Parke Sektörünün Sorunlarına Dendro’dan Acil Çözümler

Bu ay parke sektörünün en temel sorunlarına Orsiad Gazetesi’nden detaylı bir bakış…
Biz sorduk, Dendro Genel Müdürü Serdar Saylan yanıtladı…

Dünyada ve Türkiye’de yıllık, ahşap (masif +lamine) parke ihtiyacı ne kadardır?
Elimizdeki güvenilir veriler açısından FEP (The European Federation of the Parquet Industry – Parke Endüstrisi Avrupa Federasyonu) istatistiklerini baz alacak olursak; FEP üyelerinde (AB üyelerinde) bu oran 2011 yılı için 90 Milyon m2, Türkiye için ise 2.5 Milyon m2 civarındadır.

Dünyada, büyük, ahşap parke üreticisi ülkeler hangileridir?
Yine FEP verileri üzerinden, 2011 yılına bakacak olursak, Slovakya, 14.915.000m2 ile 1. Sırada yer alıyor. Ardından 12.450.000m2 ile Polonya ve son olarak 10.348.044m2 ile Almanya geliyor.

Türk üreticilerin pazardaki payı nedir?
Türkiye’de üretilen ahşap parkenin büyük bir kısmı iç piyasada tüketilmektedir.

Ahşap Parke Sektörü, dünyadaki zemin kaplama malzemeleri sektörü içinde % kaçlık bir paya sahiptir?
FEP’in AB verilerine göre değerlendirme yaptığımızda; Ahşap Parke, dünyada, Zemin Kaplamaları içerisinde yaklaşık olarak %5,58’lik bir orana sahiptir.

Ahşap Parke Sektörü, Türkiye’deki zemin kaplama malzemeleri içinde % kaçlık bir paya sahiptir.?
Türkiye pazarını değerlendirdiğimiz zaman Ahşap Parke Sektörü, diğer Zemin Kaplama Malzemeleri sektörü içerisinde, yaklaşık olarak %4 gibi bir orana sahiptir.

Ahşap Parkenin, Türkiye’de ve dünyada, kullanım alanında tarihsel geçmişi nasıldır?
Bugün daha mı çok tercih ediliyor?

Geçmişte, Zemin kaplama malzemeleri sektöründeki kullanım alışkanlıklarına bakacak olursak; ahşap ve taş tek alternatif olarak önümüze çıkmaktadır. İlerleyen yıllarda ahşap ve taş yerini yeni nesil alternatiflere bırakmıştır. Bunlara örnek olarak halı, PVC ve laminat parkeyi verebiliriz. 2000’li yıllara
geldiğimizde, ahşap parke kullanımının arttığını görebiliriz. Genele baktığımızda ise ahşap parke kullanımının sınırlı sayıda olduğunu söyleyebiliriz.

Sektörün genel sıkıntıları nelerdir?
Parke sektörü henüz tam olarak oturmuş değil. Sektörümüzde son kullanıcıya hizmet veren satıcı–uygulayıcı firmaların pek çoğu yeterli alt yapı ve donanıma sahip değil. Bu durum, bir yandan sektörde haksız bir rekabete neden olurken, diğer yandan yanlış ürün ve uygulamalarla kaynaklarımızın gereksiz yere harcanmasına sebebiyet vermektedir. Bunun yanı sıra doğru yerde, doğru şekilde uygulanmayan ürünler, sektörümüzle ilgili imajı olumsuz etkilemektedir. Bu konuda üreticilerin ve önde gelen ithalatçıların
bir araya gelerek uygulama ve satış konusunda standartlar oluşturması ve bunları hayata geçirmesi gerekiyor.

Sektörün gelişimi hakkındaki düşünceleriniz nedir?
Türkiye‘de, laminat ve lamine ahşap parke ürünleri birlikte değerlendirildiğinde toplam 80 milyon m2 civarında bir pazardan bahsedilebilir. Bu pazarın ağırlığını laminat parke oluşturmaktadır. Sektörü Avrupa ile kıyasladığımızda laminat parkede kişi başına tüketim Avrupa ülkelerindeki seviyelere yaklaşmış durumda. Lamine parkeyi de dahil edebileceğimiz ahşap parke grubunda ise ülkemizdeki tüketim Avrupa’daki ortalamaların çok gerisindedir.