Sahıs Firması Kurulumu İçin Gerekli Olanlar

Vergi Dairesi  sicil servisine aşağıdaki evraklar verilir

  • İşe Başlama Bildirim Formu doldurulur.
  • Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
  • Noter tasdikli imza beyannamesi
  • İkametgah İlmühaberi
  • Nüfus Cüzdanı Örneği
  • Belgeler teslim edildikten sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.
  • Daha önce vergi levhası alabilmek için (yaklaşık olarak aynı gün) muhasebe sözleşmesi ekte sunulabilir.
  • Nüfus Cüzdanı yanında olmalı işe başlayacak kişinin
  • Vekaleten olacaksa da işe başlayacak kişinin nüfus cüzdanı yanına alınmalı ve vekaletin aslı, vekalet fotokopisi de ekte sunulur.
  • Ücretleri iş ağırlığına defter cinsine sigortalı çalışan olmasına vb durumlara göre değişiklik gösterir.

Aylık olarak kdv beyannamesi varsa sgk bildirimi

3 aylık olarak geçici vergi ve muhtasar beyannameleri verilir

Senelik olarak gelir vergisi beyannamesi verilir

Yine defter cinsine göre değişiklik gösteren ilave bazı bildirim ve beyanlar olacaktır.

Oda kayıt ücreti olarak 600, 700 lira gibi bir masrafı olur

Defter tasdikleri de 250 300 gibi olur