ÇEK KANUNU

12 Mart 2014

Kanun No. 5941 Kabul Tarihi: 14/12/2009  Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı […]