İsveçli şirketlerden Türkiye istihdamına 61 bin kişiden fazla katkı

İsveçli firmalar Türk ekonomisine son 5 yılda 47.3 Milyar TL’lik katma değer sağladı

“İsveçli firmaların Türkiye’de yarattıkları değer” raporu, Türkiye’deki İsveçli firmaların Türk ekonomisine son 5 yılda 47.3 Milyar TL’lik katma değer yarattıklarını ortaya koydu. Rapor, İsveçli şirketlerin 2018 yılı itibariyle Türkiye’deki istihdama 61 bin kişiden fazla katkı sağladıklarını belirtiyor.  Türkiye’deki İsveçli firmalarda yalnızca Ar-Ge departmanlarında çalışanların sayısı ise 1.000’i aştı.

‘İsveçli firmaların Türkiye’de yarattıkları değer’ raporu son 5 yılda Türkiye’deki İsveçli şirketlerin 47.3 Milyar TL’lik katma değer yarattıklarını ortaya koyuyor. Rapor, 2018 yılı itibariyle araştırmada yer alan İsveçli şirketlerin Türkiye’deki istihdama 61 bin kişiden fazla katkı sağladığını belirtiyor. Türkiye ile İsveç arasındaki ticari ilişkilerin Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yaşamına sunduğu katkıları ele alan rapor; İsveç Büyükelçiliği, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, İsveç Ticaret ve Yatırım Konseyi Business Sweden ve Türkiye’deki İsveç Ticaret Odası’ndan oluşan ‘Team Sweden’ tarafından hazırlandı.

 

İsveç menşeli 125’ten fazla şirket Türkiye’de faaliyet gösterirken, 400’den fazla İsveçli şirket de distribütörler ve acenteler kanalıyla çalışmalarına devam ediyor. Aralarında Türkiye’de 120 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren Ericsson’la beraber Autoliv, H&M, IKEA, Lindex, Sandvik ve Securitas  gibi global liderlerin de bulunduğu firmaların pek çoğu, Türkiye’yi satış ve ihracat merkezi olarak kullanarak, Pakistan ve Hindistan gibi çeşitli Asya ülkeleri, Orta Doğu ve Afrika bölgelerini Türkiye’den yönetiyor.

 

Gayrisafi Katma Değer’de %13,5 artış

Rapora ilişkin detayların paylaşıldığı toplantıda bir konuşma yapan İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, günümüzde İsveç’in Türkiye, Türkiye’nin de İsveç için ihracat yapılan ülkeler arasında 20’nci sırada olduğunu, aynı zamanda Türkiye’deki İsveçli şirketlerin 2014-2018 yılları arasında Gayrisafi Katma Değer’e (GSKD) sağladıkları katkının her yıl ortalama yüzde 7 arttığını söyledi. Ericson, 2019 yılında gelen yeni İsveç yatırımları sayesinde bu oranın yıllık yüzde 13,5 oranında artış göstermesini beklediklerini kaydetti.

 

2018 yılında Türkiye ile İsveç arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 3.1 Milyar doları bulduğunu da ifade eden Ericson, “İsveç ile Türkiye arasındaki politik ve ticari ilişkiler, 17’nci yüzyıla uzanıyor. Yüzyıllardır devam eden ikili ilişkilerimiz sayesinde Türkiye’deki İsveç şirketleri, yeni fabrikalara yatırım yaptı, Ar-Ge tesisleri kurdu, yerli Türk şirketleri satın aldı, ortaklıklar yaptı, ihracata katkıda bulundu ve binlerce iş fırsatı yarattı. İsveçli firmalar halen, Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Dolayısıyla İsveç ve Türkiye arasındaki ilişkileri, ticaret hacmi rakamlarının çok daha ötesinde görüyoruz. İsveçli firmaların Türkiye’de yarattıkları değer raporuyla ekonomik verilerin de ötesine geçerek, firmalarımızın Türkiye’ye sağladığı gayrisafi katma değeri ortaya koymaya çalıştık” dedi.

 

Sadece 2019’da beklenen katma değer 12.6 Milyar TL

İsveç Ticaret Ataşesi Edin Erkocevicise sunumunda raporun detaylarına ilişkin bilgiler verdi. Erkocevic, “Araştırmamıza bilgi veren şirketler, 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık periyodda Türkiye’nin Gayrisafi Katma Değeri’ne 47.31 Milyar TL’lik katkıda bulundu. 2019 yılı sonunda bu katkı şirket başına ortalama 252 Milyon TL olarak gerçekleşirken, yıllık toplam değer de 12.6 Milyar TL’ye ulaştı” dedi.

