Dikkat : E-Yoklama 1 Eylül’de Başlıyor.

 

 

Maliye, her geçen gün karmaşıklaşan vergisel faaliyetlerin kayıt altına alınması için, bilgi teknolojilerini de devreye sokuyor

Mükelleflere ilişkin yoklama faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için 1 Eylül’de Elektronik Yoklama Sistemi’ne geçilecek. Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik yoklamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tebliğe göre, gittikçe karmaşıklaşan mükellef ve mükellefiyete ilişkin faaliyetlerin etkin ve hızlı şekilde kavranması ve kayıt altına alınması büyük önem arz ediyor.

 

1 Eylül’de Başlıyor.Bu çerçevede, 1 Eylül 2015’te Elektronik Yoklama Sistemi’ne başlanacak. Söz konusu sistem, yoklama faaliyetlerine ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesini, yoklama faaliyeti sonucunda kayıt altına alınan delil niteliğindeki verilerin Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgilisine elektronik ortamda iletilmesini sağlayacak. E-yoklama fişleri, yoklamaya yetkililer tarafından, mobil cihazlar aracılığıyla elektronik ortamda oluşturulacak. Nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından imzalanan e-yoklama fişi yoklamaya yetkililer tarafından elektronik ortamda onaylanarak imzalanma süreci tamamlanacak. Öte yandan Maliye Bakanlığı, 250 bin lira ve daha fazla vergi borcu olanları 15 Temmuz-14 Ağustos tarihlerinde ilan edecek.

e-ypklama