Sırada yerini alıyor. Özellikle Güney Avrupa’daki ekonomik kriz, diğer Batı Avrupa pazarlarıyla benzer izleri bırakıyor: Bu önemli bölgenin geriye kalan 18 ülkesindeki satışlar da 53 milyon m²ye (önceki yıl 55 mil. m² ) ulaşıyor.
Doğu Avrupa pazarındaki daralma da henüz sona ermemiş görünüyor: çeşitli sebeplerle önceki yıl 104 milyon m² olan rakamlar 2012’de 99 mil. m² (-% 4,8 düşüş) oluyor. 24 milyon m² ile Polonya (önceki 26 mil. m²) birinciliği alırken, onu 23,7 mil. m² ile Rusya (önceki 25 mil. m²) takip ediyor. Romanya 9,8 mil. m²ye (önceki 9.2 mil. m²) ulaşırken, sıralamada 8 milyon m² yapan Ukrayna’nın önüne geçiyor. Toplamda 4,3 milyon m² yapan Macaristan (önceki 5,5 mil. m²) beşincilik sırasını, 4,8 milyon m²ye ulaşan Bulgaristan’a kaptırıyor. EPLF ev pazarının bu ikinci kısmının, diğer 13 ülkesi de toplamda 24 milyon m²ye ulaşarak eksi % 7,7 bir düşüş gösteriyorlar.
Kuzey Amerika’daki pazar da hızlı ve önemli ölçüde düşüş gösteriyor; önceki yılki rakam olan 27 milyon m²den 24 milyon m²ye iniyor. 2010 yılında EPLF’nin deniz ötesi ticareti, bu alanda 41 milyon m² satış olarak gerçekleşmişti. 2012 yılındaki satışların, 12 milyon m²si ABD’ye yönlenirken, Kanada’daki rakamlar da aynı paralelliği gösteriyor.
Asya-Pasifik nispeten düşük seviyede büyüme eğilimlerinde başarılı. Yıllar önce Çin’deki EPLF üyelerinden ithal edilen zemin kaplamalarıyla, pazar çökmüştü. Şimdi bir tür özel markalı ürünlerle kendine gelen pazarda, Çin, Hong Kong dahil olmak üzere 3 milyon m²ye, İsrail 1.9 milyon m²ye ulaşırken, onu 1.6 milyon m² ile İran ve ardından da 1.5 milyon m² ile Avustralya takip ediyor.

EPLF Dünya Satışları
EPLF Dünya Satışları

Diğer bölgeleri de unutmamak gerekiyor. Özellikle de, Şili’nin 6,5 mil. m², Meksika’nın 4,3 mil. m², Kolombiya’nın 2.1 mil. m², Güney Afrika’nın 1.9 mil. m², ve nihayetinde Arjantin’in 1.6 mil. m²lik satışları kayda değer rakamlar. Toplam hacimle ilgili olarak bu rakamlar göreceli olarak düşük gelebilir, ama 1.000.000 m²lik fiziksel bir alanın 1 km²ye denk olduğunu hayal edebiliyor musunuz?
Sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz ki, EPLF üyeleri 2012 yılını, dernek başkanı Ludger Schindler’dan (MeisterWerke, Meiste / Almanya) özel bir alıntı olan “HEYECAN DEVAM EDİYOR!” sözleriyle kucakladılar.