TORID 2012 yılı Değerlendirmesi

2012 yılında küçülen Türkiye ekonomisine paralel olarak orman ürünleri sektöründe de daralma yaşanmıştır. Bunun en belirgin sebeplerinden biri inşaat sektöründe görülen küçülmedir.

Tomruk ithalatında daralma %15 olurken, kereste ithalatında daralma %10 civarında gerçekleşmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak OGM satış fiyatları da düşmüştür.

Kereste ithalatında daralmanın daha az olmasının sebebi Mayıs ayında uygulanmaya başlanan KDV tevkifatı uygulamasıdır.Bu uygulama iç ticaret yapan keresteciyi kereste ithalatına yönlendirmiştir.

Ekonomideki daralmanın yanında KDV tevkifatı uygulaması özellikle uzun vadeli satılan mobilyadaki sert ağaç grubu mallarının satışını çok olumsuz etkilemiştir. Bu uygulamanın hafifletilmesinin sektöre nefes aldıracağını düşünüyoruz.

Sürdürülebilir Orman Yönetimini gerçekleştirmek için güçlü bir orman ürünleri endüstrisine ihtiyaç vardır. Ülkemizde orman ürünleri endüstrisi lif-yonga hariç, diğer bütün bölümlerinde ilgiye, desteğe ve yeniden düzenlenmeye muhtaçtır.

Endüstrinin güçlü olabilmesi ve Uluslararası rekabete katılabilecek kadar geliştirilebilmesi için hammadde temininden nihai ürünün pazarlanmasına kadar her safhanın incelenip, hatalarımızın ve eksiklerimizin giderilmesi konusunu içerecek kamu ve özel sektörün birlikte yapacağı çalışmalar vakit geçirmeden başlamalıdır.Bunun için kamu ve özel sektör işbirliğiyle stratejik sektör yol haritasının yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Sektörün şu anki yapısı, Orman Genel Müdürlüğü’nün üretim ve satış politikalarının şekillendirmesi sonucunda oluşmuştur.OGM ormancılıkla ilgili çalışmalarında çok başarılıdır. Ancak hem sektördeki en büyük aktör hem de bir devlet kurumu olarak ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ’si oluşturmaktaki engelleri kaldırmakla da uğraşmalıdır. Son dönemde OGM’nin böyle bir yaklaşım içinde olması umut vericidir.

Sektörümüz için 2013 yılının 2012’den daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Bu yıl büyümedeki artış beklentisi ve inşaat sektöründeki yaşanacak dönüşüm projelerinin artışı orman ürünleri endüstrisini olumlu etkileyecektir.