Önemli bir konu : Silvikültür Nedir?

07 Haziran 2015

Silvikültür; Latince kökenli bir kelime olup “Silva=orman” ve “Kültüra=yetiştirmek” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur… Anlamı orman yetiştirmek’tir. SİLVİKÜLTÜR = ORMAN YETİŞTİRMEK Silvikültür; yeni ormanların planlı olarak kurulması ve […]