Net döviz pozisyon açığı Ekim’de 211 milyar dolar arttı

Merkez Bankası Ekim ayı değerlerine göre, net döviz pozisyon açığı 211 milyar 932 milyon dolar olarak gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ekim ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; Ekim 2017 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Eylül 2017 değerlerine göre varlıklar 1 milyar 986 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 264 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyon açığı ise 211 milyar 932 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Eylül 2017 dönemine göre 1 milyar 278 milyon dolar arttı.

Ekim 2017 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 679 milyon dolar, 175 milyon dolar ve 1 milyar 134 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 986 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 872 milyon dolar, 1 milyar 726 milyon dolar ve 666 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 264 milyon dolar oldu

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ekim 2017 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli kredilerin Eylül 2017 dönemine göre 622 milyon dolar, uzun vadeli olanların ise 250 milyon dolar arttığı görüldü. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 34 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 359 milyon dolar arttı.

Ekim 2017 döneminde kısa vadeli varlıklar 93 milyar 970 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 86 milyar 536 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 7 milyar 434 milyon dolar gerçekleşerek Eylül 2017 dönemine göre 155 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde oldu.