Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanımız 2013 yılını değerlendirdi

2013 yılı ormancılık açısından oldukça verimli geçti. Bakanlık olarak diğer alanlarımızda olduğu gibi, ormancılık alanında da başarılı çalışmalara imza attık.

Orman varlığımızı hem alan hem de servet olarak arttırdık. 2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı, 2012 yılında 21,7 milyon hektara çıkarttık. Son 11 yılda orman alanımızı 900.000 hektar arttırdık. 3 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

Odun servetimizi 1,2 milyar m3’ten 1,5 milyar m3‘e yükselttik. 1992-2002 arasında ortalama 75.000 hektar alanda ağaçlandırma yapılırken, bu rakamı 500.000 hektara çıkarttık. Ağaçlandırma çalışmalarını 6,5 kat arttırdık.

Geçmişte yılda 75 milyon adet fidan üretilirken, biz geçen sene 470 milyon adet fidan ürettik. Orman köylüleri için gelir getirici ürünlere çok büyük önem veriyoruz. Bu maksatla, odun dışı ürünler adıyla ceviz, badem gibi ürünleri dikerek onların gelirini, refah seviyesini artırma maksadıyla kullanmalarına müsaade ediyoruz.

Aynı zamanda orman köylülerine çok büyük destek veriyoruz. Bu maksatla üretim faaliyetleri kapsamında biz, 2013 yılında, orman köylülerine yaklaşık 1,4 milyar lira katkıda bulunduk. Bu rakam 2002 yılında 253 milyon lira iken, biz bunu yaklaşık olarak 5 misli artırmak suretiyle 1,4 milyar liraya çıkardık.

Arıcılığı geliştirmek için bal ormanları kuruyoruz. Bugüne dek 175 adet bal ormanı kurduk, hedefimiz  270’e çıkartmak. Bu sayede, Türkiye son on yılda dünyada bal üretiminde beşinci sıradan ikinci sıraya yükseldi.

Vatandaşlarımıza rahat nefes alacağı alanlar kuruyoruz. 127 adet şehir ormanı,
bin 534 mesirelik alan tesis ettik.

Ormanlarımızın yüzde 90’nın orman kadastrosunun tamamlandı. Orman Kadastrosu ile Tapu Kadastrosu  birlikte çalışıyor, 17 milyon 700 bin hektarlık alanın tapusunu aldık, 2015 yılı sonuna kadar bütün ormanların tapusunun almış olacağız.

Orman yangınlarında Avrupa’da en başarılı ülkeyiz. Orman yangınlarıyla mücadelede  pek çok Avrupa ülkesine de destek veriyoruz.

Ayrıca, Antalya’da orman yangınlarıyla mücadele eğitim merkezini kurduk. Diğer ülkelerdeki orman teşkilatı mensuplarını da burada eğitiyoruz.

Ülkemizin en büyük ahşap hammadde tedarikçisi olan Orman Genel Müdürlüğümüz; üretim, pazarlama ve stratejilerinin en iyi şekilde belirlenebilmesi için piyasadaki gelişmeler ile müşteri istek ve taleplerinin yakından takip etmekte ve sektör temsilcileri ile çözüm için her fırsatta bir araya gelmektedir.

Ahşap sektörünün talepleri doğrultusunda endüstriyel odun üretimini arttırıyoruz. 2013 yılında 13,1 milyon metreküp endüstriyel odun üretimi, ayrıca 6,7 milyon yakacak odun ve 160 bin ton odun dışı orman ürünü ürettik ve bunların satışlarından 2 milyar liradan fazla bir gelir elde ettik.

6877 sayılı Dikili Ağaç Satışı Tamimini çıkarttık. Satışlardaki vade süresinin uzatılması, vade faiz oranlarının ve KDV tevkifat oranlarının yeniden düzenlenmesi, maliyet düşürücü faktörler de dikkate alınarak talepler doğrultusunda sektör tesislerine yakın ormanlarımızdaki üretimin artırılması gibi sektör lehine yaptığımız çalışmalar ile sektöre yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Ayrıca mevzuat yönünden sektörün önünü açıcı  çalışmalar da yapmaktayız.

Hammadde ithalatının giderek zorlaşması ve gelecekte ithal imkanlarının azalacağı göz önüne alınarak, Orman Genel Müdürlüğümüzce üretimin hem kalite hem de kantite olarak arttırılmasına  yönelik tedbirler alınmaktadır.

Orman işletmeciliğinde artık geleneksel üretim ve pazarlama anlayışıyla üretim-taşıma depolarda yeniden istifleme ve satış süreciyle piyasaya emval sunulması, rasyonel ve verimli bir işletmecilik olmaktan çıkmıştır. Çünkü hem maliyet hem kalite ve zaman açısından önemli kayıplar olmaktadır.

Bu sebeple ormancılığımızda gereksiz zaman ve değer kayıpları ile maliyeti artıran giderleri en aza indirecek Dikili Ağaç Satışını artırmayı hedefliyoruz. Ancak bunu yaparken sektörü bu dönüşüme hazırlamak ve sosyo–ekonomik yükümlülüklerimiz gereği üretici orman köylümüzü de profesyonel iş gücü haline dönüştürme çabası içindeyiz. Bu konuda Bakanlık olarak,  Milli Eğitim Bakanlığı ile 2014-2018 yıllarını kapsayan bir eğitim protokolü imzaladık. 2014 yılı başından itibaren hayata geçirmeye başlayacağız.

Bu vesileyle yaklaşan yeni yılın sizlere, ülkemize ve bütün insanlığa, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum.

 

Orman, Su Varsa Hayat…