TORİD Eylem Planı’nı açıkladı

TORİD, 18 Kasım tarihinde İstanbul Maslak Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde TORİD Çalıştayları kapsamındaki üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Eylem Planı 1-2-3 raporunun sunumunun yapıldığı toplantıda, çalışma komiteleri oluşturulup çalışmalara başlandı.

1993 yılında kurulan Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TORİD) sektörün lokomotifi olan 80 üyesi ile ulusal orman varlığının en iyi şekilde değerlendirilmesi kapsamında Sürdürülebilir Orman Yönetimi anlayışı ile verimli ve bilinçli bir şekilde işletilmesi, geliştirilmesi ve elde edilen ürünlerin katma değerini yükselterek kalkınmaya katkısı olacak şekilde geleceğinin planlanması ile ilgili kamu, üniversite, STK ve özel kuruluşlarla birlikte çalışmak ve sektörde faaliyet gösteren kuruluşlara rehberlik etmek amacıyla sektördeki çalışmalarına devam ediyor.

Masif ahşap sektörünün geleceğini tartışmak ve önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalara kılavuz olması amacıyla 2-4 Aralık 2016 tarihleri arasında Bolu Gazelle Resort’da bir Arama Konferansı gerçekleştiren TORİD, 13 Mayıs 2017 tarihinde ise, TORİD Eylem Planı 123 Çalıştayı’nı İstanbul Pendik’te Green Park Convention Center’da düzenledi. Çalıştay, TORİD yönetim kurulu üyeleri, TORİD üyeleri, akademisyenler ve sektörün ileri gelenlerinden oluşan 40 kişilik geniş bir katılımla gerçekleşti. Toplantı öncesinde, Arama konferansı Genel Sonuç Değerlendirmesi bölümündeki maddeler öncelikle gruplandırıldı. Daha sonra, bu gruplamalardan, 25 proje başlığından oluşan Eylem Planı Haritası çıkartıldı.

TORİD, 18 Kasım tarihinde İstanbul Maslak Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde TORİD Çalıştayları kapsamındaki üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Eylem Planı 1-2-3 raporunun sunumunun yapıldığı toplantıda, çalışma komiteleri oluşturulup çalışmalara başlandı. Eylem Planı haritasında belirtilen proje başlıkları, belirlenen 4 ana komitenin sorumluluğunda çalışılacak. İletişim ve İşbirliklerini Arttırma Komitesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Komitesi, Ahşap Standartları ve Rekabeti Güçlendirme Komitesi, Kamu ve STK’larla İşbirlikleri Komitesi planlanan 4 ana komiteyi oluşturuyor.

Ayrıca, çalıştayda her bir proje başlığı için daha önce çalışma yapılıp, yapılmadığı ile projenin TORİD üyeleri açısından faydaları soruldu. Son olarak ise, bu proje çalışmasının sonuçlarının başarılı sayılabilmesi için hangi kıstaslara ihtiyaç olduğunun belirtilmesi istendi. Raporun ilk bölümünde katılımcı listesi, eylem planı haritası ve eylem planı öncelik tablosu verildi. Daha sonra, tüm eylem maddeleri için yapılan çalışmalar, komite bazında öncelik sırasına göre tek tek verildi. Eylem maddelerinin sunumu sırasında katılımcıların değerlendirmeleri ve önerileri de eylemlerle birlikte detaylı bir şekilde belirtildi.

Çalıştaya Orman Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra akademisyenlerin, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Türkiye yöneticilerinin, Ulusal Ahşap Birliği, AİMSAD, ORSİAD ve STK’ların destekleri çalıştayın başarısına büyük katkı sağladı. Çalıştayın birinci bölümünde çeşitli sunumlar yer aldı. Sunumların içeriği “Sanayi 4.0 trenini kaçırmayalım”, “Orman varlığımız ve geleceği”, “Ahşap yapı tekniklerinden örnekler”, “İşin ekonomi ve kalkınma boyutu” gibi konular çerçevesinde gerçekleşti.

TORİD’in bu çalıştayı ile orman ve orman endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık ve ekonomi gibi farklı alanlardan katılan akademisyenlerle disiplinler arası işbirliği ve birlikte başarma duygusunu canlandırmış olması büyük bir kazanım oldu.

Genel sonuç değerlendirmesi

Çalıştay boyunca yapılan yoğun tartışmalar sonucunda en önemli başlıklar şu şekilde sıralandı:

  • Ahşap kullanımında toplumdaki yanlış bilgilenmenin önüne geçmek için ciddi halkla ilişkiler malzemesi olabilecek büyük bir proje gerçekleştirilmesi. Bu proje vesilesiyle yangın ve deprem gibi temel başlıklarda ahşabın güçlü yanlarının ispatı, zayıf olduğu düşünülen özelliklerin de çürütülmesi gerekliliği.
  • Yapıda ahşap kullanımını arttırıcı her türlü faaliyetin desteklenmesi, pencere doğramaları gibi kaybedilen kullanım sahalarının geri kazanılması için çalışmalar yapılması gerekliliği.
  • Ahşap sektörünün gelişebilmesi için bu konuda uzman kişilerin, mühendislerin yetiştirilmesi ve en kısa zamanda sektöre kazandırılması gerekiyor. Yapısal ahşap konusunda uzman inşaat mühendislerine ve teknik personele büyük ihtiyaç var.
  • Yapısal ahşap konusunda sektörün büyüyebilmesi için, güncelleştirilmiş ahşap standartlarının ve yönetmeliklerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu standartların denetlenmesi çok önemli.
  • Ahşap malzemelerin standartlara uygun üretimi, kolay ulaşılabilir ve rekabetçi fiyatlara sahip olması sektörün gelişimi için bir diğer temel ihtiyaç.
  • Kamuya masif ahşap sektörünün önemini anlatabilmek ve uzun vadede bu sektörün kalkınmada stratejik sektör olarak belirlenmesi.
  • TORİD’in çalışmalarında finansal kaynak yaratabilmek için yerel ve uluslararası kaynaklardan fon temini çalışmaları.