Yeşil Ofis Nedir?

Yeşil Ofis, ofislerde uygulan bir tasarruf ve iyileştirme programıdır. WWF’in insanlığın doğal kaynaklar üzerindeki baskısını, Ekolojik Ayak İzi’ni, azaltmak için oluşturduğu stratejik yaklaşımının bir parçasıdır.

Program; karbon emisyonu başta olmak üzere enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve yaşam tarzının değiştirilmesi konusunda ofis çalışanlarında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Yeşil Ofis Programı, katılımcı şirketlerin ofis kaynaklarının sistematik bir şekilde değerlendirilerek ilgili tasarruf kriterlerinin belirlenmesine ve bu çerçevede ofislerin kendi çevre yönetim sistemini yaratmalarına olanak sağlıyor.

Yeşil Ofis, zamanımızın büyük kısmını geçirdiğimiz ofislerde bir yandan tüketiminizi azaltıp kurumunuzun doğa üzerindeki baskısını hafifletmenize bir yandan da tasarruf etmenize yardımcı olur. Bu programdan hem şirketiniz hem de doğa kârlı çıkar.

Yeşil Ofis Programı, ofis çalışanlarını çevre dostu tercihler yapmaları konusunda yüreklendirip, daha fazla tasarruf yapılması konusunda yönlendiriyor. Program, ofisler için bir tasarruf mekanizması oluşturup, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına bireysel katkıda bulunmasını sağlıyor.

Tüketiciler doğaya karşı daha duyarlı davranarak, doğaya saygılı ürünleri daha fazla tercih ediyor. Doğayı koruyarak farklılaşan şirketlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu amaçla hazırlanan Yeşil Ofis logosu ve diploması, kurumsal imaja katkıda bulunuyor, şirketlerin doğayı korumak için geliştirdikleri stratejilere değer katıyor.

Dünyanın En Büyük Ve Bağımsız Doğa Koruma Kuruluşu WWF‘nin iş yerlerinde çevreye daha duyarlı bir sistemin benimsenerek tasarruf ve iyileştirme programlarının uygulanmasını teşvik eden Yeşil Ofis Programı; katılımcı şirketlerin ofis kaynaklarının sistematik bir şekilde değerlendirilerek ilgili tasarruf kriterlerinin belirlenmesine ve bu çerçevede ofislerin kendi çevre yönetim sistemini yaratmalarına olanak sağlıyor.

İş yerlerinde gereksiz yere harcanan elektrik, geri dönüşüme atılmayan tonlarca kağıt aslında uzun vadede ekolojik olarak çevreye zarar veriyor. Oysa alınabilecek ufak önlemlerle hem şirketin bütçesine katkı sağlayabilir, hem de çevreye daha duyarlı bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz.

Yeşil Ofis Nasıl Olunur?

Yeşil Ofis Programı için iş yerinde gerçekleştirebileceğiniz çevreci uygulamaları bir araya topladık.

1. Ofislerin özellikle kontrolsüz israf ettiği materyallerden biri ise kağıtlar. Kağıtlar konusunda daha hassas davranmalı gerektiğinde iki taraflı kullanmaya çalışmalı ve çöp yerine geri dönüşüm kutularını kullanmalısınız.

2. Güneş gibi doğal bir ışık kaynağını göz ardı ederek pencerelerin ardına gizlenmeyin. Yapay ışıklandırmaları elinizden geldiğince azaltarak doğal ışıktan yararlanmaya çalışın.

3. Pencerenin açık olduğu vakitlerde klimayı çalıştırmayın. Pencerenin açıklığı nedeniyle serinletici etkisini kaybeden klimayı gereksiz yere kullanıyor olursunuz.

4. Kullanılabilecek alanlarda harekete duyarlı ışıklandırma sistemlerini tercih edin. Böylece kullanılmayan alanlarda harcanan enerji tüketiminde %30 civarında bir düşüş yaşanacaktır.

5. Post-it, not defterleri gibi elin altında bulunan ofis materyalleri farkında olunmadan gereksiz yere kullanılıyor. Küçük olmasından dolayı dikkat edilmemesine rağmen daha fazla israf gözleniyor. Bu nedenle kağıt harcamalarınızı elinizden geldiğince doğru bir şekilde kullanın.

