AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak’ın 2017 Değerlendirmesi

  • Kısaca derneğinizi tanıyabilir miyiz?

6 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da kurulan çok genç bir derneğiz. Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD), sektörün birlikteliğini sağlamak,  projeler üretmek ve sektörü güvenilir istatistikler ile tanımlayarak ortaya koymak amacıyla yola çıktı. Üretici, ihracatçı ve ithalatçılardan oluşan; sektörün tüm paydaşlarını tek bir çatı altında toplayarak bugün sektörün tek temsilcisi olma misyonunu üstlenen AİMSAD, Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda önemli yol haritaları teşkil eden Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’ni ve Makine Sektörü Strateji Belgesi’ni kılavuz edinerek öncelikli olarak bu belgeler ile uyumlu çalışmalar yapmayı ve ülke için katma değer yaratmayı ilke edinmiştir.  Ağaç işleme makineleri imalatı ile iştigal eden firmalar tarafından İstanbul merkezli olarak kurulmasına karşın, Türkiye genelindeki tüm ilgili makine ve yan sanayi firmalarını çatısı altında birleştiren AİMSAD, 30 yıldır düzenlenen Ağaç İşleme Makineleri ve Yan Sanayi Fuarı’nın tam bir ihtisas fuarı haline getirilmesine yönelik olarak REED TÜYAP ile bir işbirliği anlaşmasına imza atmıştır. AİMSAD’ın gelecek dönem projeleri arasında, sektörün tanıtımını ve derneğe üye sayısını artırmak, Mesleki Teknik Beceri Geliştirme Merkezi ve Mesleki Sertifikasyon Merkezi projelerini hayata geçirmek gibi birçok çalışma yer almaktadır.

  • 2017 yılını sektör açısından değerlendirir misiniz? 

2017 sektörümüz açısından oldukça başarılı geçti. Ağaç İşleme Makineleri Yan Sanayi Sektörü olarak bu yıl ihracatta çok ciddi bir artış kaydettik. İthalatta da düşüş yaşanıyor. 2017’nin ilk 10 aylık verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre üretimde yüzde 4 oranında büyüme kaydederek 169 milyon dolar rakamına ulaştık. 2017’nin ilk 10 aylık verilerine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 19 artışla 67 milyon dolara ulaştı. İthalatımız ise 2017’nin ilk 10 aylık döneminde yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 düşerek 47 milyon dolara geriledi.

  • 2017 yılı sonu tahminleriniz nelerdir?

Türkiye mobilya sektörünün makine ihtiyacına cevap vermekte itici güç olan ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörü başarı grafiğini her yıl bir üst banda çıkarıyor. Bu ihracat artışı bizim sektörümüzde çok büyük bir oran. Devletimizin arzuladığı, sektörümüzün görmek istediği verilere ulaştık. Bu da demek ki Türkiye’de artık her türlü ürün üretiliyor ve hem yerli imalatçılar, hem de yabancı müşteriler makinalarımızı ve yan sanayilerimizi tercih ediyor. Yılsonunda ise ihracatın 80 milyon dolar, ithalatın 60 milyon dolar civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyorum.

  • 2018 yılından beklentileriniz ve yeni projeleriniz nelerdir?

AİMSAD olarak öncelikli hedefimiz tabiki ihracat. İhracatımızı daha da yukarı seviyelere çekmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Endüstri 4.0 ile ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Orta gelir tuzağından çıkabilmemiz için katma değerli ürünler üretmeliyiz. Mobilya sektörünü bu konuda eğitmemiz gerekiyor. Yurtdışındaki fuar katılımlarını artıracağız.  2018’de sektöre, dünyaya, eğitime, teknolojiye daha konsantre olacak projeler gerçekleştireceğiz. Sektör envanteri yapmayı planlıyoruz. Dünyada sistem kiralamaya dönüyor. Diğer derneklerle beraber ortak projelerimiz var. Makine sektörü 30 milyar dolarlık büyük bir sektör. Sektörde 150’den fazla potansiyel üye firma var. Ayrıca sektördeki mobilya, ağaç, aksesuar, levha, orman ürünleri gibi diğer derneklerle Federasyon kurma planımız var. Oradan da güzel işbirlikleri çıkacaktır.

AİMSAD olarak firmaların geliştirilmesine, katma değeri yüksek ürünlerin imalatı yönünde desteklenmesine, ihracatın artırılmasına ve imal edilen ürünlerin yurt dışına satışında kaliteli “Türk Makinesi” algısının oluşturulmasına yönelik projeler oluşturmak amacıyla kurulmuş olan imalatçılar komitemiz var. Bu komitemiz, üretici üyelerin komite tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde denetlenmesi ve kriterlere uyan firmaların sertifikalandırılması yönündeki çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 23 üye firma akreditasyon denetimlerini başarıyla tamamladı. Bu akreditasyonla, firmalar hem üretici olduklarını hem de hangi ürünleri ürettiklerine dair AİMSAD tarafından onaylanmış oluyor. Bu projemiz de 2018’de daha da büyüyecek ve ses getirecektir.