Turquality® programına dair her şey

Sektörümüz tarafından detayları merak edilen Turquality® programıyla ilgili

olarak HG Grup Eğitim ve Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü 

Sayın Yrd.Doç. Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu ile görüştük. Sayın Hatipağaoğulu’nun Turquality® programını tüm detaylarıyla gazetemiz ORSİAD’a anlattığı söyleşimizi sizlerle paylaşıyoruz.

– ORSİAD: Aziz bey, Turquality’den bahsettiniz, son yıllarda çok gündemde olan bir konu, biraz açabilir misiniz?

– Hatipağaoğlu: Bu sorunuz için çok teşekkür ederim. Turquality®, ülkemizin ihracatının gelişimi ve uluslararası markalaşma yolunda son derece önemli bir projedir. Naçizane, kamu görevim esnasında gerek bu projenin hazırlanmasında, yazımında, uygulanmasında ve yeniden yapılandırılmasında aktif olarak görev yaptım. Açıkçası sadece Turquality® değil, halen uygulanmakta olan ihracata yönelik tüm devlet yardımlarının hazırlanması ve uygulanmasında rol aldım.

Turquality®, devletin ciddi ölçüde ve kapsamlı şekilde desteklediği bütüncül bir markalaşma ve ihracat destek programıdır. Aslında halen uygulanan devlet yardımlarının temel işlevi ülkemizin ihracat hacminin artırılmasıdır.

Ancak Turquality®, tüm bunların ötesinde hem ihracatın artırılması ve şirketlerin markalaşmasını desteklerken, hem de uluslararası düzeyde şirketilerimizin rekabetçiliklerinin geliştirilmesine destek veren bir programdır. Burada şunu da belirtmek isterim 2023 İhracat Vizyonuna doğrudan katkı sağlayan ve an itibarıyla uygulanabilen en önemli projedir.

– ORSİAD: Turquality® şirketleri nasıl destekliyor?

– Hatipağaoğlu: Turquality® programı, öncelikle bölgesel sonrasında ise uluslararası düzeyde bir markanın tanınması ve bilinirliğinin artırılmasına yönelik olarak gerekli olabilecek tüm faaliyetlerin desteklenmesini öngören bir program. Açıkçası Turquality®, uluslararası düzeyde de ilk ve tek devlet destekli markalaşma programıdır.

Turquality®, uluslararası arenada tüm pazarlama faaliyetlerini, doğrudan satışa yönelik faaliyetleri ve şirketin kurumsal gelişimine ilişkin tüm faaliyetleri 5 yıl boyunca %50 oranında ve hibe şeklinde destekleyen bir program. Örneğin, her türlü reklam harcamaları, ofis-mağaza-showroom-reyon-depo vb. birimlerin kira ile kurulum ve dekorasyon harcamaları, tasarım harcamaları, franchising harcamaları, gerek kurumsallaşma, yönetim süreçleri gerekse de tüm bilgi sistem süreçlerinin geliştirilmesine yönelik harcamaları desteklemektedir. Ayrıca, gelişim yol haritası hazırlanması, vizyon seminerleri, yönetici geliştirme eğitim programları ve pazar istihbaratı gibi finansal olmayan destekler de sunulmaktadır. Özellikle Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri bünyesinde yapılan yönetici geliştirme programları, destek kapsamına olan firmaların üst ve orta düzey yöneticileri için Executive MBA programına eşdeğer bir eğitim sağlamaktadır. Hatta destek süresinde iyi performans gösteren şirketler ikinci 5 yıllık döneme başlamaktadır.

drawing global concept

– ORSİAD: Bu haliyle Turquality® son derece kapsamlı bir destek programı. Peki, her firma başvurabilir mi?

-Hatipağaoğlu: Temelde elbette ki her firma Turquality programından yararlanmak için başvuru yapabilir. Ancak Turquality®, diğer desteklerden farklı olarak herhangi bir firmanın harcama yapıp destek alabileceği bir program değildir. Bir firmanın ve markanın desteklerden yararlanabilmesi için Ekonomi Bakanlığı tarafından Turquality® programına alınması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, diğer desteklerde olduğunun aksine herhangi bir firmanın doğrudan Turquality® programından desteklenmesi söz konusu değildir.

