Rize Gümrüğü Orman Ürünlerine Açıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolüne tabi bazı ürünlerin girişinde yetkili gümrüklere yenileri eklendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre, zirai karantina kontrolüne tabi bazı orman ürünlerinin (eşya beraberinde gelen ahşap ambalaj malzemeleri hariç) Türkiye gümrük bölgesine girişine yetkili gümrük idarelerine Rize Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin girişine yetkili gümrük idareleri listesine ise Çanakkale, Kars ve Rize Gümrük Müdürlükleri eklendi.

Kars Gümrük Müdürlüğü, Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü’nün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili olarak belirlenen işlemleri gerçekleştirmeye yetkili olacak.

Ayrıca serbest dolaşıma giriş rejimi, dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen gıda, gıda ve yem sanayisinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında, gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrollerin yapılacağı il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri listesine Kars ve Zonguldak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri eklendi.

28.10.2017 günlü Resmi Gazete’de “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi, Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ”  yayımlanmıştır.

Buna göre;

•    44.01, 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.15 ve 44.16 tarife pozisyonlarında yer alan zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (ahşap ambalaj malzemeleri hariç) Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin yapılacağı gümrük idarelerini listeleyen Ek-2’ye Rize Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.
•    Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin yapılacağı gümrük idarelerini listeleyen Ek-4’e Çanakkale Gümrük Müdürlüğü, Rize Gümrük Müdürlüğü ve Kars Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.
•    Serbest dolaşıma giriş rejimi, dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen gıda, gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında, gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrolleri yapacak olan İl Müdürlüklerini listeleyen ek-5’e Kars Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Zonguldak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü eklenmiştir.