Sayın Sabri Avci BM 10. Ormancılık Forumu’nu Değerlendirdi

Prof. Dr. Veysel Eroğlu - Sabri Avcı

133 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen Birleşmiş Milletler Orman Forumu’nun (UNFF) 10. Oturumu sona erdi.

Öncelikle Türkiye’de böyle bir organizasyonun yapılmış olması sevindiricidir. Emeği geçen herkese şahsım ve TOBB Orman Ürünleri Meclisi Yönetimi adına teşekkür ederim.

Yerli ve yabancı toplam katılımcı sayısının 2 bin 500 kişi olduğu göz önüne alarak daha iyi bir organizasyon olabilirdi diye düşünüyorum. Zira bu büyüklükte bir organizasyonun 10.000 üzerinde yabancı ve 2.000 üzerinde yerli katılımcısı olabilirdi…

Özellikle, Sayın Başbakanımızın konuşmasının içeriği ve vurgusuyla insanlığa ders verir nitelikteyi. Mükemmel bir konuşma olduğunu, aldığı alkışlardan ve medyadaki yorumlardan anlamak da mümkün.

Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu’nun açılış ve basın konuşmalarının da ülkemizi, İstanbul’u ve ormancılığımıza devlet tarafınca yapılanları anlatmak adına başarılı olduğunu ve memnuniyet verici olduğunu söyleyebilirim.

Özel sektör adına orman ürünlerinin duayen bütün firmalarının stantlarıyla temsil edilmesi, ormancılığımıza dolayısıyla ülkemize verilen bir destekti.

Gabon Orman Bakanı Mr. Jean Gabriel Tchango’nun UNFF 10 İstanbul 2013 Avcı Orman stantını ziyareti
Gabon Orman Bakanı Mr. Jean Gabriel Tchango’nun UNFF 10 İstanbul 2013 Avcı Orman stantını ziyareti

Bunların yanı sıra eksiklerini de ifade etmek gerekirse; delegasyonların ve özellikle yabancı bakanların toplu bir şekilde stant alanlarını ziyaret etmemesi, stantların zemin katta ve görülebilen bir alanda olmaması,

Sayın Bakanımızın konuşmalarında; Türkiye’de kurulu orman ürünleri sanayi, ticareti ve ihracatından bahsedilmemesi, ormancılığın sadece koruma ve geliştirme dengesinden bahisle çevre, su ve erozyonla olan ilişkisinden ibaret gibi algılanmış olması, ziyaretçi sayısının azlığı, akredite olmak için ciddi zorluklar yaşanmış olması sayılabilir.

SabriAvci-M
Ormanın asli ürünü olan odunun değerlendirilmesinin önemi, ormanın işletilmesinden, odunun işlenmesinden bahsedilerek koruma, geliştirme ve işletme dengesinin sürdürülebilir ormancılık ilkelerinin esasına değinen koruma faydalanma dengesi üzerine kurulu bir ormancılık çalışmalarımızdan, istihdamından, yatırımlarından, ihracatından ve alınması gereken önlem ve verilmesi gereken teşviklerden söz edilmesini de çok arzu ederdim.

Bu konuda, özellikle Sayın Bakanımızın konuşmalarını hazırlayan danışmanların ormancılığın ekonomik büyüklüğü, ekoloji-ekonomi dengesi üzerine kurulduğunda sürdürülebilirlik ilkesinin gerçekleşebileceğini, Türkiye’nin kendi ormanlarında yetersiz olan kaliteli odun hammaddesinin, kuzeyinde zengin orman ülkelerinden ithalatının desteklenerek, dahilde işlenmesi, katma değerli ürünlerin tüketimi ve güney ve doğumuzdaki komşu orman fakiri ülkelere ihracatımızın artırılmasını dikkate almalarını isterim.

Sonuç olarak forum, devletin ormancılık faaliyetlerini anlatmak bakımından çok faydalı olmuştur. Ancak orman ürünleri sanayi, imalatı ve mobilya sektörünün anlatılamamış, tanıtılamamış, fırsatın faydaya dönüştürülememiş olması bir eksiklik olmuştur.

Bundan sonrasında yapılacak bu ve benzeri organizasyonlarda, devletin özel sektörle işbirliği ve eşgüdüm içinde her iki tarafı temsil ve ifade edebilen organizasyonlar yapmasını çok arzu ederim.

Emeği geçenleri kutlarım.

Saygılarımla,

Sabri Avcı
Orman Yüksek Mühendisi
TOBB Orman Ürünleri Meclisi Bşk. Yrd.