Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclis Toplantısı

Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclis Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 10 Ocak 2018 tarihinde Ankara’daki TOBB Sosyal Tesisleri Şefik Tokat Toplantı Salonu’nda düzenlendi.  TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclis üyelerinin katılım sağladığı toplantıda, AİMSAD adına Genel Sekreter Arif Onur Kaçak  bulundu.

TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi’nin ilk bölümünde, önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirilirken, 2017 yılına ait ithalat-ihracat verileri değerlendirildi. Meclis Danışmanı Doç. Dr. Ruhi Gürdal tarafından, makine imalat sanayine ait temel göstergelerdeki gelişmeler Meclis Üyelerine bir sunum ile aktarıldı. Toplantıda genel ekonomik durum ve sektör yansımalarına ilişkin 2018 projeksiyonu ile ilgili sunum ise Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından yapıldı.

TSE Standard Hazırlama Merkez Başkanı Niyazi Seçgin ve TOBB KOBİ Müdürü Cahit Ceren’in Meclis Üyelerine yönelik ‘Makine Sektöründe Uluslararası Standardizasyon Faaliyetlerinde Etkinliğin Arttırılması İhtiyacı’ konusuyla ilgili bir sunum paylaştığı toplantıda, TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclis Başkan Yardımcısı Zeynep Erkunt Armağan ise “Kadın Mühendislerle Var Gücümüzle Programı” hakkında bilgilendirme yaptı.

Bunların yanı sıra toplantıda, yapım işleri ve mal alım ihalelerinde yerli malı zorunluğuna esas listeler hakkında görüşüldü. Yerlileştirme hedefleri kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın sektörden beklentileri hakkında bilgilendirme yapıldı. Mevzuat Komitesi takibindeki konuların konuşulduğu toplantıda ayrıca, Makina Zirvesi 2018 ile ilgili hazırlıklar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.