Yasadışı ahşap kullanımı ile ilgili AB düzenlemeleri sektörü etkilemeye başladı!

Kereste Yönetmeliği

Ahşap ve Ahşap Ürünler Yönetmeliği 2013, AB Kereste Yönetmeliği (EUTR) uygulanması olarak 3.Mart.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi, menşe ülkenin kuralları çerçevesinde yasadışı giriş olan kereste satışını yasaklayan mevzuatı onayladı. Buna ek olarak, şirketlere ‘durum tespiti’ adlı bir sistem ile sattıkları ahşabın tespiti için uygulamasının getirilmesi sektörü etkilemeye başladı.

 

Avrupa Parlamentosu’nun 995/2010 No’lu Yönetmeliği (AB) ve 20.Ekim.2010 Konseyi’nin piyasada kereste ve kereste ürünleri sunan işletmecilerin yükümlülüklerini belirleyen ve aynı zamanda (Yasadışı) Kereste Yönetmeliği sayaçları olarak bilinen üç temel yükümlülükleri ile kereste ve kereste ürünlerinin hasadını kontrol altına alıyor. Bu üç ana zorunluluk ile:

 

1.Yasadışı hasat edilmiş ve bu tür keresteden elde edilen ürünlerinin ilk kez AB piyasasına sürülmesi yasaklanmaktadır.

2. İlk kez AB pazarına ahşap ürünler sunan AB tüccarlarını ‘durum tespiti’ için egzersiz yapmasını gerektirir;

Bir kez piyasada yer aldı mı, kereste ve kereste ürünleri satılan ve / veya nihai tüketiciye ulaşmadan dönüştürülebilir. Tedarik zincirinin bu bölümü (yönetmelikte tüccarlar olarak anılacaktır) kereste ürünlerinin ekonomik operatörlerce izlenebilirliğini kolaylaştırmak için bir zorunluluk taşır.

3. Tedarikçilerin ve müşterilerinin kayıtları tutulacaktır.

 

Yönetmelik, AB Gümrük kod isimlendirme kullanarak Ek listelenen, geniş bir ahşap ürün yelpazesini kapsamaktadır. Yönetmeliğin uygulaması AB operatörleri, ahşap üretici ve Üye Devletler için de yeterli zamanı tanıyarak ve bu aradaki dönemde Komisyon tarafından daha ayrıntılı kuralların da kabul edilmesiyle birlikte 3 Mart 2013 tarihinde başladı.

“Durum tespiti” nedir?

‘Durum tespiti’ kavramının temelinde, operatörlerin AB pazarında, yasadışı hasat edilen ahşap, ya da yasadışı hasat edilmiş ahşap içeren kereste ürünlerini yerleştirme riskini en aza indirmek amacıyla oluşturulmuş bir risk yönetimi egzersiz taahhütü bulunmaktadır.

“Durum tespiti sistemi”nde üç temel unsur vardır:

  1. Bilgi: Operatörün, kereste ve kereste ürünleri, hasat edilen ülke, tür ve miktar, ulusal mevzuat ile tedarikçi ve uyum hakkında bilgilerin detaylarını açıklayan bilgilere erişimi olmalıdır.
  2. Risk değerlendirmesi: Operatör, yukarıda belirtilen bilgilere dayanarak ve Yönetmelikte belirtilen kriterler dikkate alınarak, tedarik zincirinde bulunan yasadışı kereste riskini değerlendirmelidir.
  3. Risk azaltma: Değerlendirmeyle ve ilgili ek bilgi ve doğrulama gerektiren tedarik zincirinde yasadışı kereste bir risk olduğunu gösterdiğinde, risk azaltılabilir.

Avrupa Komisyonu, 3.Haziran.2012 tarihinden itibaren, “durum tespiti sistemi” hakkında daha detaylı kuralları kabul etmeye başlamıştır.