Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı 2017 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 28,12 arttı.

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) 2017 Aralık ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 14,03 kurulan kooperatif sayısında yüzde 8,33 oranında azaldı, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 28,12 oranında artış oldu.

Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 78,16 kapanan kooperatif sayısı yüzde 52,58 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,09 oranında arttı. Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,89 arttı. 2017 yılı Aralık ayında, 2016 yılı Aralık ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 22,89, kurulan kooperatif sayısında yüzde 14,93 oranında artış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 25,14 oranında azaldı.

2017 yılı Aralık ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 16,27 arttı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 9,20 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 21,51 oranında azaldı.

2017 yılında kurulan şirket sayısı, 2016 yılına göre yüzde 14,38 arttı. 2017 yılında geçen yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 14,38 kurulan kooperatif sayısı yüzde 18,29 kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 5,41 oranında arttı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 22,46 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,14 kapanan kooperatif sayısı yüzde 8,22 oranında azaldı. 2017 Aralık ayında Sinop ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2017 yılı Aralık ayında kurulan toplam 5 bin 998 şirket ve kooperatifin yüzde 81,63’ü limited şirket, yüzde 17,09’u anonim şirket, yüzde 1,28’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,18’i İstanbul, yüzde 11,17’si Ankara, yüzde 6,04’ü İzmir’de kuruldu. Bu ay Sinop ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2017 Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 14,64 oranında azaldı. 2017 yılında toplam 73 bin 738 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 60 bin 32 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 32,29’unu 12 bin 825 anonim şirket ise yüzde 67,71’ini oluşturdu. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre yüzde 14,64 oranında azaldı.

2017 Aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 12’si ticaret, 937’si inşaat ve 775’i imalat sektöründe kurulurken, bin 506 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2017 Aralık ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 2 bin 12’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 937’si inşaat, 775’i imalat sektöründe oldu. 2017 Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 506’sı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 785’i inşaat, 563’ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 688’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 353’ü inşaat, 278’i imalat sektöründe gerçekleirken, bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 695’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 316’sı inşaat, 142’si ulaştırma ve depolama sektöründe oldu.

2017 Aralık ayında kurulan 77 kooperatifin 41’i konut yapı kooperatifi, 9’u tarımsal kalkınma kooperatifi 5’er adet olmak üzere motorlu taşıyıcılar kooperatifi, toplu işyeri yapı kooperatifi ile üretim ve pazarlama kooperatifi olarak kuruldu. 2017 yılında kurulan 912 kooperatifin 418’i konut yapı kooperatifi, 116’sı tarımsal kalkınma kooperatifi, 87’si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2017 Aralık ayında 717 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2017 Aralık ayında kurulan 717 yabancı ortak sermayeli şirketin 376’sı Türkiye, 95’i Suriye, 55’i Suudi Arabistan ortaklı oldu.

2017 yılında; kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 6 bin 731 olurken, bu şirketlerin 2 bin 808’i Türkiye, bin 202’si Suriye, 508’i Suudi Arabistan ortaklı oldu. Kurulan 6 bin 731 yabancı ortak sermayeli şirketin 964’ü anonim, 5.767’si limited şirket oldu. Bu şirketlerin 823’ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 607’si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 426’sı gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 55,03’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.