Schattdecor şirketi 2012 senesi neticesinden memnun

Thansau’da yerleşik Schattdecor şirketi 2012 senesinin yılsonu neticesinden memnun görünüyor. Senenin inişli çıkışlı seyir etmesine rağmen şirket grubunda önceki yıla ait miktarlara ve ciroya ulaşılmıştır. Satış getirisi önceki yıl 475 Milyon Euro iken 2012’de hafif bir artışla 480 Milyon Euro’ya çıkmıştır. Personel sayısı ise dünya çapındaki on bir üretim yerleşkesinde 2011 yılında yaklaşık 1300 kişiden 2012 yılında yaklaşık 1400 kişiye çıkmıştır.

Yine 91.000 tondan fazla baskı yapılmış, 209 (önceki yıl 210) milyon metrekareye yakın finish folyosu bo-yanmış ve yaklaşık 107 (önceki yıl 120) milyon metrekare melamin filmi emprenyelenmiştir.

Bu ve gelecek yıldaki yatırımların odak noktası Polonya, Rusya ve İtalya’daki dekor baskısı üretim ve işleme kapasitelerinin dünya çapında arttırılmasıdır. Merkez olan Thansau’daki makine parkının yenilenmesi ve yeni dijital baskı teknoloji yatırımları öngörülmektedir. Şirket böylece faaliyetlerinin çok ileri bir gelecekte de devam etmesini garanti altına almaktadır.