TÜRKİYE İMSAD ‘AĞUSTOS 2020 SEKTÖR RAPORU’ AÇIKLANDI

Üretimde yüzde 27, ihracatta yüzde 28’lik artış inşaat malzemesi sanayisinin güçlü potansiyeline işaret ediyor

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Ağustos 2020 Sektör Raporu’na göre, haziran ayında inşaat malzemesi sanayisinin üretimi geçen yılın haziran ayına göre yüzde 27, ihracatı yüzde 28 arttı. Haziran ayındaki üretim artışında içeride işlere dönüş ve işlerin yeniden başlamasıyla dış pazarların açılması etkili oldu.

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)tarafından hazırlanan ‘Ağustos 2020 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı:İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2020 yılı ilk çeyreğinde yüzde 8,1büyüme gösterdi. Covid-19 salgını ile ortaya çıkan koşullar nedeniyle inşaat malzemeleri sanayi üretimi nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 24,1,mayıs ayında ise yüzde 26,8düştü. Haziran ayında ise inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın haziran ayına göre yüzde 27arttı. Haziran ayındaki üretim artışında içeride işlere dönüş ve işlerin yeniden başlamasıyla dış pazarların açılması etkili oldu.

Raporun tamamı için tıklayınız : 1598951226_Turkiye_IMSAD_Aylik_Sektor_Raporu_AGUSTOS2020

2020 yılı haziran ayında22 alt sektörün 21’inde üretim bir önceki yılın haziran ayına göre arttı. Üretim sadece inşaat camları sektöründe geriledi. Haziran ayında birçok alt sektörde üretim çift haneli ve yüksek oranlar ile arttı. En yüksek üretim artışı yüzde 83,8 ile hazır beton alt sektöründe görüldü. Armatür musluk vana ve valfler sektöründe üretim yüzde 63,9, çimentoda yüzde 61ve kilitler ile donanım eşyalarında yüzde 53,3seviyesinde oldu. İnşaat boya ve verniklerinde üretim yüzde 49,3yükseldi.

Haziran ayındaki yüksek üretim artışı ile 2020 yılı ocak-haziran döneminde inşaat malzemesi sanayi üretimi artışı yüzde0,1 olarak gerçekleşti. 22alt sektörden 10’unda üretim geçen yılın ocak-haziran dönemine göre arttı. 12ürünün üretimi ise geçen yılın ocak-haziran döneminin altında kaldı.

İhracat haziran ayında yüzde 28 arttı

İnşaat malzemeleri ihracatı haziran ayında önemli ölçüde arttı. 2020 yılının haziran ayında inşaat malzemesi ihracatı geçen yılın haziran ayına göre yüzde 28arttı ve 1,75milyar dolara yükseldi. Haziran ayında aylık hızlı ihracat artışının bir nedeni de 2020 yılı haziran ayında geçen yılın haziran ayına göre daha çok çalışma günü bulunması oldu. Diğer yandan başta Avrupa pazarları olmak üzere dış pazarlarda işe dönüşlerin başlaması da ihracatı olumlu etkiledi. Pazarların toparlanması ile önümüzdeki aylarda ihracat artışının sürmesi bekleniyor.

İthalat haziran ayında yüzde 13,2 yükseldi

2020 yılı haziran ayında ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 542milyon dolara yükseldi. Yılın ilk çeyrek döneminde ithalatın artışına karşılık nisan-mayıs döneminde Covid-19 salgını etkileri ithalatta sert daralmaya yol açmıştı. Haziran ayında ise inşaat işlerine dönüş ile ithalat haziran ayında tekrar artış gösterdi. İthalatta artışın önümüzdeki aylarda sınırlı ölçüde devam etmesi bekleniyor.

İnşaat sektörü 2020 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 2,7 daraldı

İnşaat sektörü 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,7küçüldü. Covid-19’un olumsuz etkisi inşaat sektörü üzerinde daha sınırlı etki yarattı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yaşanan yüzde 11,7daralma nedeniyle de önemli bir baz etkisi oluştu. 2020 yılının ikinci çeyreğindeki küçülme ile inşaat sektörü 8çeyrek üst üste küçüldü. İnşaat sektöründe Covid-19’un yanı sıra küçülmeye yol açan kendi dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar da devam etti.

İnşaat harcamaları 2020 yılı ikinci çeyrekte yüzde 9 azaldı

2020 yılının ikinci çeyreğinde inşaat harcamaları cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9azaldı ve 123,5milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde inşaat faaliyetlerinin Covid-19 nedeniyle sınırlanması inşaat harcamalarında daralmaya yol açtı.

İnşaat sektöründe daralma ekonomik küçülmenin altında kaldı

İnşaat sektörü ile ekonominin genelinde yaşanan büyüme arasındaki pozitif ilişki son 7çeyrekte önemli ölçüde bozuldu. 2018 yılında ekonomi yüzde3büyürken inşaat sektörü yüzde 1,9küçülmüştü. 2019 yılında ise ekonomi yüzde 0,9büyürken inşaat sektörü yüzde 8,6daralmıştı. 2020 yılının ilk çeyrek döneminde de ekonomi yüzde 4,5büyüdü ancak inşaat sektörü yüzde 1,5küçüldü. 2020 yılının ikinci çeyrek döneminde ise bu kez ekonomi yüzde 9,9daralırken inşaat sektöründe küçülme yüzde 2,7olarak gerçekleşti.

 

Türkiye İMSAD Hakkında

Kuruluşundan bu yana geçen 36 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 89 sanayici firma, 52 sektör derneği ve 3 üniversite üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında iş birlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 35 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.