İstanbul Üniversitesi’nden Mühendislik Yaklaşımı İle Sağlık Alanında İnovasyon

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Uzm. Dr. Sabiha Banu Denizeri, Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Demir, Doç. Dr. Zeki Candan ve Yrd. Doç. Dr. Ersel Yılmaz tarafından oluşturulan ekibin uzun süren yoğun çabaları sonucu sağlık alanında mühendislik yaklaşımı ile önemli bir inovasyon çalışması yapıldı.

saglik_patnt1Gerçekleştirilen çalışmaların neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TürkPatent) patent başvurusunda bulunulmuştur. Tıp ve mühendislik alanında ortaya konulan bu buluşun Türkiye’de aile hekimliği uygulamalarında kullanılması hedeflenmektedir. Böylece sağlık hizmetlerinin daha hızlı, pratik ve güvenli bir şekilde yürütülmesine katkı sunulmuş olacaktır.

saglik_patnt3Proje ekibi, yaptıkları buluş ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak ve ortaya çıkarılan bu buluşun başta İstanbul Üniversitesi Hastaneleri olmak üzere diğer sağlık kuruluşlarında uygulanması konularını görüşmek üzere İstanbul Tıp Fakültesi’ne bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Toplantı, İÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül ve Tıp Fakültesi’nden bazı Öğretim Üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede sonraki süreçlerde birlikte atılması muhtemel adımlar ve işbirliğinin genişletilmesi konuları ele alındı.

Üniversitemizin değerli Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Murat Demir, Doç. Dr. Zeki Candan, Yrd. Doç. Dr. Ersel Yılmaz ve Uzm. Dr. Sabiha Banu Denizeri’ni kutsal bir konu olan insan sağlığı alanında yapmış oldukları inovatif mühendislik çalışması nedeniyle tebrik eder, bilimsel başarılarının artarak sürmesini temenni ederiz.