– ORSİAD: Firmaların Turquality® programına nasıl alındığı hakkında sizden bilgi alabilir miyiz?

– Hatipağaoğlu: Turquality® programı kapsamına alınmak öncelikle kurumsal yapıda belli olgunluk, uluslararası düzeyde bir vizyon ve belirli bir finansal kaynak getiriyor. Bu bakış açısına bağlı olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından yetkilendirilen uluslararası yönetim danışmanlığı şirketleri aşağıda yer alan ölçütler çerçevesinde firmaları incelemektedir. İnceleme sonucuna göre hazırlanan rapor Bakanlığa sunulmakta ve Bakanlık tarafından nihai karar verilmektedir.

business scheme

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

Finansal Performans

Marka Yönetimi

Yeni Ürün Geliştirme

Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

İnsan Kaynakları

Kurumsal Yönetim

big question mark

Bilgi Sistemleri Yönetimi

Tüm bu alanlardan incelemeye tabi tutulan firma ve markanın destek kapsamına alınıp alınmayacağı inceleme raporuyla tespit edilen kurumsal olgunluk düzeyine ve nihayetinde Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlıdır.

– ORSİAD: Turquality® kapsamına alınmasına karar verilen firma, bu incelemeden sonra destek süresi boyunca tekrar incelenir mi?

– Hatipağaoğlu: Bu gerçekten güzel bir soru. Daha önce de belirtmiştim, Turquality® 5 yıllık bir destek programı ve iyi performans gösteren firmalar ikinci bir 5 yıllık dönem için daha destekleniyorlar. Böylece Turquality® programı kapsamına alınan bir firma 10 yıl boyunca destek almış oluyor. Ancak bu otomatik bir süreç değil. Öncelikle Turquality kapsamına alınan firma hemen sürenin başında Gelişim Yol Haritası dediğimiz çalışmayı yaptırmak zorunda. Böylece 5 yıl boyunca iş planında yer alan faaliyetleri yapıp yapamayacağı ve yapabilmesi için ne tür gelişim ihtiyaçları var, bunlar belli oluyor.

Destek kapsamına alınan firmanın da belirli bir önceliklendirme yöntemiyle öngörülen projeleri hayata geçirmesi ve gerekli yatırımları yapması gerekmektedir. Böylece belirli dönemlerde Ekonomi Bakanlığı tarafından firmalar için performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Ayrıca yine her destek yılı sonunda firmaların markalaşma faaliyet raporlarını Bakanlığa sunmaları gerekmektedir. Bunlarla birlikte ilk 5 yılını bitiren bir firmanın ikinci 5 yıla geçebilmesi için yeni bir Gelişim Yol Haritası çalışmasının yine aynı yöntemle yapılması gerekmektedir.

– ORSİAD: Gerçekten son derece kapsamı ve ileri düzey bir destek programı Turquality®. Sizden şu bilgiyi de alabilir miyiz; Turquality programında hangi sektörlerden kaç firma ve marka desteklenmektedir?

– Hatipağaoğlu: Halen 13 ana sektörde faaliyet gösteren 166 firmaya ait 168 marka Turquality® Programı kapsamında desteklenmektedir. Bu konudaki detaylı bilgiye Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinden ya da www.turquality.com sayfasından ulaşabilirsiniz.

– ORSİAD: Sektörümüze ciddi bir katma değer sağlayabilecek Turquality® programı için verdiğiniz bilgiler ve bize zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ederiz. 

– Hatipağaoğlu: Bana, sizlerle birlikte olma imkanı sunduğunuz için teşekkür ederim. Bu vesileyle orman ürünleri sanayine gönül veren ve bu sektörde çalışan herkesin Kurban Bayramını şimdiden tebrik eder, saygılarımı sunarım.

 

 

TURQUALITY