Türkiye Yonga Levha ve Lif Levha (MDF) Sektör Değerlendirmesi

 

 

Yonga Levha Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Serhat Dayanıklıoğlu, Türkiye’deki yonga levha ve lif levha (MDF) sektörlerine dair son durum değerlendirme rakam ve verilerini tablolarla açıkladı.

 

 

 

Serhat Dayanıklıoğlu, hammadde olarak 2012 yılında 3.000.000 ton miktar ve 303 milyon USD tutarında, 2013 yılında ise 2.050.000 ton miktar ve 206 milyon USD tutarında yonga ve odun ithalati yapıldığını söyledi ve şöyle devam etti: “İthal edilen odun; Ukrayna, Rusya, Bulgaristan ve diğer ülkelerden deniz yolu ile yapılmaktadır.İthal edilen yonga (cips); Amerika ,Brezilya, Kanada ve Ukrayna gibi ülkelerden büyük tonajlı gemiler vasıtasıyla yapılmaktadır. Sektörün en önemli problemi ise; Ana hammaddesi olan odun temininin yeterli olmaması ve yurt dışına göre pahalı olmasıdır. İnce ve düşük değerdeki endüstriyel odunu kullanan, alt sanayi sektörümüz ormanlarımızın bakımı, gençleştirme çalışmaları ve Orman Genel Müdürlüğü’nün satışları açısından son derece önemlidir.

 AgacBazlıLevhaUretenUlkerelAvrupaSiralamasi AgacBazliLevhaUretenUlkerDunyaSiralamasi AgacMamulleriRakamlarlaİhracat IMG_0864 Lif Yonga Odunu Satis Miktari Lif Yonga Odunu Uretimi TurkiyeLevhaGrubuithalati2013

 

Ülkemizdeki odun fiyatlarının, Avrupa ́ya göre 2 kat, Amerika, Brezilya, Kanada, Venezuela, Ukrayna, Rusya ́ya göre 3 kat daha pahalı olduğuna dikkat çeken Dayanıklıoğlu, “Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğü’nün üretmiş olduğu odunların fiyatının yüksek olmasının sebebi tevzii (üretim maliyetlerinin) ve fiyat üzerinde bulunan vergi-fonların yüksek olmasıdır. Almanya ve Fransa da kaynağında, odun hammaddesine % 5-7 arasında vergi uygulamaktadır. Avrupa’da odun fiyatı 30 Euro/m3 olduğu halde, Türkiye’de aynı odunun fabrikaya maliyeti 65-70 Euro/m3 dur. Türkiye’de KDV oranı % 18’dir. Buna bir de toplam % 9 civarında (Ağaçlandırma Fonu – Bakanlık Fonu – Tellaliye ve karar pulu) adı altında ek vergiler konulduğunda toplam vergi oranı % 27’lere çıkmaktadır” dedi.

 

Ülkemizin toplam odun hammaddesi ihtiyacının % 30-35’ini, 2012 yılında ithal odun ve odun yongası (chips) ile karşıladığını belirten Dayanıklıoğlu açıklamalarına şöyle devam etti: “2013 yılında hammadde ithalatımız 2012 yılına oranla azalma göstermiştir ve oran % 25’lere gerilemiştir. Son yıllarda sektörün ihtiyacı, odunun Orman Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu iç kaynaklardan tedarik miktarı % 75’ler seviyesine yükselmiştir. Genel Müdürlüğümüzün özverili çalışmaları sonucunda bu oran azalacak ve ihtiyaç olan odun hammaddesinin tamamına yakınının iç kaynaklardan karşılanması zamanla mümkün olacaktır. Ancak, üretim kapasitesinin yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nde bulunan fabrikalarımızın ithal odun ve yonga kullanma oranları % 70’ler seviyesindedir. Odun kaynağına yakın bazı fabrikalar tüm ihtiyacına yakın kısmını ithalat yapmadan yerli üretimden karşılamaktadırlar. Bu nedenlerle, ülkemizde odun hammaddesi üretiminin sektörün ihtiyacını karşılayacak miktarda arttırılması ve uluslararası rekabete imkân verecek fiyat seviyesine getirilmesi gerekmektedir.”