Türkiye’nin yurtdışı varlıkları Ekim ayında yüzde 8,4 arttı

2017 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 8,4 oranında artışla 233 milyar 500 milyon dolar, yükümlülükleri ise yüzde 15,4 oranında artışla 667,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 yılı Ekim ayı ‘Uluslararası Yatırım Pozisyonu’ (UYP) verisini açıkladı. 2017 Ekim sonu itibarıyla, UYP verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 8,4 oranında artışla 233 milyar 500 milyon dolar, yükümlülükleri ise yüzde 15,4 oranında artışla 667 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2016 yıl sonunda -363 milyar 100 milyon dolar iken 2017 Ekim sonunda -434 milyar 100 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre yüzde 10,8 oranında artışla 117 milyar 800 milyon dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 6,8 oranında artışla 73 milyar 100 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 6,8 oranında artışla 32 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre yüzde 25,9 oranında artışla 178 milyar 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2016 yıl sonuna göre yüzde 23,2 oranında artarak 176 milyar 200 milyon dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre yüzde 40,8 oranında artışla 50 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 17,8 oranında artışla 31 milyar 500 milyon dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 14,2 artışla 44 milyar 100 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında artarak 313 milyar 200 milyon dolar oldu. Diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre yüzde 18,3 oranında azalışla 700 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre yüzde 9 oranında artışla 33 milyar 200 milyon dolar olurken, TL mevduatı yüzde 4,5 oranında azalarak 11 milyar 600 milyon dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,9 oranında artışla 89 milyar 200 milyon dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 7,9 oranında artışla 108 milyar 400 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.