İKA’dan Sanayi İşgücüne nitelikli elaman desteği

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından düzenlenecek ve sanayi sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını gidermeye yönelik önemli adımlardan biri olan Uygulamalı PLC Otomasyon Eğitimi, başladı.

Gaziantep Teknopark’ta düzenlenecek eğitim, 4 grup halinde 32 saat olarak gerçekleştiriliyor. Eğitim sınıfını ziyaret eden İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, eğitimin öneminden bahsederek, “‘En önemli yatırım, insana yatırımdır; gençlere, gençlerin geleceğine yapılan yatırımdır. Uygulamalı PLC Otomasyon Eğitimi kapsamında işletmelerin teknik departmanlarında çalışan ve yükseköğretim kurumlarının 2 veya 4 yıllık Elektrik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Mekatronik, Otomasyon bölümlerinden ve/veya mesleki eğitim liselerinin benzer programlarından mezun olan çalışanları ve işletmelerin adı geçen departmanlarında çalışan teknik personelin yanı sıra Meslek liselerinin ilgili bölümlerinde okumakta olan ve başarılı olan öğrencilerin de bu eğitimden faydalanmasını sağlayacak bir eğitim programı hazırladık. Böylece henüz iş hayatına atılmayan gençlere sonraki hayatlarında iş bulmalarını kolaylaştıracak nitelikler kazandırması sağlanacaktır. Aynı zamanda anılan eğitimi alan bu öğrenciler öğrenci oldukları okullarda farkındalığın arttırılmasını sağlayacak ve bir bütün olarak öğrencilerin kariyer seçimlerinde yön gösterici olacaktır’’ dedi. Akyılmaz, Uygulamalı PLC Otomasyon Eğitimi ile bir yandan sanayiye kalifiye eleman ihtiyacına cevap verileceğini diğer yandan gençlere istihdam sağlanacağını belirterek, gençlere meslek öğretilerek, önlerin açılacağını ifade etti.

Akyılmaz ayrıca eğitim program ile Gaziantep Sanayisinde önemli bir paya sahip olan tekstil, gıda, makine sektörlerinin yanı sıra elektrik ve otomasyon konusunda hizmet veren işletmelerin teknik personellerin de niteliklerinin geliştirilmesi ve çalıştıkları işletmelere sağladıkları katma değerin de arttırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.