YONGA LEVHA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI SAYIN AHMET KAHRAMAN 2013 YILINI DEĞERLENDİRDİ

AHMET KAHRAMAN, YONGA LEVHA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI / GENTAŞ ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“2013 Yılı sektörümüz açısından, daha önceleri de ifade ettiğim gibi durgun geçti. Özellikle Avrupalı rakiplerimiz, hem kendi pazarlarındaki daralmalar, hem de dünya pazarlarındaki yaşanan sıkıntılar nedeniyle Türkiye pazarına ve bizim ihracat pazarlarımıza yöneldiler. Hammadde fiyatlarındaki avantajlarını da kullanıp fiyatlarını aşağılara çektiler. 2013 yılında özellikle lif levha ve laminat parke satışları açısından, Avrupa ülkelerinin ithalat baskısı altında geçirdik. Kapasite daralmaları oldu, ithalat baskısı ile verdiğimiz mücadele yüzünden iç piyasada pazar kaybına uğradık, vadeler alabildiğine uzadı, uzun vadeler yüzünden sektörümüz adeta finans kurumu haline geldi… Esasen uzun vadeli satışların mallarımızı pazarlayan bayii ve tüccar esnafına da büyük rizikolar getirdiğini kabul etmeliyiz. Zira uzun vadeler, alacakların sağlıklı tahsil edilebilmesini oldukça zorlaştırıyor ve kimseye fayda sağlamayan bu koşulların, 2014 yılında biraz olsun düzelmesi temennimizdir.

Bizim sektörümüz büyüyen kapasiteler nedeniyle, sadece ihracat yaparak normalleşip rahatlayabilecektir. İran pazarındaki olumlu gelişmeler bizleri umutlandırıyor. İran,  ABD ve Batı ülkeleri arasında daha ılımlı ve yapıcı diyalog durumu, bize de olumlu yansıyacak diye düşünüyoruz.

İran, Irak ve Azerbeycan pazarları bizlere 2014 yılı için ümit vermektedir. Eğer hammadde temin koşullarımız uluslararası rekabete uygun hale getirilirse, iç piyasa ve ihracat açısından sektörümüz 2014 yılına daha ümitli girecektir.

Tek tedarikçimiz olan Orman Genel Müdürlüğü’nün önündeki yapısal ve siyasi engellerin kaldırılması son derece önemlidir. Ülkemiz, orman varlığının üretim ve tüketim dengesini koruyarak milli ekonomiye katkı ve fayda sağlayacak şekilde kullanabilmelidir.

Orman varlığına sahip olan dünya ülkeleri, kişi başına düşen gelir seviyelerini orman ve ağaç sektörünü doğru biçimde  kullanıp, daha yukarı seviyelere çekmeyi başarıyorlar. Finlandiya, İsveç, Avusturya, Kanada gibi ülkeler bunun en güzel örnekleridir.

Orman Genel Müdürlüğümüzün önümüzdeki yıllarda uygulamaya koyacağı dikili kesim ve plantasyon ormancılığı, sanayimizin önünü açacak çalışmalardır. Eskimiş, geçerliliğini yitirmiş orman kanununun, bugünün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi şarttır.

Siyasetçilerimizden bu durumu görüp faaliyete geçmesini önemle bekliyoruz.”

Yonga