6. Geri dönüşümlü kağıtlara baskı yapabilen yazıcıları tercih etmeye özen gösterin.

7. Günün çoğunluğunu ofis dışında geçirecekseniz, ofisten çıkmadan önce bilgisayarınızı kapatın.

8. Geri dönüşümlü veya FSC sertifikalı kağıt kullanın.

9. Atıkları ayırmak için ayrı kutular ayarlayın. Kağıt, plastik, cam ve tehlikeli madde gibi atıklar için ayrı kutular kullanarak geri dönüşüm sürecine katkıda bulunmuş olursunuz.

10. Plazalarda bulunan yüksek voltlu aydınlatmaların armatür cinsini ve yerini değiştirerek elektrikte tasarruf edebilirsiniz.

Yeşil Ofis Sertifikası/Diploması Nasıl Alınır?

WWF tarafından şirketlerin çevreye duyarlı bir sistemle yönetilebilmesini sağlamak adına teşvik edilen Yeşil Ofis Programı, iş yerlerine daha fazla tasarruf yapılması konusunda yardımcı oluyor.

İşte Yeşil Ofis Diplomasını almak için gerekli adımlar.

1. WWF Türkiye ile Yeşil Ofis sözleşmesi imzalanır.

2. Şirketin ilgili departmanlarından Yeşil Ofis ekibi kurulur, WWF Türkiye’ye bildirilir.

3. Değerlendirme Formu doldurulur.

4. İyileştirme yapılacak alanlar belirlenir ve rakamsal hedefler konur. Hedeflere ulaşmak için gereken aksiyonları belirleyen Çevre Yönetim Sistemi oluşturulur.

5. Ofis için bir Yeşil Ofis kick-off’u yapılır, WWF Türkiye sunum yapar.

6. Çalışanların konuyu sahiplenmesi için şirket tarafından iç iletişim faaliyetleri yürütülür.

7. Üç ayda bir hedeflerle ve ilerlemeyle ilgili WWF Türkiye’ye raporlama yapılır.

8. Bir yılın sonunda ofis denetimi geçirildikten sonra hedeflere ulaşıldığı takdirde Yeşil Ofis Diploması alınır.

9. Yeşil Ofis logosu belirli kurallar çerçevesinde kullanılabilir ve Yeşil Ofis olmanın iletişimi yapılabilir.

10. Yeni yılın hedeflerini belirlemek üzere WWF Türkiye ile bir araya gelinir.

ISO 14001

Çevre konusundaki duyarlılık, ABD ve Avrupa’da başlamış ve son yıllarda diğer ülkelerde hızla yayılmıştır.

Proseslerin tasarım ve değerlendirmelerinde çevre faktörünün göz önüne alınması iki ana nedene dayanır:

Firmanın yerleşik olduğu yörenin toplumsal duyarlılığı ile merkezi ve yerel yönetimlerin yaptırımları,

Firmanın bulunduğu ülkenin ekonomik-politik yaptırımları.

İlk neden, kalıcı gelişmenin ancak doğal kaynakların akılcı kullanımı ve atıkların çevre kirlenmesini azaltacak şekilde değerlendirilmesi yoluyla sağlanabileceği görüşüne dayanmaktadır.

İkinci neden ise, ekonomik ve politik boyutları içermesi sebebiyle, farklılık göstermektedir. Yaptırımların kaynağı siyasi ve ekonomik örgütler de olabilmektedir (Avrupa Topluluğu gibi).

Merkezi ve yerel yönetimlerin çevreye ilişkin düzenlemeleri kalite yönetim sistemleri üzerinde dolaylı bir etkiye sahipken, çevre yönetim sistemleri üzerinde doğrudan etkilidir. Sonuçta çevre yönetim sistemlerinin, farklı ülkelerdeki uygulamaları değişiklikler gösterebilmektedir.

ISO 14001:2015 standartı, çevre yönetim sistemlerinin standardizasyonunu temin etmek üzere oluşturulmuştur. Önemi artmakta olan bir diğer çevre standardı ise EMAS’ tır. (The European Eco Management and Audit Scheme).

ISO 14001:2015 standardı, yayımlanması ile birlikte, yerel yönetimlerden veya önemli müşteriler tarafından talep edilir duruma gelmiştir.