İrlanda’da Ağaçlandırma Artışı Hedefleniyor…

İrlanda’da Ağaçlandırma Artışı Hedefleniyor
İrlanda’da Ağaçlandırma Artışı Hedefleniyor

İrlanda’nın önde gelen kuruluşlarından biri olan Teagasc (Tarım ve Gıda Geliştirme Kurumu) bu seneki Tullamore Show’da “Ağaçlandırma ve İnceltme” konularına odaklandı.

Kurum, ormancılık konusunda detaylı bilgiler sunarak, ziyaretçileri konuyla ilgili aydınlatırken, İrlanda’daki orman örtüsünün arttırılması hedefini destekleyici bir çalışma sergiledi. Ülkemizdeki sektör ile karşılaştırmalar yapmak adına, ORSİAD’ın bu sayısında, Teagasc kurumunun açıklamalarını yayınlıyoruz.
Geçtiğimiz günlerde İrlanda’da gerçekleşen Tullamore Show’da yer alan Teagasc kurumu, hükümet politikası olan toplam kara alanının en az % 17 oranında orman örtüsünün artırılmasını destekleyici yönde bir tutum sergiledi. Kurum, fuara gelen ziyaretçilere bu hedefe ulaşabilmek için özel arazi sahipleri ve İrlandalı tarım toplumunun kendilerine ait arazilere yapacağı ağaçlandırmanın şart olduğunu hatırlattı.
İrlanda hükümeti bu politikanın başarılı olması için, mevcut teşvikleri de tekrar yapılandırdı. Şu anda İrlanda’da mevcut teşvikler, ödenek ve bir yıllık orman prim ödemesini sunuyor. Teagasc Kurumu Orman Geliştirme Görevlisi Liam Kelly, halihazırdaki teşvikleri şöyle açıklıyor; “Ödenek genellikle dikim ve genç plantasyon kurmanın tam maliyetini kapsayan bir geri ödeme sistemi içerir. Genç ormanın başarılı dikimiyle, iki taksit olarak; dörtte üçü dikim sonrası ve geriye kalanı iki yıl sonra geriye ödenir. Ödenek oranı zeminin cinsine ve dikilecek ağacın türüne göre değişebilmektedir. Yıllık orman primi ise çiftçiler için 20 yıl, çiftçi olmayan için 15 yıl olarak ödenir. Çiftçi olması durumunda hektar başına oran 369€ ve 515€ (pound) arasında değişebilmektedir. Çiftçi olmaması durumundaysa oran hektar başına 181-195€ arasında oynamaktadır. Bu oranlar kapalı tarım arazileri için de geçerlidir ve toprak tipi ve ekilir türlere göre yeniden belirlenir. Çiftçi niteliği, tüm dikim işlemleri öncesinde mutlaka kanıtlanmış olmalıdır. Ormancılık uygun bir arazi kullanım seçeneği olmaya devam ederse de, SFP yönetmelikleri uyarınca pek çok avantajı bulunabilir.”
Özel sektördeki orman inceltmesi, daha fazla çiftlik orman alanları kendi incelme yaşına ulaşana kadar çok sayıda alanda sürmektedir. Bu, çoğu özel orman sahipleri için yeni bir alandır. Orman inceltmesi genellikle iyi yönetim pratiğidir ve eğer doğru adımlar takip edilirse, genel olarak her alanın kendi potansiyeline ulaşmasına müsade eder. İnceltme, erken kereste kaynağı sağlarken, kırpma işlemini gerçekleştirene de, arazi sahibini de ve tabii ki kereste endüstrisine de faydalar sunar.

İşte bu yüzden Teagasc kurumu da ağaçlandırma ve inceltme konusunda detaylı bilgiler sağlayarak, İrlanda Orman Endüstrisi’ni ve dolayısıyla ülke ekonomisini kalkındırmayı hedefliyor.

1988’den bu yana çalışmalarını sürdüren Teagasc kurumunun, müşteri odaklı organizasyon yapısıyla, İrlanda genelinde 60 merkezde 1200’ün üzerinde çalışanı ve yıllık 160 milyon pound işletme bütçesi bulunuyor.