Sektörü bekleyen sıkıntılar ve krizi aşmak için öneriler…

Sektörü bekleyen sıkıntılar ve krizi aşmak için öneriler
Sektörü bekleyen sıkıntılar ve krizi aşmak için öneriler

Ağaç Mamülleri Ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri sektör kurulu başkanı Abdullah Tever, sektör değerlendirmesi üzerine sorularımızı içtenlikle cevapladı ve önerilerini sundu.

ORSİAD Gazetesi: Türkiye’de MDF ve Yonga Levha kurulu kapasitesi ne kadardır?
Abdullah Tever: Genel olarak Türkiye’de mdf ve yonga levha kurulu kapasitesi günlük 34.500 m3’tür. Bu tesislerden bazıları zaman zaman çalışabildiğinden, günlük kapasiteyi 30.000 m3 kabul edebiliriz. Bu rakamı da yıllık 300 gün üzerinden hesaplayacak olursak, yaklaşık 10 milyon metreküp üretim yapar. Sonuç itibariyle elde ettiğimiz rakam yaklaşık 15 veya 16 milyon ton odun hammaddesine tekabül etmektedir.

* 1 m3 levha üretimi için gerekli hammaddenin ne kadarı yurt dışından tedarik edilmektedir?
Abdullah Tever: Bir önceki cevabımda açıkladığım 15-16 milyon ton odun hammaddesi rakamının ancak 8 milyon tonu iç piyasadan temin edilmektedir. Tabii buna, kesimleri serbest olan ve köylülerin elinde bulunan kavak, kızılağaç gibi ağaçlar da dahildir. Devlet, orman işletmelerinden üç türlü odun veya tomruk temin etmektedir. Birincisi ihale yoluyla yapılan satışlar, ikincisi ayakta ağaç satışı ve üçüncüsü tahsis yoluyla yapılan satışlardır. Yurtiçinden üretimin %60’ı, yurtdışından ise odun cipsi ve sert dediğimiz ağaçlar, kayın, gürgen v.b gelmektedir.

* 1 m3 levha üretimi için gerekli hammadde ihtiyacı ne kadardır?
Abdullah Tever: Genel olarak üretim içeriği rakamlarına bakacak olursak; 1m3 mdf levhada, ortalama üretimde %85 odun, %12,5 tutkal, % 0,2 parafin kullanılır ve geri kalan % 3,5 gibi bir oran da rutubet farkıdır. 1m3 yonga levhada ise, %89 odun, % 7,8 tutkal, %3,2 kadar da rutubet vardır. Fakat mdf’de olsun, yonga levhada olsun, kalınlık ve yoğunluğa göre bu rakamlar değişebilmektedir ve biz bu yüzden genelde, 1m3 mdf’de 1.500-1.750 kg odun, 1 m3 yonga levhada ise 1000-1.250 kg odun olarak hesaplarız.
* 1 m3 levha üretiminden, satışına kadar geçen süreç ne kadardır?
Abdullah Tever: 1m3 levha üretiminden satışına kadar geçen süreç, zaman zaman azalmakla birlikte 3 ile 5 ay arasındadır.
* Yurt dışından tahmini levha ithalatı ne kadardır?
Abdullah Tever: Yurtdışından tahmini levha ithalatı (playwood, osb, yonga levha, mdf) 380 milyon dolardır. Yurtiçi levha üretimi, odun sıkıntısı ve ihracatın zaman zaman durması ve bilhassa İran’daki ödeme güçlüğü dolayısıyla geçen sene rakam 360 milyon dolar idi.

