UNDP, Manisa’da işletmelerin dijitalleşme süreçlerini destekliyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yenilik Merkezi’nin, bünyesindeki firmalarda uyguladığı yeni model, işletmelere dijitalleşmeden nasıl yararlanabileceklerini gösteriyor.

İş inovasyonu ve rekabet edebilirliği destekleme görevinin bir parçası olarak, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Yenilik Merkezi, bölgedeki işletmelerin dijital dönüşüm kapasitelerini ölçmek ve dijital dönüşüm yol haritalarını hazırlamalarına yardımcı olmak üzere yeni “Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli”ni (DDX) faaliyete geçirdi. DDX aracı bugüne kadar, ürün geliştirme, tedarik zinciri yönetimi, müşteri hizmetleri dahil çeşitli alanlarda, Manisa OSB bünyesinde faaliyet gösteren 16 işletmenin dijital olgunluk düzeyini değerlendirmede kullanıldı. Yenilik Merkezi bu sonuçları kullanarak, işletmelerin yeni beceriler oluşturması, yeni teknolojiler seçmesi ve dijital geleceğe akıllıca yatırım yapmasına yardım etmeyi hedefleyen destek programları oluşturacak. DDX çalışmasının bulguları, 20 Nisan 2022 tarihinde 150’yi aşkın kişinin katıldığı çevrimiçi etkinlikte sunuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır “Bu çalışma salt Manisa’daki işletmelerin verimlilik ve rekabet edebilirliklerini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda daha çok sayıda Yenilik Merkezi ve Model Fabrika kurma çabalarımızın tasarımı için de önemli bir model işlevi görecek. Türkiye artık dijital dönüşümden yararlanmaya hazır.” dedi.

“Bugünlerde gerek küresel salgının yarattığı aksaklıklar, gerek Avrupa pazarlarını muhafaza edebilmek için karbonsuzlaştırma ihtiyacı, gerekse Ukrayna’daki savaş nedeniyle, Türk sanayisi çok sayıda zorlukla mücadele ediyor.” diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bağlamda UNDP’nin önceliği Türk işletmelerinin dayanıklılıklarını artırmaları, dijital teknolojilerin getirilerinden yararlanmak üzere mümkün olduğunca hızlı biçimde harekete geçmeleri ve potansiyel bir tehdidi avantaja dönüştürmeleri için onlara yardım etmektir.”

DDX aracı, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu ve TÜBİTAK bünyesindeki Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından geliştirildi. Bu çalışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülmekte olan, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) teknoloji kullanımını artırmayı hedefleyen daha büyük bir projenin parçası. Yenilik Merkezi girişimine 8 milyon TL (540.000 ABD Doları) tutarındaki finansman, Hükümet Yatırım Programı ve Manisa OSB tarafından eşit oranlarda sağlanıyor.

UNDP ve Bakanlık ayrıca, Türkiye’de 8 büyük şehirde yer alan “model fabrikalar” ağının geliştirilmesi faaliyetinde de işbirliği yapıyor. Model fabrikalar, yalın üretim ve dijital teknolojiler alanında işletmelere uygulamalı eğitim ve danışmanlık sağlıyor. Bakanlık, önümüzdeki iki yılda 7 yeni model fabrika daha kurmayı planlıyor.