Çalışanlar Uzaktan ve Hibrit Çalışmayı Sevdi: “Hibrit ve Uzaktan Çalışma Modelinde Geri Dönüş Yok”

Pandemi döneminde sık kullanılan tabirle, yeni normal çalışma düzenimiz uzaktan ve hibrit çalışma modeli oldu. İnsan kaynakları endüstrisinde lider bir güç olan Gi Group Holding’in global markası Grafton’un hazırladığı rapora göre; Uzaktan ve hibrit çalışma, iş arayanlar ve çalışanlar için çok önemli bir etken ve artık geri dönüşü olmayan bir trend. Raporu değerlendiren Grafton Direktörü Sancar Tok, İK liderlerinin %95’inin pandemi sonrasında çalışanlarının en azından bir kısmının uzaktan çalışmaya devam edebileceği konusunda hemfikir olduğuna dikkat çekti. Tok, Grafton’un yeni raporunun yetenek açığında rekabetçi kalmak isteyen şirketlere rehberlik edeceğinin altını çizdi.

 

Yeni çalışma biçimleri, çalışanlar için temel bir ölçü ve şirketlerin yetenekleri elde tutma ve cezbetme açısından önemli bir faktör haline geldi. Grafton tarafından hazırlanan Uzaktan ve Hibrit Çalışma ile ilgili hazırlanan yeni rapor, yetenek açığında rekabetçi kalmak isteyen şirketler için 4 temel faktörü ortaya koydu. Bu faktörleri, ‘Doğru araçları ve koşulları sunmak’, ‘Yöneticilerin desteklenmesi’, ‘Entegrasyon’ ve ‘Esneklik’ olarak sıralayan Grafton Direktörü Sancar Tok, “Günümüzde şirketlerin pazardaki rekabet gücü insanlara ve onların becerilerine dayanıyor. Şirketler artık bu konuda daha bilinçli. Aslında, iş birimleri ve İK arasında sürekli bir diyalog içinde yetenekleri çekme ve tutundurma stratejileri geliştiriyorlar. Yapılan araştırmalara göre; İK liderlerinin %95’i pandemi sonrasında çalışanlarının en azından bir kısmının uzaktan çalışmaya devam edebileceği konusunda hemfikir. Uzaktan ve hibrit çalışma, günümüzde iş arayanlar ve çalışanlar için çok önemli bir etken haline geldi ve geri dönüşü olmayacak bir trend olarak görünüyor. Grafton olarak bizler de bu teknik incelemeyle ve piyasadan elde ettiğimiz iç görüler ile, şirketlerin değişim süreçlerine yardımcı olmaya kararlıyız.” dedi.

Grafton’un yeni raporunda yeni çalışma düzeninin neden kalıcı olacağına dair dikkat çekici tespitler var:

 

· Yöneticilerin %63’ü ve çalışanların %74’ü genel olarak olumlu bir uzaktan çalışma deneyimine sahipler.

· Yeni modelin işyerlerindeki sirkülasyonu doğrudan etkilediği ve uzaktan çalışma modeline geçişin, çalışan devrini %12 oranında azalttığı görülüyor.

· Yapılan araştırmaları şirketlerin %89’unun esnek çalışma konusunda önlemler uyguladığını gösteriyor.

· Çalışanların %54’ünün daha fazla esneklik sunan bir iş bulmaları halinde işlerini değiştireceklerini söylemesi şirketlerin esnek çalışma önlemleri alarak doğru strateji uyguladıklarına işaret ediyor.

· Öte yandan LinkedIn’in verilerine göre; Şubat 2022’de yayınlanan uzaktan iş ilanlarının, tüm iş ilanlarının %20’sinden bile daha azken, yapılan tüm başvuruların %50’sini oluşturması değişimin neden kalıcı olduğunun altını çiziyor.

 

Grafton’un raporunda yer alan analizlerin, yeni çalışma yöntemlerini uygulayan kuruluşların daha büyük bir yetenek havuzuna erişim sağlayarak işe alım performanslarını iyileştirdiğini belirten Tok, işverenler açısından %32 maliyet tasarrufu, %34 daha iyi iş-yaşam dengesine bağlı olarak çalışanı elinde tutma oranı, %46 esneklik, %41 İşe gidip gelme – ulaşım sürelerinde azalma ve %30 verimlilik artışı gibi önemli faydalar sağladığını söyledi. Grafton Direktörü Sancar Tok, yeni modelin şirketlerin yetenekleri çekme ve tutundurmaları üzerinde de etkileri olduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti: Yakın tarihli bir araştırmaya göre, çalışanların %54’ü daha güçlü esneklik sunan bir fırsat bulursa işlerini değiştirebileceklerini söylüyorlar. Ve veriler, uzaktan çalışma kullanımının çalışan devrini %12 oranında azalttığını gösteriyor.”

Raporun, Uzaktan ve Hibrit Çalışma Modelini adayların ve çalışanların bakış açısından da değerlendirdiğini ifade eden Grafton Direktörü Sancar Tok, “Grafton tarafından tanımlanan üç makro fayda bulunuyor. Bunlar: ‘İş-yaşam dengesi’, ‘Güven oluşturma’ ve ‘Daha geniş bir fırsat havuzu”. Uzaktan çalışma çalışanların iş ve özel yaşamlarını dengelemeleri açısından daha iyi bir fırsat sunuyor, bu da genel olarak daha mutlu ve üretken çalışanlar kazanmamıza sebep oluyor. Uzaktan ve daha esnek çalışma koşulları, “herhangi bir yerden” çalışma fırsatları, adayların kariyer hedeflerini ve tutkularını karşılarken, başka şehirlerde, hatta ülkelerde bulunan şirketlerde kendileri için doğru işleri bulmalarına olanak tanıyor.” şeklinde konuştu.

2022 yılında 25 ülke genelinde yapılan OECD anketi, yöneticilerin yaklaşık %63’ünün ve çalışanların %74’ünün COVID-19 sırasında uzaktan çalışma deneyimlerini genel olarak olumlu değerlendirdiklerini ve çoğunun gelecekte de uzaktan çalışmaya devam etmek istediğini gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki Grafton danışmanları da, birçok kuruluşun uzaktan ve hibrit bir çalışma yapısına geçtiğini ve geçmekte olduğunu teyid ediyor.

Beyaz yakalıların uzaktan veya hibrit olarak başarılı bir şekilde çalışmaya en elverişli konumda olduğu ilk beş alan: Finans / Sigorta: %86, Yönetim: %78, IT / Telco: %75, Toptan Ticaret: %52 ve Gayrimenkul: %44 olarak sıralanıyor. Bu dönüşüm özellikle finans, perakende / e-ticaret, hizmet, BT, ticari hizmetler, medya ve eğitim gibi radikal değişimlerden geçen temel sektörler için geçerli oldu. Ayrıca, idari işler, müşteri hizmetleri, satış, BT, finans ve muhasebe, işe alım başta olmak üzere İK’nın diğer fonksiyonları gibi çeşitli rollerde de daha fazla esnekliğe geçilerek büyük bir değişim yaşandı. Üretime dayalı sektörlerde faaliyet gösterenler gibi, bu yeni çalışma biçimine işin doğası gereği, tamamen geçiş yapamayan bazı şirketlerin de olduğu gerçek olmakla birlikte, bu senaryoda dahi birçok Grafton müşterisi ofise yarı zamanlı olarak gitmeyi (belki haftada 2 veya 3 gün) ve hatta bazen ofis alanının nasıl olması gerektiğini (örneğin daha küçük ofis gibi) düşünüyor.