Miraç ne demek? Miraç Kandili namazı ne zaman kılınır?

Her yıl farklı tarihler arasında idrak edilen Miraç Kandili, bu yıl 13 Nisan Cuma gününe geliyor. Dini takvim içerisinde anlam ve önemi büyük olan Miraç Kandili ile ilgili merak edilen pek çok konu var. Bunlar arasında Miraç kelimesinin anlamı ve kandil namazı da yer alıyor. Peki Miraç ne demek? Miraç Kandili namazı ne zaman kılınır?

Miraç Kandili, anlamı ile sorgulanmaya devam ediliyor. Peygamber Efendimiz S.A.V’in Mescid-i Aksa’dan göğe yükselip Yüce Allah’tan vahiy alması anlamına gelen Miraç Kandili, Allah’a ortak koşmayacak kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve bunun sonunda cennete gireceklerinin de bir müjdesi olarak bilinmektedir. Peki, Miraç Kandili nedir ve ne zaman idrak edilir? Miraç Kandili namazında nasıl ibadet edilir ve namazı nasıl kılınır? İşte, bu mübarek gün hakkında merak edilen bazı detaylar.

MİRAÇ KANDİLİ’NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Mekke’de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Tâlib’i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice’yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa’yı huzuruna kabul ederek İsrâ ve Mirâç ile şereflendirdi.

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ’dan göklere yükselip Yüce Allah’tan vahiy almasıdır. Miracın hediyesi, Allah’a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

Mirâç, Cenab-ı Hak’tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O’na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

AMENERRASÜLÜ DUASI NASIL OKUNUR?

Bakara suresinin son iki ayeti olan Âmenerrasulü’nün okunuşu;

Bismillahirrahmânirrahîm.

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.

La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Duanın Türkçe meali;

Peygamber, Rabb’inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü’minler de, her biri “Allah’a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye” iman getirdiler ve şöyle dediler: semi’na ve eta’na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.

Allah kimseye vüs’unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.

Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin, rivayet edilene göre “Aklı başında hiçbir adam görmedik ki Bakara Suresi’nin son iki ayetini okumadan uyusun.” sözleri bu duanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLİR?

Miraç Kandili bu yıl, 13 Nisan Cuma günü ve gecesi ihya edilecektir. Hasretle beklenen bu mübarek gece ibadetlerle geçirilecektir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Miraç Kandili Gecesi’nde kılınması gereken namazın net bir tarifi bulunmasa da 12 rek’at nafile namaz, “Hacet Namazı” kılınır. Bu namazın sevabı ve fazileti pek büyüktür.

Bu namaz, ikişer rek’at kılınır. Yani iki rek’atta bir selâm verilerek kılınır.

Her rek’atta 1 kere “Fâtiha Sûresi” okunup âmin denir. Ve on kere “İhlâs Sûresi” (Kulhüvallâhü ehad) okunur.

12 rek’at namazın bütün rek’atları bu şekilde (yani 1 Fâtiha, on İhlâs okunarak) kılınır.

Ve iki rek’atta bir selâm verilir. Namaza niyeti şöyle yapabilir.

“Niyyet ettim, Allah rızâsı için Mirâç Gecesi’nde nafile namazı kılmaya.” diyerek niyet edilir.

Namaz bittikten sonra “Fâtiha Sûresi” 7 defa duâ niyyetiyle besmele çekilerek yani besmele ile okunur.

Sonra, yüz defa şu teşbih okunur;

Sübhânâllâhi velhamdü lillâhi vela ilahe illallâ-hü Vallâhü Ekber, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azîym” okunur.

Ve sonra yüz defa da:

Estağfirullâh el-azîyme ve etübü ileyh, diyerek istiğfar duâsı okunur.

Ve sonra 100 defa da:

“Allâhümme salli ve sellim ve bârik ala seyyidinâ Muhammed”in ve alâ âli seyyidina Muhammed.” diyerek Salevât-i Şerife getirilir.

Bundan sonra ellerini dergâh-ı Ulûhiyyete kaldırıp Cenâb-ı Hakk’a duâ ve niyaz edilir.