QUEBEC WOOD EXPORT BUREAU

Quebec Ağaç İhracat Bürosu (QWEB), 1996 yılında Quebec’te odun ürünleri ihracat pazarlarını geliştirmek, bu ürünlerin pazarlara erişimini sağlamak ve ahşabın tüm pazarlarda kullanımını teşvik etmek olan misyonuyla kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. bölgesel, il ve ulusal olarak. QWEB, beş farklı grupta yaklaşık 125 ihracat şirketine sahiptir: yumuşak kereste ve katma değerli yumuşak ağaç; parke kereste ve katma değer parke; tahta döşeme; ahşap yapı; ve odun peletleri.

Pazar geliştirme ve pazara giriş ile ilgili hedeflerine ulaşmak için, her grup için çalışan yöneticilerin yanı sıra, QWEB ayrıca dört yurtdışı ofisinde uzmanlara sahiptir: Birleşik Krallık (Farnborough Hants), Fransa (Toulouse), Çin (Şanghay) ve Japonya (Tokyo) .

Son olarak, birkaç yıldır, QWEB, ahşap malzemenin iklim değişikliğiyle mücadelede somut bir yol olduğu düşünülen birkaç büyük uluslararası müzakere masasında aktif olarak yer almaktadır. Bu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Sürdürülebilir Binalar ve İklim Girişimi örneğidir.

979, avenue de Bourgogne 
Office 540 
Québec (Québec)
G1W 2L4 
CANADATelephone: 1 418 650-6385
Fax: 1 418 650-9011
info@quebecwoodexport.com

www.quebecwoodexport.com