Gümrük beyannamesinin her aşamasında ihracatçı ver ithalatçıya SMS ile bilgi gidiyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “118 belge tek pencere sistemi üzerinden işlem görmektedir. Bilge programı ile gümrük beyannamelerinde tescil ve onay işlemlerini birleştirdik. Gümrük beyannamesinin her aşamasında ihracatçı var ithalatçıya SMS ile bilgi gidiyor’ ne kadar harç ödenmesi gerektiğini, ne kadar masraf olduğunu bildirmiş oluyoruz” dedi.

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ve 2016 yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay raporları görüşmeleri devam ediyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine Bakanlık hakkında bilgi verdi. Gümrüklerin yerel ticaretin uluslararası ticarete açıldığı kapılar olduğunu hatırlatan Tüfenkci, “2016 yılında 66 bin 780 firma ihracat işlemi, 70 bin 568 firma ise ithalat işlemi gerçekleştirdi. 2016’da toplam dış ticaret hacmimiz 341 milyar dolar oldu. 2017 yılı ocak-ekim döneminde, 72 bin 298 firma ihracat işlemi gerçekleştirdi; 77 bin 290 firma ithalat işlemi gerçekleştirdi. 2017 ocak-ekim döneminde; toplam dış ticaret hacmimiz 319 milyar dolar oldu. 2017 yılı ocak – eylül aylarını kapsayan dönemde gümrük idarelerince toplam 81 milyar 277 milyon TL vergi tahsil edilmiştir. bu dönemde gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin tüm vergi gelirleri içindeki payı yüzde 21,09 olmuştur” ifadelerini kullandı.

Gümrük kapılarını yenilediklerini söyleyen Tüfenkci, “Kara kapılarını master planı hazırladık. Bu kapsamda; Sarp Gümrük Kapısı’nın Gürcistan ile artan ticaret ve yolcu trafiğini karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle yeniden inşa edilerek ihtiyacı karşılar hale getirilmesi amacıyla inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Kapıköy Gümrük Kapısı’nın daha modern şartlarda hizmet vermeye başlamasını teminen inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda, teknik altyapı ile gümrük işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla inşaat çalışmaları başlamıştır. Habur Gümrük Kapısı’nın tek durak sistemine uygun olarak yeniden yapılandırılması kapsamında proje çalışmaları tamamlanmıştır” şeklinde konuştu.

2017 yılında tek pencere projesini 21 kurum ve kuruluş ile hayata geçirdiklerini belirten Tüfenkci, “118 belge tek pencere sistemi üzerinden işlem görmektedir. Bilge programı ile gümrük beyannamelerinde tescil ve onay işlemlerini birleştirdik. gümrük beyannamesinin her aşamasında ihracatçı ver ithalatçıya SMS ile bilgi gidiyor’ ne kadar harç ödenmesi gerektiğini, ne kadar masraf olduğunu bildirmiş oluyoruz. İhracat işlemlerinde e-fatura uygulamasını başlattık. hızlı kargo taşımacılığını karayoluna açtık” dedi.

Tüfenkci şunları kaydetti:

“2017 yılının ilk altı ayında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalarca yaklaşık olarak 30,3 milyar usd değerinde ithalat; 19,2 milyar usd değerinde ihracat işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu değerler ihracatımızın yüzde 24,8’ine, ithalatımızın yüzde 28’ine tekabül etmektedir. Konteyner ve liman takip sistemini 2018’de hayata geçireceğiz. Elektronik ortamda gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin sayısını bu anlamda artırıyoruz.”

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Rekabet Kurumu’nun 2017 yılında ilk 9 aylık döneminde 234 nihai karar aldığını belirterek, “Bu kararlardan 134’ü birleşme/devralma/ortak girişim ve özelleştirme, 26’sı menfi tespit-muafiyete, 55’i de rekabet ihalelerine ilişkindir. Yargı kararı üzerine yeniden değerlendirilen karar sayısı 2 iken diğer hususlara ilişkin karar sayısı 17’dir. 134 birleşme/devralma/ortak girişim ve özelleştirme kararından 111’ine izin verilmiş, 23’ün ise kapsam dışı veya izne tabi olmayan işlem kategorisinde değerlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.