 

Son 5 yılda İsveçli şirketlerin çalışan sayısı yüzde 36 arttı

Erkocevic, raporda yer alan istihdam rakamlarına ilişkinse şunları söyledi: “Araştırmaya katılan firmaların 2018 yılında doğrudan istihdam rakamları 28 bin kişiyi aştı. İsveç şirketleri direkt, dolaylı ve ikincil istihdam yolları ile de istihdama katkıda bulunuyorlar. İsveçli şirketlerin çalışan sayısı 5 yıllık periyodda yüzde 36 oranında büyüdü. İstihdam katkısı 2018’de 61 bin 900 kişiye ulaştı.”

 

1.000’den fazla Ar-Ge çalışanı

İsveç menşeli şirketlerin Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmalarına ilişkin de bilgiler veren Erkocevic, bu alandaki istihdam rakamlarına ilişkin olarak ise “İsveçli şirketler bünyesinde bugün yalnızca Ar-Ge departmanlarında 1.000’den fazla profesyonel çalışıyor. Buna ek olarak Türkiye’deki İsveç şirketlerinde, Ar-Ge çalışanlarının sayısında yüzde 18’lik artış gözleniyor.  İsveçli şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği destek de kadın yönetici istihdamında kendini gösteriyor. İsveçli firmalarda yöneticilerin neredeyse üçte biri kadın.  İsveçli şirketler Türkiye’deki faaliyetlerinde global sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak hareket ediyor. Çok sayıda İsveçli firma Türkiye’de temiz çevre teknolojileri alanında üretim yapıyor ve bu sayede Türkiye’nin inovasyon ekosistemine katkıda bulunuyor” dedi.

 

Rapora göre, 2018 yılında Türkiye ile İsveç arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 3.1 Milyar doları buldu. Bu rakamın 1.4 Milyarı Türkiye’den İsveç’e yapılan ihracatı, 1.7 Milyar doları ise İsveç’ten Türkiye’ye yapılan ithalatı oluşturuyor. Araştırmaya katılan firmalar arasındaki en büyük 5 ihracatçı ise, 5 yıllık periyodda Türkiye’den 4.2 Milyar ABD doları ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı içinde de birçok İsveçli firma bulunuyor.

 

İsveçli firmaların Türkiye’de yarattıkları değer’ raporu kapsamında sürdürülebilirlik, çevre, insan hakları, eğitim ve sosyal sorumluluk gibi konularda gerçekleştirilen çalışmalar da aktarılırken, İsveç menşeli firmaların gerçekleştirdiği projelere ilişkin olarak örnekler de sunuldu.

 

Metodoloji:

Araştırma, katılımcı şirketlerin 2014-2019 yılları arasındaki faaliyetlerine ilişkin paylaştıkları bilgilere dayanıyor. Raporda, İsveçli firmaların sağladığı katma değeri belirlemek için Nobel Ödüllü ekonomi profesörü Wassily Leontief’in “Girdi-Çıktı Modeli kullanıldı. Bu metodoloji ile sektörler arasındaki bağlantılara dayanarak, araştırmadaki İsveç şirketlerinin Türkiye ekonomisine doğrudan, dolaylı ya da ikincil etkilerinin değeri ölçüldü.

İsveç Başkonsolosluğu hakkında:

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, İsveç ve İsveç hükümetini Türkiye’de temsil ederken bir yandan da İsveç’in tanıtımını yapan bir devlet kuruluşudur. Kurum, Türkiye ve İsveç arasındaki işbirliğini geliştirmek, iki ülke arasındaki ortak çıkarlar ve değerleri tanıtmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

 

Business Sweden hakkında:

1990 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Business Sweden, uluslararası pazarlarda faaliyet göstermek ya da mevcut operasyonlarını genişletmek isteyen İsveçli firmalara ve İsveç’e yatırım yapmak isteyen uluslararası firmalara hizmet sunmak üzere yapılanmış bir yarı-devlet kurumudur.

 

İsveç Büyükelçiliği Hakkında

İsveç Büyükelçiliği Türkiye’de İsveç’i ve İsveç Devleti’ni temsil etmektedir ve İsveç ile Türk hükümetleri arasındaki resmi bağlantı noktasıdır. Büyükelçiliğin görevi, Türkiye ve Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar nezdinde İsveç menfaatlerini temsil etmek, izlemek ve geliştirmektir. Büyükelçiliğin önceliklerinden biri de, İsveç şirketlerine İsveç ihracatını destekleyici hizmet sunmak ve İsveç’e yabancı yatırımları teşvik ederek, İsveç’in ekonomik çıkarlarını korumaktır.

İsveç Ticaret Odası Hakkında

Türkiye’deki İsveç Ticaret Odası, Türkiye’de İsveç ile ticaret yapan Türk ve İsveçli iş insanları tarafından kurulmuştur. İsveç endüstrisi ve teknik bilgi birikimi tüm dünyada bilinirken, son 50 yıldır Türkiye’de güçlü bir şekilde temsil edilmektedir.