Türkiye Orman ve Ağaç Endüstrisine Genel Bakış

 

 

İstanbul Yıldız Entegre A.Ş. Yatırım ve Proje Geliştirme Müdürü İlkay Ünal, geçtiğimiz günlerde konuşmacı olarak katıldığı ve IMC Organizasyon tarafından düzenlenen konferansta, Türkiye Orman Varlığı üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

 

Yurdumuzun 21,6 milyon hektar ormanlık alana sahip olduğunu belirten İlkay Ünal, bu alanın %51’ inin verimli, %49’ unun verimsiz olduğunu da ekledi. Konuşmasında “Türkiye Orman Sertifikasyon Faaliyetleri”ne yer veren Ünal, sözlerine şöyle devam etti;“Sertifikasyonla amaçlanan; en başta illegal kesim veya insan hakları ihlalleri gibi yıkıcı ve zararlı uygulamalar sonucu elde edilen endüstriyel odun kullanımının önlenmesidir. Gerek orman yönetimi ve gerekse orman ürünleri sertifikasına sahip olmak; orman ürünleri pazarı içerisinde en yüksek sosyal ve çevresel standartlara uyulduğunun göstergesidir. Dünyada ormanlara ve orman kaynaklarının durumuna ilişkin halkın ve sivil toplum örgütlerinin ilgisinin artmasından dolayı sertifika, karmaşık çevresel ve sosyal sorunlara güvenilir çözümler sunmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü Sürdürülebilir Orman Yönetimi çalışmaları kapsamında, 2010 yılında başlatmış olduğu sertifikasyon çalışmalarında FSC (Forest Stewardship Counsil) programını tercih etmiştir.Bu kapsamda pilot bölge olarak Bolu, Aladağ orman işletme şefliğinde FSC sertifikasyon programı doğrultusunda, 2011 yılında “Orman Yönetim Sertifikası” almıştır. Bolu deneyiminin ardından hızlandırılan sertifikasyon çalışmaları sonucu, Şubat 2014 itibariyle 1,8 milyon ha orman alanında “Orman Yönetim Sertifikasyonu” alınmıştır. 610.000 ha alanda ise çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalarda olumlu sonuçlanması halinde, 2.410.000 ha orman alanı sertifikalandırılmış olacaktır. OGM, Sertifikasyon çalışmaları kapsamında, 2015 yılı sonunda, 3,25 milyon ha, orman alanında “Orman Yönetim Sertifikasyonu” almayı hedeflemektedir. Bu sayede OGM yıllık toplam üretiminin %27’sini sertifikalı orman alanlarından yapmış olacaktır. Sertifikasyon çalışmaları sonucunda ülkemizin ve ormancılık sektörünün bu konudaki dünya pazarları ile entegrasyonu sağlanmışolacaktır.”

 

Yıldız Entegre’nin, 2012 yılında Türkiye’de kendi sektöründe FSC belgesini alan ilk firma olduğunu belirten İlkay Ünal, “Özellikle mobilya sektöründen gelen talepler doğrultusunda biz de ürünlerimizi FSC’li üretmek zorundayız” dedi. Ülkemizin endüstriyel odun ithalatı son yıllarda ithalat olanaklarının azalması ile 500.000 TON düzeyinde seyreder hale geldiğine değinen Ünal, ithalat olanaklarının azalmasında, Rusya ve Gürcistan gibi büyük oranda ithalat yapılan ülkelerin işlenmemişodun ihracatını yasaklaması veya vergilendirmesi, diğer yandan sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde Afrika ülkelerindeki kontrolsüz kesimlerin azaltılması çabalarının başlıca etkenler olduğunu belirtti.

Yıldız1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4

Sektörün detaylı değerlendirmesini yapan Ünal, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;

* Orman Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen hammadde fiyatları, sektörün dünya ile rekabetini sağlayacak seviyelere getirilmeli ve ilave vergiler kaldırılmalıdır.

* Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Fas, Tunus, Cezayir, İran tarafından Türk ürünlerine uygulanan yüksek oranlı gümrük vergisinin düşürülmesi için çalışmalar yapılmalıdır

* İthal gelen ürünlerle rekabet edebilmek için, bu ürün gruplarının ithali, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar elverdiği ölçüde engellenmelidir

* Verimsiz ormanlarda verimliliği arttıracak rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir. Böylece, erezyon ve çölleşme ile yapılan mücadele de başarılı kılınacağı gibi, bu çalışmalar sektörümüzün ihtiyacı olan hammadde kaynaklarını da zenginleştirecektir.

* Orman yolları standartlarının günün nakliyat koşullarına uygun hale getirilmeli ve yolların TIR ile nakliyata uygun hale getirilme tedbirleri alınmalıdır

* Nakliye sorunlarını aşmak için demir yolu ağı ve deniz yolu taşımacılığının geliştirilmesi

* ARGE ve PATENT çalışmalarında devlet destekleri arttırılmalı

* Üniversitelerde gerek nitelikli işgücü yetiştirilmesi ve gerekse ARGE çalışmaları için sanayi kuruluşları ve üniversiteler arasında işbirlikteliğinin arttırılması ve

teşvik edilmesi

* Dışticarette ve iç tüketimde daha çok kamu alımlarında aranan kalite analiz ve

testlerinin yapılabildiği kontrol ve AR-GE laboratuarları

* Marka bilinirliği ve özellikle yurt dışı fuar katılım ve pazar araştırmalarına destek

verilmesi ve bu sayede Uluslararası pazarlardaki satışağı ve tanıtım faaliyetlerinin

arttırılması

* Sektörel Pazar araştırmalarına önem verilmelidir

* İnovatif, katma değer yüksek tasarım ağırlıklı ürün çeşitliliği ve fonksiyonelliğinin

arttırılması ve özendirilmesi

* Stratejik sayılabilecek ürünlere yönelik verilecek ilave teşviklerin arttırılması

* Bölgesel teşvik modellerinin geliştirilmesi

* Yatırımlar esnasında alınması gereken resmi izin süreçlerinin kısaltılması

* Özellikle Rusya, Türkî devletler, İran gibi ülkelere yapılacak ağaç mamulleri ve

orman ürünleri ihracatını kolaylaştıracak serbest ticaret anlaşmaları hayata geçirilmelidir.