* Avrupa’da mobilya üretimi % 25, Türkiye’de % 15 daralmıştır. Bu durumun 2013 piyasalarını nasıl etkilemesini bekliyorsunuz?
Abdullah Tever: Evet doğrudur, Avrupa’da mobilya üretimi %25, Türkiye’de %15 daralmıştır. Avrupa’da bu kriz devam edecek gibi görünmektedir. Türkiye bu krizi, Afrika, Amerika, Rusya gibi yeni ihracat kapılarını zorlayarak atlatmaya çalışmakla birlikte, Orta Asya ve Orta Doğu’ya daha çok girerek yenebilir. Ayrıca bana göre ihracat yapan firmalara navlun desteği vermekle, levhacılara da ihracatının 1/3’ü kadar Avrupa ortalamasından odun vermekle ve ihracat yapan firmalara da elektrik faturalarında tenzilet vs gibi kolaylıklar sağlamakla bu kriz fırtınasını atlatabilir, 2013 ihracatımızı hedefe getirebiliriz.

* Bu daralmadan doğan levha fazlası yüzünden üretimde de daralma yaşanır mı? Bu durumda fabrikalardaki üretimlerde azalma levha fiyatlarını ne kadar  etkiler?
Abdullah Tever: Bugüne kadar daralma yaşanmadı ama eğer yaşanırsa fiyatlar gerilemez fakat vadeler açılır ve bu sefer de finans sıkıntısı ortaya çıkar. Tabii bu yansıma çok olmaz çünkü senede iki defa geliyor ama üreticiler ihalaye çıkan odun hammaddesinin zaten ihtiyaca kafi gelmediğini belirtiyorlar.

* Olası hammadde zammı (oduna gelecek zam) %7’lik bir rakamsa, levha üretimine ne kadar bir zam yansır?
Abdullah Tever: Örneğin; steri 60 TL olan bir odunu 90 veya 100 TL’ye alıyorlar. Dolayısıyla oduna %70-80 zam gelmiş oluyor. Ayrıca 2 ster odun 1 ton gelmektedir.

* Bu olası hammadde zammı ardından, yerli üretim levha ile ithal üretim levha arasındaki fiyat makasının daralmasının sonucunda, piyasalarda ne gibi değişiklikler olur?
Abdullah Tever: İşte sıkıntı bu noktadadır ki, yurtdışından özellikle Avrupa’dan tesisler devreye girerler ve burası ithalat cenneti olur.

* Bu üretimin ihraç edilebilmesi için % 18 olan KDV’nin % 8’e çekilmesinin ne gibi faydaları olur?
Abdullah Tever: Aslında KDV oranı odunda Almanya’da % 5,5, Fransa’da % 7, İspanya’da % 10’dur. Eğer Türkiye’de KDV düşerse finans açısından iyi olur. Odunda devletin aldığı fonlar olmasa da durum kolaylaşabilir. Bu fonlar ağaçlandırma fonu %3, bakanlık fonu %3, dellaliye %1,2 ve damga vergisi % 0,5 şeklindedir. Örneğin %8’e varan fonlar kaldırılabilir.

* Yerli ürünlerin Avrupa pazarlarına girmesi için ilk 5 yıl ne kadar süspansiyon alması gerekir. % 20 makul bir rakam mıdır?
Abdullah Tever: Bugüne dek süspansiyon anlamında bir şey yapılmadı. İhracatta Avrupa’daki odun fiyatının ortalamasından odun verilirse bu kafidir. Odun Türkiye’de 100 veya 110 dolar civarındayken bu oran Avrupa’da 50 veya 55 dolardır.

* İran’a sizce ne kadar levha ihraç ediyoruz?
Abdullah Tever: İran’a 200 milyon dolar civarında ihracat yapılmaktadır ve ne yazık ki, İran’da ödeme sıkıntısı söz konusudur, çünkü İran bir çeşit ambargo ile karşı karşıyadır.

* Levha sektöründeki olası daralmadan doğan üretim fazlası, parke üretimine aktarılır ise gelecek yıl parke sektörünü neler beklemektedir?
Abdullah Tever: Parke üretimi yaklaşık 100 milyon metrekare yaklaşmıştır. İhracatı muhakkak vardır ve bazı mdf üreticileri bu yöne dönebilirler.